הפורום הטבעי

הפורום הטבעי

"הפורום הטבעי", או הפורום המתאים ביותר, הוא הפורום בעל "מירב הזיקות הרלוואנטיות אשר להן הקשר האמיתי, המשמעותי והמהותי למקרה נושא הדיון.

בעניין זה נקבע, כי אין די בכך שבמאזן של בחינת כל הזיקות תהיה נטייה לטובת הפורום הזר, אלא על נטייה זו להיות מובהקת, ולהטות את הכף לטובת הפורום הזר באופן ברור ומובהק (ע"א 45/90 שמעון עבאדה נ' תקווה עבאדה, פ"ד מח (2) 77 (1994), כבוד השופט מ' חשין, בעמ' 83-82; ע"א 2705/91 אבו-ג'חלה נ' חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ, פ"ד מח (1) 554 (1993), כבוד הנשיא מ' שמגר, בעמ' 572; רע"א 2705/97 הגבס א' סיני בע"מ נ' The Lockformer Co., פ"ד נב (1) 109 (1998), כבוד השופט ת' אור, בעמ' 114-113; בג"ץ 8754/00 עינת רון נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נו(2) 625 (2002), כבוד השופטת (כתוארה אז) ד' ביניש, בעמ' 655).

דרישה מחמירה זו, שלפיה אין די בזיקות לפורום הזר אלא נדרשת נטייה מובהקת לטובתו, נובעת בין השאר מהתפיסה שההתפתחות הטכנולוגית שחלה בשנים האחרונות, שעימה גם חלה התפתחות באמצעי התקשורת ובאמצעי התחבורה, הפכו את העולם למעין "'כפר אחד גדול', שבו למרחקים שבין מקום אחד למשנהו אין עוד אותה משמעות מכבידה כבעבר". מסיבה זו, "אין להפריז במשקל שניתן לקשייו של נתבע לבוא עם עדיו לארץ אחרת, ומכאן גם מתבקש שהנטייה להיעתר לטענת פורום לא נאות תלך ותקטן" (הגבס, בעמ' 114. ראו גם: עינת רון בעמ' 656).

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון