תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

הוא נותח ובוצעה הטריית הפצע ותפירת. המנוח עבר סדרת טיפולי פיזיוטרפיה, בגין הפגיעה בצוואר. בתאריך 28.01.11 נבדק המנוח ע"י ד"ר איתמר אבנטוב מומחה רפואי אורתופדי מטעם בית המשפט, אשר קבע כי בהתייחס למגבלה באיזור הצוואר נותרה למנוח נכות צמיתה בשיעור של 5% אותה ניתן לייחס לאירוע התאונה בהתאם לת' 37(5)א לתקנות המל"ל. כמוכן נקבע כי החבלה המותנית ממנה סבל המנוח הותירה לו נכות צמיתה בשיעור של 10% בהתאם לת' 27(7)ב לתקנות הנ"ל. באשר לפגיעה בבוהן רגלו השמאלית, נקבע כי בהתייחס לרגישות הנוירומה אשר לא חלפה חרף הניתוח המנוח סבל מ5% נכות צמיתים ע" ת' 29(4) לתקנות הנ"ל, ו5% נוספים בגין היעדר תנועה של מפרקי הבוהן בהתאם לת' 50(2) לתקנות. בסך הכול הנכות האורתופדית המשוקללת עמדה בשיעור של22.83%.
על רקע כל האמור נפנה ונבחן את ראשי הנזק.

אובדן ופגיעה בכושר ההשתכרות

3. ההגנה טענה כי התאונה לא פגעה בכושר ההשתכרות של המנוח, שכן הוא סבל בתקופה העוברת לאירוע התאונה ממספר מוגבלויות, כגון: דיכאון, מחלה ממאירה, חולי לב, ויתר לחץ דם. בעקבות המפורט אף נקבעה למנוח בשנת 2006 ע"י וועדה הרפואית מטעם המל"ל, נכות צמיתה בשיעור של 70% אשר זיכתה את המנוח בגמלת נכות מלאה. עוד נטען כי למנוח התגלה גידול ממאיר בשנת 2011 אשר ממנו נפטר בסופו של יום, ומשכך אין חולק כי אף אילו היה ממשיך המנוח לעבוד לאחר אירוע התאונה אזי הוא נאלץ היה להפסיק עבודתו כתוצאה מגילוי המחלה.

4. התביעה הודתה שאומנם המנוח סבל ממוגבלויות קודמות אשר להן אין קשר לאירוע התאונה אולם לא היה בהן כדי למנוע מהמנוח להמשיך ולמצות את כושר השתכרותו, זאת ניתן לראות מתלושי השכר שצורפו עבור החודשים שקדמו לאירוע התאונה. התביעה הוכיחה כי המנוח עשה כל מאמץ למצות את כושר השתכרותו חרף הקשיים והמוגבלויות מהם סבל , ורק לאחר ארוע התאונה פסק המנוח מלעבוד.

5. לדידי לא ניתן לקבל את טענת ההגנה כי אין לייחס את הפסקת עיסוקו של המנוח לאירוע התאונה כלל, אולם מאידך אין להתעלם מאותן מוגבלויות ובייחוד ממשכבו האחרון של המנוח ממנו לא קם. לאחר שלקחתי בחשבון את טיב עיסוקו של המנוח כעיסוק הדורש יכולות פיזיות, אשר לאירוע התאונה הייתה השפעה של ממש על אותן היכולות של המנוח (ראו ע"א 3049/93 סימא גירוגיסיאן נ' סייף רמזי ואח', פד"י נ"ב(3) 792, בעמ' 800 –801), אני מסיק כי ההשפעה התפקודית של התאונה על עיסוקו של המנוח עמדה על 50%, וזאת עד לתחילת שנת 2011, אז נפל המנוח למשכב (ראה עמ'11 ש' 14-15). למסקנה זו אני מגיע אף מבלי להיזקק לחוו"ד של הרופא התעסוקתי פרופ' כראל, מאחר ולא נחלקו הצדדים בכך שהמנוח כבר לא יכול היה להמשיך בעיסוקו הקודם לאחר אירוע התאונה. בכך לקחתי בחשבון את מידת ההשפעה שהייתה לתאונה על הפסקת השתכרותו ביחס לשאר המוגבלויות מהן סבל המנוח בלא קשר לאירוע התאונה, ומתוך מתן המשקל לקשר הסיבתי המידי בין התאונה להפסקת השתכרות המנוח מחד ולחומרת המוגבלויות מהן סבל המנוח בלא קשר לאירוע התאונה מאידך.

6. לאור האמור ובהילקח בחשבון התקופה הסמוכה לאירוע התאונה בה סבל המנוח מאי כושר מלא, וממוצע משכורתו של התובע בתקופה העוברת לאירוע התאונה אשר עמד על 3,550 ₪ וצמודה להיום עומדת על סך כ- 4,000 ₪.
המגיע לעזבון המנוח, הנו, אפוא, כדלקמן:
4,000 ₪ X 50% X 14 חודשים = 28,000 ₪.
הסכום ישא ריבית כחוק החל מיום 1.7.2010 (אמצע התקופה) ועד היום. החל מהיום ישא הצמדה וריבית כחוק עד התשלום בפועל.

עזרת צד ג'

7. התביעה טענה כי אחות המנוח גב' יפה גרינברג הייתה מטפלת במנוח משך מספר שעות ביום וזאת בגין המוגבלויות אשר נגרמו לתובע כתוצאה מאירוע התאונה. מאידך טענה ההגנה כי העזרה לה נזקק המנוח נבעה כתוצאה ממוגבלויותיו הנוספות בלא שהיה לכך קשר עם פגעי התאונה. עוד נטען כי בתביעת המנוח לשירותים מאת המל"ל הוא לא הזכיר את פגעי התאונה אלא סמך את בקשתו על מחלתו הממאירה והדיכאון ממנו סבל.

8. עדותה של גב' יפה גרינברג (עמ' 18-19 שורות 31-32 לפרוטוקול מיום 19.2.14) אמינה בעיני והיא גם משקפת היטב את מצבו הרפואי של המנוח, כפי שציין המומחה בחוות דעתו (ראה עמ' 7 לחוות הדעת ד"ר אבנטוב). הלכה פסוקה היא כי אין בעובדה שהמנוח העסיק את בן ביתו, ולא שילם לו בגין כך, על מנת לשלול מתן פיצויים תחת ראש נזק זה (ראה למשל ע"א 142/89 יוסף גמליאל נ' אושיות חברה לביטוח בע"מ, וע"א 5774/95 יצחק שכטר נ' אלה כץ, תק-על 97(3) 919, בעמ' 922 (1997) ). אכן אין חולק כי המנוח נזקק לעזרתו של אחר גם בגין מוגבלויותיו הנוספות מהן סבל, אולם אני סבור כי לנזקי התאונה הייתה השפעה נוספת על היזקקותו של המנוח לעזרה, מאחר ומידת העזרה אשר לה נזקק המנוח, עם זאת, היקף העזרה אינו מבוטל ואין סיבה להטיל את עלותה על כתפי הניזוק או על כתפיה של גב' גרינברג.
בשל העזרה שאותה קיבל המנוח במשך כ- 14 חודשים, פוסק, אפוא, לתביעה, בדרך של אומדן, סכום של 30,000 ₪ נכון להיום.
הסכום ישא הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום בפועל.

נסיעות

9. בגין נסיעות בעבר לבתי חולים, מרפאות וטיפולי פיזיותרפיה אני פוסק לתביעה בדרך של אומדן סך של 5,000 ₪, צמוד ונושא ריבית כחוק החל מהיום.

הוצאות

10. הנתבעת תשלם לתובע בגין הוצאות העבר את הסכומים המפורטים בנספחים סא-סט לתצהיר עדות התובע, כאשר לכל הוצאה והוצאה יתווספו הצמדה וריבית כחוק החל מיום הוצאתה ועד לתשלום הפועל.

נזק לא ממוני

11. הפיצוי בגין נזק לא ממוני יחושב לפי אחוזי הנכות הצמיתה (22.83%) בניכוי גיל ובתוספת המגיע בגין 11 ימי אשפוז והכל, לפי התקנות. לסכום המתקבל תתווסף ריבית כחוק החל מיום התאונה והוא יוסיף לשאת הצמדה וריבית כחוק עד התשלום המלא בפועל.

ניכויים

12. מתוך סכום הפיצוי המגיע יש לנכות את התשלומים התכופים ששולמו למנוח ע"י הנתבעת בתאריכים שלהלן:

סך של 12,000 ₪ מיום 23.5.10
סך של 12,000 ₪ מיום 23.8.10
סך של 12,000 ₪ מיום 15.12.10

הסכומים הנ"ל ינוכו כשהם משוערכים כדין ליום מתן פסק הדין.

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד

הנתבעת תישא בהוצאות המשפט לרבות שכר הטירחה ששולם למומחה הרפואי מטעם בית המשפט ד"ר איתמר אבנטוב עבור חוות דעתו.

לכל הוצאה יתווספו הצמדה וריבית כחוק החל מיום הוצאתה על ידי התביעה ועד התשלום בפועל.
לסכום הפיצויים שישולם לתובעים על פי פסק הדין יתווספו שכ"ט עו"ד בשיעור של 15.4%.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון