האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

סעיף 13 לפקודת הנזיקין הדן באחריות מעביד לעובדיו קובע בחלקיו הרלוונטיים:

(א)     לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו -
(1)     אם הרשה או אישרר את המעשה;
(2)     אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו;
(ב)     רואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד, אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה המעביד; אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לענין המעביד.

סעיף 25 קבע בזמנו: "...לא יהיה שולח או מעביד אחראי לתקיפה שתקף שלוחו או עובדו, אלא אם במפורש התיר את התקיפה או אישרר אותה..."

סעיף 25 הנ"ל, יצר אם כן דין מיוחד בנוגע לאחריות שילוחית של מעביד לתקיפה שביצע עובדו תוך שהוא שולל אחריות שילוחית של מעביד לתקיפה שביצע עובדו. הסעיף הטיל אחריות כזו רק במקום בו המעביד התיר את התקיפה מראש ובמפורש, או אשרר אותה לאחר מעשה. דין זה מנע הטלת אחריות על מעביד לפי סעיף 13 הכללי והעניק לו פטור מאחריות.

רבות הובעה הדעה שהגיונו של הסעיף הינו "מפוקפק", שקשה להצדיקו ושאבד עליו הכלח ע"א 558/84 כרמלי נ' מדינת ישראל פד"י מא [3], 757, 777 22.7.87 וע"א 1354/97 עכאשה נ' מדינת ישראל פד"י נט [3] 193, 199 6.12.04. בפברואר 2006 נכנס לתוקפו תיקון 10 לפקודת הנזיקין שביטל בין היתר את סעיף 25 לפקודה. כן בוטלו סעיפים 28 ו - 661, המגנים על מעביד מפני אחריות לעוולות מכוונות אחרות, כליאת שווא ונגישה. בדברי ההסבר להצעת החוק - תיקון 10 [הצ"ח ממשלה, מס' 6, 30.10.02], נאמר בין השאר כי תכלית התיקון הינה לבטל את המגבלות להטלת אחריות שילוחית על מעבידים בכלל ועל הרשויות הציבוריות והמדינה בפרט. התוצאה המעשית הינה הרחבת אחריות המעביד לעוולת תקיפה שביצע עובדו והכפפתו לכללי הטלת האחריות בסעיף 13 לפקודה ע"א (מח- חיפה) 4028/07 המל"ל נ' ציפורה פרי ואח', 25.2.08 ות.א. (של- ירושלים) 6409/06 טופול נ' מחסני אופנה ואח', 16.12.08.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון