התעוורות מניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik ?

התעוורות מניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik ?

בית המשפט פסק כי אין קשר סיבתי בין ניתוח ה- Lasik ובין היפרדות הרשתית אשר בעקבותיה התעוורה התובעת.תביעה זו הוגשה בעקבות שני ניתוחי Lasik להסרת משקפיים שעברה התובעת והיפרדות רשתית בה לקתה בעין ימין אשר בעקבותיה התעוורה בעין זו.
בכתב התביעה נטען כי הנתבע 1 התרשל בטיפול בתובעת. עוד לטענת התובעת הנתבע 1 לא מסר לה את כל המידע אודות הסיבוכים והסיכונים שבביצוע הניתוח והיא לא נתנה הסכמה מדעת לניתוחים.

במהלך הסיכומים ויתר ב"כ התובעת על עילת התביעה המבוססת על רשלנות רפואית וריכז את טענותיו בעניין היעדר ההסכמה מדעת והפגיעה באוטונומיה.


לטענת הנתבעים התביעה התיישנה, ולחלופין התיישנו עילות התביעה המפורטות בחוות הדעת אשר הוגשה לאחר תום תקופת ההתיישנות.

לגופו של עניין טוענים הנתבעים כי אין קשר סיבתי בין היפרדות הרשתית ובין הניתוחים שעברה התובעת וכי הנתבע 1 הסביר לתובעת את הסיכונים והסיבוכים עובר לניתוחים.


משחזר בו ב"כ התובעת מהטענות המתייחסות לרשלנות הרפואית התייתר הדיון בטענת ההתיישנות אשר התייחסה לפרטי רשלנות אשר נטענו לראשונה בחוות הדעת.
מטעם התובעת העידו בעלה - מוחמד שלודי והתובעת עצמה.
מטעם הנתבעים נתן עדות הנתבע 1.
לכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית. התובעת עתרה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום העיניים אולם חזרה בה מהבקשה והגישה ביום 13.5.10 את חוות דעתו של ד"ר אברהם ליבנה.
הנתבעים הגישו כראיה מטעמם את חוות דעתה של פרופ' ענת לבנשטיין.
ד"ר יעקב רוזנמן מונה כמומחה מטעם בית המשפט.

הרקע העובדתי


התובעת סבלה מקוצר ראיה גבוה.
התובעת טופלה על ידי הנתבע 1 משנת 1993 ועד לחודש ספטמבר 2002, תחילה כמבוטחת של קופת חולים מכבי ומשנת 1998 כמבוטחת של הנתבעת 2 - שירותי בריאות כללית (הנתבע, סעיף 2 לתצהיר).
בשנים 2000 ו- 2001 מצא הנתבע אצל התובעת חורים ברשתית וטיפל בהם באמצעות לייזר.
ביום 22.7.01 עברה התובעת אצל הנתבע טיפול לייזר להסרת משקפיים מסוג Lasik (הנתבע, סעיף 9 לתצהיר; ד"ר רוזנמן, עמוד 1 לחוות הדעת). הניתוח בוצע בשתי העיניים.
לאחר הניתוח הייתה התובעת בביקורת רצופה אצל הנתבע בתאריכים: 23.7.01, 30.7.01, 28.8.01, 24.9.01 ו- 12.10.01 (הנתבע, סעיף 13 לתצהיר).
בעין ימין לא הושגה תוצאה מקסימאלית ולכן ביום 24.10.01 בוצע תיקון (הנתבע, סעיף 10 לתצהיר).
לאחר הניתוח המתקן הייתה התובעת בביקורות אצל הנתבע בתאריכים הבאים: 25.10.01, 1.11.01, 3.12.01, 25.1.02 ו- 19.2.02 והגיעה למצב של עיניים רגועות ושקטות (הנתבע, סעיף 13 לתצהיר).
לפי תצהיר הנתבע, ביום 26.2.02 הופיעה אצלו התובעת במרפאה בתלונה שמזה יומיים רואה הרבה נקודות שחורות בפני עין ימין והוא אבחן אצלה דלקת תוך עינית (הנתבע, סעיף 14 לתצהיר). לפי תצהירו, הוא נתן לתובעת את הטיפול התרופתי המקובל, בשילוב עם ביקורת רצופה בתאריכים: 8.3.02, 12.4.02, 13.5.02 20.5.02 ו- 27.5.02 (סעיף 14 לתצהיר).
ביום 27.5.02 נצפתה הפרדות רשתית משיכתית והתובעת הופנתה להדסה להמשך טיפול (ד"ר רוזנמן, עמוד 2 לחוות הדעת; הנתבע, סעיף 16 לתצהיר).
בהדסה אושרה האבחנה, והתובעת עברה מספר ניתוחי כריתת זגוגית עם קילוף ממברנות וקטרקט, אך הרשתית לא חזרה למקומה, העין הצטמקה והתעוורה (עמוד 2 לחוות הדעת של ד"ר רוזנמן).


קשר סיבתי בין ניתוח ה- Lasik ובין היפרדות הרשתית


בחוות דעת מיום 8.5.10 קבע ד"ר ליבנה, אשר נתן כאמור חוות דעת מטעם התובעת, כי התובעת סובלת מאבוד ראיה בשל היפרדות רשתית בעקבות ניתוח לסיק שלא ניתן היה לתקן בזמן. לפי חוות דעתו הסיכון להיפרדות הרשתית גדל פי 15 בקוצר ראיה מ- 15 דיופטריות וניתוח לסיק מגדיל עוד יותר את הסיכון. עוד לפי חוות הדעת אבחון בזמן של ההיפרדות מגדיל את הסיכויים להצלחה בניתוחים.
פרופ' ענת לבנשטיין, אשר נתנה חוות דעת מטעם הנתבעים, קבעה בחוות דעתה שעבודות שונות התייחסו לקשר בין היפרדות רשתית וניתוחי לייזר וקבעו שאין קשר כזה. עבודות אלה התייחסו להיפרדות רשתית רגמטוגנית (עם חור) ולא להיפרדות רשתית משיכתית, אשר נגרמת ממנגנון שונה לגמרי ואיננה קשורה לתהליכי תזוזה של זגוגית העין. לפי חוות דעתה, התובעת סבלה מהיפרדות משיכתית, אשר אין קשר בינה ובין הניתוח.
ד"ר רוזנמן, אשר מונה, כאמור, כמומחה מטעם בית המשפט קבע בחוות דעתו כי:

"הפרדות רשתית נחלקת ל- 2 קבוצות עיקריות:


רגמטוגנית – על רקע חור/קרע ברשתית.
משיכתית – על רקע משיכת הרשתית ללא חור לרוב משני לדלקות תוך עיניות.

מהעובדות העולות מהמסמכים הרפואיים ניתן להסיק כי היפרדות הרשתית של הגב' בוסיינה הייתה הפרדות רשתית משיכתית משנית לדלקת תוך עינית.
הפרדות רשתית משיכתית אינה נחשבת לסיבוך של לסיק.
המאמרים הטוענים לקשר בין הפרדות רשתית ולסיק מדברים על הפרדות רשתית על רקע חור ברשתית (רגמטוגנית).
מאחר וכך אין להתייחס להפרדות הרשתית של הגב' בוסיינה כסיבוך של ניתוח הלסיק."


על פי בקשת ב"כ התובעת נחקר ד"ר רוזנמן על חוות דעתו.
בחקירה הנגדית חזר ד"ר רוזנמן והסביר כי הפרדות הרשתית אצל התובעת נגרמה על רקע הדלקת (עמוד 11 לפרוטוקול). הדלקת נמשכה מספר חודשים (עמוד 13 לפרוטוקול).
לשאלת בית המשפט האם יש אסכולה הסבורה שיש קשר בין ניתוחי לסיק ובין היפרדות רשתית השיב ד"ר רוזנמן: "לא, זו לא דעה מקובלת. אני לא חושב שיש מנתחי לסיק שלא יעשו ניתוח מהחשש לקרע והיפרדות רשתית, זה לא החשש של רופא שעושה ניתוחי לסיק, יש סיבוכים כמו קרנית דקה, שהרופא לא יעשה אותם, אך לא היפרדות רשתית, לא מקובל שהניתוח מעלה את הסיכון להיפרדות רשתית" (עמוד 19 לפרוטוקול).
אני מקבלת את חוות דעתו של ד"ר רוזנמן לפיה היפרדות הרשתית אצל התובעת הייתה משיכתית, וכי אין קשר בינה ובין ניתוח ה- Lasik שעברה.

מחוות דעתו של ד"ר ליבנה עולה כי הקביעות שלו בנוגע להחמרת הסיכון להיפרדות רשתית בעקבות ניתוח Lasik מתייחסות להיפרדות רגמטוגנית (על רקע חור ברשתית) שכן הוא מתייחס להיפרדות בעקבות קרעים ברשתית (סעיף 2 א' לפרק הדיון) או היפרדות בעקבות חורים ברשתית (סעיף 2ב' לפרק הדיון).


בכתב התביעה לא נטען כי הדלקת נגרמה בעקבות הניתוח או כי הייתה התרשלות בטיפול בדלקת. גם ד"ר ליבנה לא קובע זאת בחוות דעתו.

במהלך החקירה הנגדית של ד"ר רוזנמן שאל ב"כ התובעת שאלות בנוגע לטיפול בדלקת. התנגדות ב"כ הנתבעים לשאלות אלה התקבלה מהטעם שמדובר בהרחבת חזית.
לאור החלטה זו ביקש ב"כ התובעת לאפשר לתובעת להגיש חוות דעת משלימה בעניין זה, אולם בסופו של דבר הודיע כי התובעת לא תגיש חוות דעת נוספת.


אני דוחה את טענת ב"כ התובעת לפיה על הנתבעים הנטל להוכיח כי אין קשר בין הדלקת ובין הניתוח.
על פי סעיף 41 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]:

"תובענה שהוגשה על נזק והוכח בה כי לתובע לא היתה ידיעה או לא היתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק, וכי הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע היתה שליטה מלאה עליו, ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט זהירות סבירה - על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי המקרה שהביא לידי הנזק התרשלות שיחוב עליה."


על מנת להעביר את נטל הראיה אל הנתבעים היה על התובעת להוכיח את התנאים הבאים:
לא הייתה לה ידיעה מה היו הנסיבות שגרמו לדלקת.
הדלקת נגרמה על ידי נכס שלנתבע הייתה שליטה מלאה עליו.
לבית המשפט נראה כי המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט זהירות סבירה.
התובעת לא הוכיחה את שני התנאים האחרונים.
הדלקת אובחנה כארבעה חודשים לאחר הניתוח המתקן וד"ר רוזנמן קבע במפורש כי אין קשר בין ניתוח ה – Lasik שעברה התובעת ובין היפרדות הרשתית ודברים אלה לא נסתרו. ד"ר רוזנמן אף נשאל בחקירתו האם ניתן היה לטפל בדלקת ולמנוע את ההיפרדות והשיב כי טיפלו בדלקת, ולא ניתן היה למנוע את ההיפרדות (עמוד 11 לפרוטוקול).
בנסיבות אלה אין מקום להעביר אל הנתבעים את הנטל להוכיח כי אין קשר סיבתי בין הדלקת ובין הניתוח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניתוחים פלאסטיים

 2. ניתוח קיבוע צוואר

 3. פיטורים בגלל ניתוח

 4. חובת הקטנת הנזק - ניתוח

 5. עיוורון אחרי ניתוח

 6. רשלנות בניתוח קטין

 7. סיכונים בניתוח קטרקט

 8. החמרת מצב אחרי ניתוח

 9. הסכמה לניתוח אלקטיבי

 10. נכות נפשית בגלל ניתוח

 11. ניתוח בכתף לאחר תאונה

 12. תביעה בגין זיהום בניתוח

 13. החזר כספי עבור ניתוח לב

 14. פגיעה בעצב במהלך ניתוח

 15. ניתוח מתיחת בטן סיכונים

 16. טופס הסכמה מדעת לניתוח

 17. עיוורון לאחר ניתוח לייזר

 18. עיכוב בביצוע ניתוח דחוף

 19. ניתוח בקע מפשעתי סיכונים

 20. רשלנות רפואית לאחר ניתוח

 21. רשלנות רפואית בניתוח אף

 22. סיכונים בניתוח כריתת רחם

 23. רשלנות רפואית ניתוח בעין

 24. הסתרת מידע מחולה על ניתוח

 25. השארת צינורית לאחר ניתוח

 26. צלקת בראש לאחר ניתוח קיסרי

 27. חובת רישום רפואי לפני ניתוח

 28. חובת הקטנת הנזק ע''י ניתוח

 29. רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי

 30. פיצויים על ניתוח פלסטי בפנים

 31. ניתוח שחזור שבר בהרדמה כללית

 32. סירוב לעבור ניתוח אחרי תאונה

 33. צלקת ניתוחית - קצין התגמולים

 34. ניתוח כריתת רחם - ביטוח לאומי

 35. רשלנות בניתוח להחלפת מפרק ירך

 36. נזק מוחי לאחר ניתוח עקב רשלנות

 37. ניתוח ללא הסכמה בהסכמת 3 רופאים

 38. מימון ניתוח - קופת חולים מאוחדת

 39. הידבקות בחיידק טורף בעקבות ניתוח

 40. החמרה לאחר ניתוח ארטרוסקופיה בברך

 41. רשלנות רפואית בניתוח להסרת גידול

 42. צלקת ניתוח קיסרי - תביעת פיצויים

 43. גזר דין פלילי רשלנות רפואית בניתוח

 44. אכילה לפני ניתוח יכולה לגרום למוות

 45. עיוורון לאחר ניתוח עיניים השתלת עדשה

 46. ניתוח לקיבוע שבר בקרסול כתוצאה מתאונה

 47. דחיית תביעה ניתוח לייזר להסרת משקפיים

 48. תביעה בגין ניתוח לתיקון ראייה שנדחתה

 49. ניתוח כריתת אונה בריאה - תאונת דרכים

 50. החזר הוצאות ניתוח בגרמניה מקופת חולים

 51. ניתוח להחלפת פרק ירך לאחר תאונת דרכים

 52. סירוב חברת הביטוח לשלם על ניתוח בחו''ל

 53. תביעה בגין רשלנות בניתוח להוצאת שקדים

 54. החמרת מצב נכות משרד הביטחון לאחר ניתוח

 55. החזר הוצאות ניתוחים בחו''ל מקופת חולים

 56. התנגדות סטודנט לניתוח בעלי חיים מטעמי מצפון

 57. החזר על ניתוחים לפי טופס 17 - תביעה ייצוגית

 58. ניתוח לאסיק (Lasik) להסרת משקפיים - סיכונים

 59. הסכמה מדעת לניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik

 60. התעוורות מניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik ?

 61. בקשה לבית המשפט לחייב חולה לעשות ניתוח מציל חיים

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון