חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

סמכויותיו של רשם ההוצאה לפועל הנוגעות לחקירת יכולות, מעוגנת בסעיפים 67(א) ו- 68 לחוק ההוצאה לפועל.

סעיף 67(א) לחוק קובע כדלקמן: "רשם ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב, לחקור במצבו הכלכלי של החייב... כדי לברר את יכולתו של החייב לקיים את פסק הדין".

סעיף 68(ג) לחוק קובע: "במקום חקירה או נוסף עליה רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות שהחייב יענה בתצהיר לשאלון, תוך המועד שקבע לכך, ורשאי הוא לתת החלטה או צו לפי פרק זה על סמך התצהיר, ואם לא הגיש החייב תצהיר לשאלון - אף בהעדר תצהיר".

הלכה פסוקה היא כי מידת התערבותה של ערכאת הערעור בהחלטותיו של רשם ההוצאה לפועל הינה מצומצמת ותעשה במשורה. יפים לעניין זה דבריו של ד. בר אופיר, בספרו הוצאה לפועל הליכים והליכות, הוצאת פרלשטיין- גינוסר, מהדורה שביעית, בעמוד 445: "רשם ההוצאה לפועל הוא אשר מופקד, על פי החוק, על עריכת חקירות יכולת לחייבים ולפיכך בדרך כלל, ערכאת ערעור לא תתערב בהחלטותיו אלא במקרים נדירים". (להשוואה ראו: בר"ע 1071/03 דרור גולן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-מח 2003 (1) 988; בר"ע (י-ם) 335/04 ציון עמית נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח', תק-מח 2005(1) 3549, בר"ע (ת"א) 2184/01 אלי ברקולי נ' יעקב לוי, דינים מחוזי לג(10) 950).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השעיית רשם

 2. סמכות רשם בכיר

 3. תלונה נגד רשם בית משפט

 4. ערעור על החלטת רשם עיקול

 5. המערערת טענה כי הרשמת מתנכלת לה

 6. חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

 7. נטען כי הרשם טעה כשלא שקל את המצב הכלכלי

 8. המערער טען לתוכן דלא היה קיים בהחלטת הרשם

 9. נטען כי עורך דין הטעה את הרשם וסילף עובדות

 10. ערעור על החלטת רשם למחוק הליך - החייאת ההליך

 11. הרשם קבע כי כתב הערעור שהוגש אינו מובן כלל ועיקר

 12. הרשם קבע כי לא הוצגה התמונה המלאה של המצב הכלכלי

 13. רשם ההוצאה לפועל רשאי להקטין תוספת הפרשי הריבית והצמדה

 14. הרשם קבע כי לא הציגו נתונים מלאים ומפורטים אשר למצבם הכלכלי

 15. רשם הוצאה לפועל מוסמך לדון בטענות פרעתי שהתגבשו לאחר פסק דין

 16. נטען כי הרשמת חרצה את גורל ההליך בלא שאפשרה לטעון טענות ולהסבירן

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון