מה קורה עם משכנתא של אדם שנפטר ?

מה קורה עם משכנתא של אדם שנפטר ?

בעניין בן-דוד נדרש בית המשפט העליון לסוגיה של מימוש משכנתא כאשר החייב נפטר (רע"א 4779/05 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ואח' נ' שלי בן דוד (15.3.2007) פסקה 6).
כב' השופט ריבלין קבע, כי בעת מימושה של משכנתא הרובצת על נכסו של אדם שהלך לבית עולמו, יהא זה בלתי סביר להטיל את הנטל של בירור זהות היורשים כולם על מבקש המימוש לבדו. אכן קיים קושי בנקיטת הליך הוצאה לפועל כנגד עזבון, אולם לא ניתן גם להתעלם מטענת הבנק, כי הדרישה לנהל את ההליכים מול היורשים, עשויה להכשיל את הליכי ההוצאה לפועל כשהיורשים הפוטנציאליים מעכבים את הסדרת הירושה.     

בעקבות עניין בן-דוד, קבעה גם כב' השופטת ארבל, כי בירור זהות היורשים אינה חובה המוטלת על מבקש המימוש, במיוחד כשהיורשים הפוטנציאליים, הם עצמם, מעכבים את הסדרת הירושה. אין לקבל אפשרות, כי במקרה שבו משתהים היורשים הפוטנציאליים במינוי מנהל עיזבון או בהוצאת צו ירושה, לא יתאפשר לבנק לממש משכון שרשום לטובתו מטעם החייב (רע"א 10860/05 איטה דונר ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (26.6.2007) פסקה 15).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין משכנתאות

 2. שחרור משכנתא מנכס

 3. תביעה לביטול משכנתא

 4. אי רישום משכנתא כדין

 5. התנגדות לביצוע משכנתא

 6. אי הסכמה לרישום משכנתא

 7. העברת משכנתא לאדם אחר

 8. כמה משכנתאות אפשר לקחת

 9. סגירת משכנתא לפני הזמן

 10. מועד פקיעת ביטוח משכנתא

 11. משכנתא מלפני קום המדינה

 12. הודעה על ביטול הסכם משכנתא

 13. רישום בנק כבעל זכויות משכנתא

 14. מכתב כוונות מהבנק סילוק משכנתא

 15. מה קורה עם משכנתא של אדם שנפטר ?

 16. לווה נוסף משכנתא (תביעה למתן צו)

 17. משכנתא למראית עין - פסק דין הצהרתי

 18. מימוש משכנתא דירת מגורים של קשישים

 19. ביטול חתימה על משכנתא בבנק הפועלים

 20. ביטול חתימה על משכנתא לאדם חירש ואילם

 21. תביעה נגד המינהל בגין אי רישום משכנתא

 22. מימוש משכנתא של אם חד הורית על ידי הבנק

 23. תביעה נגד עורך דין עקב איחור בקבלת משכנתא

 24. שעבוד לטובת בעל המשכנתא מול הערת אזהרה – מה גובר ?

 25. צו מניעה, נקיטת הליכי מימוש ההלוואה שלא הובטחה במשכנתא

 26. משכנתא היא משכון של מקרקעין, כפי שקובע סעיף 4 לחוק המקרקעין

 27. האם בהחלטה על מזונות זמניים ניתן להשית על האב תשלום מעבר ל-50% בגין החזר המשכנתא ?

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון