האם מותר לפנות בכוח פולש לדירה ?

האם מותר לפנות בכוח פולש לדירה ?

הדין מקנה הגנה רחבה למחזיק במקרקעין, וזאת בין אם חזקתו במקרקעין הינה בזכות ואף כאשר חזקתו במקרקעין הינה שלא בזכות. זכות החזקה הינה זכות קניינית וככזו היא זוכה להכרה כזכות חוקתית המוגנת בחוק (בג"צ 2887/04 סלים אבו מדיגם נ' מינהל מקרקעי ישראל פ"ד ס"ב (2) 57, פסקה 33 בפסק הדין של השופטת ארבל).

נוכח ההגנה הרחבה לזכות החזקה, מאפשר הדין חריג צר ביותר לעשיית דין עצמית הפוגעת בזכות החזקה, וזאת כאשר מחזיק כדין מבקש למנוע התנכלות לחזקתו על-ידי מסיג גבול, או מקום שאירעה פלישה טרייה למקרקעין שבהחזקתו, והוא פועל בכוח סביר בגבולות זמן מצומצמים להשבת החזקה אליו. רק במקרה חריג שכזה מתיר הדין עשיית דין עצמית. בכל יתר המקרים, שלילת החזקה מן המחזיק בפועל תיעשה על-ידי פנייה לערכאות וקבלת צו שיפוטי, כאשר נטל ההוכחה לשלילת החזקה מהמחזיק מוטל על מי שתובע זכות בנכס (רע"א 4311/00 מדינת ישראל נ' בן שמחון, פ"ד נח (1) 827, 839).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פלישה לנכס פרטי

 2. פלישה לחניה פרטית

 3. סילוק פולשים ממקרקעין

 4. ביטול צו סילוק פולשים

 5. פלישה למקרקעין גידור שטחים

 6. פלישה לחלקה ויציקת משטח בטון

 7. פלישה לדירת מגורים ללא הסכמה

 8. פלישה למקרקעין ובניה ללא היתר

 9. התיישנות פלישה למקרקעין מוסדרים

 10. האם מותר לפנות בכוח פולש לדירה ?

 11. תביעה בגין הסגת גבול - פלישה לחלקה

 12. נדחתה תביעה לסילוק פולש מקרקע - במושע

 13. נטען כי המערערים פלשו שלא כדין למקרקעין

 14. תביעת פינוי בגין פלישה של דייר מוגן לחדר

 15. תביעה בגין פלישה ונטיעת עצי זית ללא אישור

 16. עתירה נגד החלטת משרד הבינוי והשיכון לפנות פולשת לדירה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון