האם יורשים חובות ?

האם יורשים חובות ?

האם אפשר לתבוע את היורשים על חובות של הנפטר ?

סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי עם מותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו.     

סעיף 66 (א) לחוק הירושה קובע, כי הרשם לענייני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים. מכך נובע כי צו הירושה הוא דקלרטיבי בלבד, כלומר הוא מצהיר על זכויות קיימות, ואינו יוצר זכויות (ע"א 12/83 עמרם נ' עמרם פ"ד לח (3) 556, 559 (20.9.1984) ; רע"א 2267/95 האפוטרופוס הכללי נ' הרטפלד, פ"ד מט (3) 854, 864 (24.12.1995) ; בר"ע (מחוזי י-ם) 1028/09 ‏פורטונה מטות נ' אסתר אהרון מזרחי ז"ל (18.10.2009)).

יחד עם זאת, סעיפים 126-127 לחוק הירושה קובעים, כי עד לחלוקת העזבון אין היורשים אחראים לחובות העזבון אלא בנכסי העזבון. אם חולק העזבון לאחר סילוק החובות, אין יורש אחראי לחובות שלא סולקו, אלא אם הוכח שידע עליהם בזמן החלוקה ועד כדי שוויו של מה שקיבל מן העזבון.     

יחד עם זאת, ע"פ הוראות סימן ו' לפרק השישי בחוק הירושה, ברור כי לא ניתן לחייב ישירות את היורשים בפני עצמם, אלא רק כדי חלקם בעזבון המנוח.     

הסכום הפסוק חייב להיות משולם מתוך נכסי העיזבון. ככל שהעיזבון חולק, כי אז יהיו יורשי המנוח אחראים לסילוק החוב הפסוק - כל יורש עד ? ÷? ? <> (ר' ת"א (מח' נצרת) 45/10 אחמד עודתאללה נ' עקל תורכי (9.10.2012 וכן החלטה מיום 29.5.2013)).
כאשר בעל חשבון בבנק נפטר, התביעה נגד יורשיו יכולה להתקבל, אך ורק מכח היותם יורשים ועד כדי חלקם בעזבון (ת"א (מח' חיפה) 238/01 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' אוסטרי משה-יוסף ואח' (2.5.2006) פסקה 12).     לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יורשים חוקיים

 2. שלילת זכות ירושה

 3. ירושה של תושב חוץ

 4. ירושה של אדם ערירי

 5. האם יורשים חובות ?

 6. סעיף 49 לחוק הירושה

 7. סעיף 26 לחוק הירושה

 8. יורש שמת לפני המוריש

 9. סכסוך ירושה בין אחים

 10. סעיף 147 לחוק הירושה

 11. חזרה מהסתלקות מירושה

 12. רישום ירושה של שכירות

 13. הסתלקות מירושה שלא בכתב

 14. חוב מביטוח לאומי בירושה

 15. סכסוך בין האחים על הירושה

 16. ירושה של פיצויים מגרמניה

 17. השלמת הכנסה: הכנסות מירושה

 18. האם זכות חניה עוברת בירושה

 19. סמכות עניינית בענייני ירושה

 20. תקנות הירושה - אגרות הרשם לעניני ירושה

 21. האם דיירות מוגנת עוברת בירושה

 22. סעד זמני לפי סעיף 77 לחוק הירושה

 23. דיון בדלתיים סגורות ענייני ירושה

 24. זכרון דברים לחלוקת ירושה בין אחים

 25. אי ציון שמות נהנים בחשבון - ירושה

 26. האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ?

 27. האם סעיף ויתור על ירושה בהסכם הוא חוקי ?

 28. סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח

 29. סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

 30. זכויות אחים למחצה לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 31. זכאות ידועה בציבור לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 32. סמכות בית המשפט לדון בענייני ירושה של מוסלמים

 33. האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

 34. זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ?

 35. לביהמ"ש משפחה אין סמכות בתביעת ירושת כספי פוליסת ביטוח

 36. תביעה של הבנק נגד יורשים על הלוואה של אדם שנפטר שלא שולמה

 37. מצב נפשי (מנטלי) של כותב צוואה עילה לביטול צוואה: סעיף 26 לחוק הירושה

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון