תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

התובע בעלים של מקרקעין בשטח של כ – 14,260 מ"ר, בחלקה 17 בגוש 11806 עותר לחייב את הנתבעים בפיצוי בגין הסגת גבול, ובהפרש דמי שכירות חוזיים, ופיצוי עבור השכרה לצדדים שלישיים.

ביום 28/8/00 נחתם בין הצדדים הסכם במסגרתו הושכר לנתבע 1 שטח של 2 דונם מתוך החלקה שבבעלות התובע למשך 24 שנים (להלן: "המושכר"). מטרת השכירות היתה הקמת תחנת דלק, בתנאים והגבלות שפורטו בהסכם. יצוין כי המושכר צמוד למקרקעין שבבעלות נתבע 1.

טוען התובע, כי הנתבע חתם, ללא ידיעתו, בניגוד להסכם ביניהם ובניגוד לחוק השכירות והשאילה, התשל"א 1971 (להלן: "חוק השכירות והשאילה") על הסכם עם חברת דלק בע"מ לפיו העביר את זכות השכירות שהוקנה לו לנתבעת 2, וכן על הסכם עם דלקנית, וזאת מבלי להמציא לתובע את מסמכי השכירות ופרטי ההתקשרויות ובכך הפר את ההסכם. לדידו הוא זכאי בשל כך לפיצוי בסך 200,000 ₪.


שכירות המשנה

לא מצאתי בהסכם השכירות על נספחיו, הוראה האוסרת על הנתבעים להשכיר את המושכר בשכירות משנה לצד ג'.

גם התובע לא ידע להצביע על סעיף שכזה בחוזה וכל שיכול היה לומר כדי לבסס את הטענה היה: " כשעושים שכירות לא מעבירים מאחד לשני" (שורות 2-4 עמוד 10לפרו') וגם בא כוחו לא מפנה להוראה כזו וסבור כי הנימוס מחייב קבלת רשות /דיווח לתובע (שורה 32 עמוד 10).
סעיף 22 לחוק השכירות והשאילה קובע כי "השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות משנה, אלא בהסכמת המשכיר; אולם אם לא הסכים המשכיר לעסקה מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, יהיה
(1) בשכירות מקרקעין — רשאי השוכר לעשות את העסקה בלי הסכמתו של המשכיר

בהתאם לחוק, כאשר בהסכם השכירות לא הוטלה הגבלה על זכותו של השוכר להעביר את השכירות או להשכירה בשכירות משנה, רשאי השוכר לבצע עסקאות אלה חרף התנגדותו של המשכיר, אם התנגדותו היא מטעמים בלתי סבירים.

בפועל משנת 2009 עד הגשת התביעה ביום 25/07/11 לא העלה התובע כל טענה בנוגע שכירות המשנה, או נימוק להתנגדות לה, ולמעשה דרישתו היא רק לפיצוי כספי בגינה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת זכויות שכירות

 7. נטישת דירה בשכירות

 8. העברת שכירות מוגנת

 9. הזנחת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הרכב בית הדין לשכירות

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 21. נזקים לגינה בבית בשכירות

 22. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 23. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 26. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 27. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 28. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 39. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 40. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 41. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 42. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 43. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 46. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 57. תביעה של שוכר בשכירות מוגנת נגד בעל הבית

 58. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 59. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות

 60. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 61. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 62. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 63. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 64. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 65. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 66. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון