האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

סעיף 79 א (ב) לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב] התשמ"ד- 1984 מקנה לבית המשפט הסמכות לאשר הסכמה אליה הגיעו הצדדים ולתת לה תוקף של פסק דין:

" אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת לבקשת בעלי הדין תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם"

משמע, בית המשפט רשאי לאשר הסכם פשרה מוגמר אליו הגיעו הצדדים. האם רשאי אותו בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה מקום שבו נטושה מחלוקת בין הצדדים אם המו"מ שבין הצדדים הבשיל לידי הסכם סופי.

לטעמי, אף כאשר מבקש בעל דין לאכוף הסכמה וליתן לה תוקף של פסק דין מקום שבעל הדין שכנגד מתנגד לכך וטוען שלא נכרת הסכם כלל, על הצד המבקש להגיש תביעה חדשה בה יתבקש סעד של אכיפת ההסכם. הדברים מקבלים משנה תוקף מקום שבו הכרעה אם הגיעו הצדדים לידי הסכם סופי (דהיינו בשאלה אם נכרת הסכם מחייב) כרוכה בהכרעה בשאלות של פרשנות פסק הדין או בהכרעה במחלוקות עובדתיות מסוימות.

כידוע, כאשר מבוקש לבטל הסכם, שעמד ביסוד פסק דין - אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים, על מבקש הביטול להגיש תובענה עצמאית בעילה של ביטול ההסכם (ראו: עעמ 1370/07 רבקה תחיה קרמר נ' המועצה המקומית אבן-יהודה (, 28.12.2011); עא 5914/03‏ ‏ אפרים שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח (01.05.2005)). הרציונל העומד בבסיס הלכה זו הינו כי "הביטול אינו יכול להיעשות בדרך אגב, אינצידנטלית, שתשאיר את הפסק בעינו, ורק תתעלם מתוצאותיו המשפטיות; ביטול הפסק פירושו העברתו מן העולם, שיימחק כאילו לא היה, והדבר מצריך אמנם הגשת תביעה לאותו בית המשפט אשר נתן את הפסק, כדי שיבטלו ..." (ראו: ע"א 143/51 עירית רמת-גן נ' פרדס ינאי בע"מ פ"ד י 1804, 1817). רציונל אחר שעומד בבסיס הלכה זו הוא שפסק דין המאשר הסכם פשרה, נושא הן אופי של פסק דין והן אופי הסכמי (ע"א 116/82 לבנת ואח' נ' טולידאנו ואח', פ"ד לט(2) 729).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פשרה במשפט

 2. פשרה במשפט העברי

 3. פסק דין בדרך של פשרה

 4. תשלום חלק מהסכם פשרה

 5. ביטול חלק מהסכם פשרה

 6. פסק דין על דרך הפשרה

 7. בקשה לביטול הסדר פשרה

 8. האם אפשר לבטל הסכם פשרה

 9. סירוב לחתום על הסכם פשרה

 10. תביעה חדשה לאחר הסכם פשרה

 11. הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

 12. הסכם פשרה בין שוכר למשכיר

 13. פסיקת הוצאות במקרה של פשרה

 14. אישור הסכם פשרה בתביעה נגזרת

 15. חתימה ללא הרשאה על הסכם פשרה

 16. גבייה מנהלית בניגוד להסכם פשרה

 17. אישור הסדר פשרה בין נושה לחייב

 18. פסק דין בפשרה בניגוד לדין המהותי

 19. סנקציות על איחור בתשלום הסכם פשרה

 20. חתימה על הסכם פשרה ללא הסכמת הלקוח

 21. ערעור על פסק דין שניתן על דרך הפשרה

 22. הסדר פשרה בשלב אישור תובענה ייצוגית

 23. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

 24. פשרה או הסדר לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות

 25. דוגמא לפסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 26. ערעור על פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 27. אי הגשת הסכם פשרה לאחר קבלת ארכה להגשתו

 28. תביעה כספית המבוססת על הסכם פשרה שנחתם בעבר

 29. חתימה על הסכם הפשרה ע''י מי שלא היה צד להליך

 30. אישור הסכם פשרה של רוכש דירה לאחר פרשת חפציבה

 31. האם חייבים להודיע להוצאה לפועל על הסדר פשרה ?

 32. פשרה: סעיף 79א' חוק בית המשפט / סעיף 4ג' חוק הפיצויים

 33. אי פינוי דירה בשכירות מוגנת תוך הפרת הסכם פשרה

 34. מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג בין הצדדים

 35. דחיית הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בהעדר "פיצוי הולם"

 36. התנגדות לפשרה בתביעה ייצוגית: העדר פיצוי ממשי לקבוצה

 37. פיצוי בגין עוגמת נפש והפרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים

 38. האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

 39. עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון