האם השלמת שיק פתוח נחשבת אחיזה כשורה ?

האם השלמת שיק פתוח נחשבת אחיזה כשורה ?

על פי ההלכה הפסוקה, אוחז המקבל לידיו שיק ריק משם הנפרע ומשלים בעצמו את שמו כנפרע - לא ניתן לראות בו כאוחז כשורה.

ראה לצורך העניין ע"א 377/68 מטע נ' פרל, פד"י כ"ג(1), 98, 100 וע"א 2010/05 שחף טקס בע"מ נ' אביגדור פלדמן, עו"ד, תק-מח 2006(1) 4223 (2006).

נקבע בפסקי דין אלה כי אוחז כשורה יכול להיחשב ככזה רק אם קיבל את השטר כשהוא תקין ושלם על פי מראהו (סעיף 28(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש]). אוחז שקיבל את השטר ללא שם הנפרע (במיוחד כאשר סחרותו הוגבלה על פניו כפי שהדבר בענייננו) - קיבל שטר שאינו תקין ושלם על פי מראהו. אומנם נתונה לו הזכות והרשות להשלים את שמו - אך אין הוא נחשב עוד כאוחז כשורה וכל טענה שיש למושך כנגד הצד הקרוב לו - תקפה גם כנגדו מכח הפגם שבקניין שאין בכוחו של אוחז בעד ערך להתגבר עליו.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון