התחרטות על חתימה לבדיקת פוליגרף

התחרטות על חתימה לבדיקת פוליגרף

נקבע בפסיקה כי משהגיעו בעלי הדין להסכמה בנוגע לאופן ניהול ההליך לא תותר דרך כלל חזרה מהסכמה, ונדרשת עילה מיוחדת המצדיקה חזרה מהסכמה, אחרת יגרור הדבר "שיבוש מהותי בהליך השיפוטי תוך פגיעה באמון הצדדים והציבור בתקינותו והגינותו של הדיון" (ראו בש"פ 7391/01 אנואר עלי נ' מדינת ישראל).

ההלכה היא כי בית המשפט יכבד את הסכמת הצדדים לפיה בדיקת פוליגרף תכריע את המחלוקת ביניהם והסכם כזה אף יחייב את הצדדים. בע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פ"ד מב (1) 446 קבע בית המשפט העליון כי:

"על פי שיטת המשפט הנקוטה בידינו, כשבידי בעלי הדין לנווט בהסכמה הדדית את דרך ניהולו של המשפט ודרך סיומו, לסטות מדיני הראיות, להגיש כל ראיה שברצונם ואף ליטול בחזרה ראיה שכבר הוגשה...וכל כיוצא באלה הסכמות שבסדרי דין ובמהות, שבית המשפט "קשור" להן ואינו מכניס ראשו ביניהן, אין מנוס מהמסקנה, כי אמת והסכם - הסכם עדיף, בחינת "יקוב החוזה את ההר"" (עמ' 475 לפסק הדין).

ובהמשך:
"...משבאו בעלי הדין על הסכם ביניהם לפתרון הסכסוך, אשר הבינו את משמעותו, וההסכם אושר וניתן לו תוקף של פסק דין, הבקשה לביטולו של הסכם זה, על סמך טענה של רצון לבירור האמת על פי מסמך שבידיהם... בקשה זו היא הפוגעת בתקנת הציבור של כיבוד הסכמים ושל סיום וסוף להליכים" (עמ' 477 לפסק הדין).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פוליגרף

 2. בדיקת פוליגרף חוזרת

 3. בדיקת פוליגרף בבית משפט

 4. בדיקת פוליגרף לא מחייבת

 5. פוליגרף לבדיקת עדות שקר

 6. קבילות פוליגרף בבית משפט

 7. סירוב עובד לבדיקת פוליגרף

 8. פיטורים בגלל בדיקת פוליגרף

 9. קבילות פוליגרף בהליך אזרחי

 10. איזה שאלות שואלים בפוליגרף ?

 11. חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף

 12. פוליגרף בתביעת תאונת דרכים

 13. הכרעה בסכסוך באמצעות פוליגרף

 14. אי הסכמה לבדיקת פוליגרף בעבודה

 15. הסכמה לפוליגרף ביטוח גניבת רכב

 16. התחרטות על חתימה לבדיקת פוליגרף

 17. בקשה לקבלת תוצאות בדיקת פוליגרף

 18. בדיקת פוליגרף כראיה בהליך פלילי

 19. שקר בבדיקת פוליגרף במסגרת תביעה

 20. כישלון בבדיקת פוליגרף בתביעת ביטוח

 21. פיטורי עובד על יסוד בדיקת פוליגרף בלבד

 22. הפסד בתביעה בגלל סירוב לבדיקת פוליגרף

 23. בדיקת פוליגרף בבית משפט לתביעות קטנות

 24. הכרעה בתביעה אזרחית לפי בדיקת פוליגרף

 25. בדיקת פוליגרף בתביעות קטנות לקביעת הנהג האשם בתאונה

 26. נטען כי למומחה הפוליגרף לא ניתן מעמד של מומחה מטעם ביהמ"ש

 27. בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים - תביעות קטנות

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון