ראיות לכאורה בשלב המעצר עד תום ההליכים

ראיות לכאורה בשלב המעצר עד תום ההליכים

היחס בין עוצמתן לקביעת חלופת מעצר המסגרת הנורמטיבית:

בדיקת חומר הראיות בשלב המעצר עד תום ההליכים משמשת לשלוש תכליות:

ראשית: על פיו נקבעת מידת ההסתברות שהנאשם יימצא אשם.

שנית: על-פי אותו חומר ראיות נקבע אם קיימת עילת מעצר ואיזו עילה .

שלישית: החומר האמור משמש גם כראיה העיקרית שעל פיה מחליט בית המשפט אם אפשר
להסתפק בחלופת מעצר.

מלאכתו של בית המשפט בבדיקת הראיות לכאורה בשלב זה היא מורכבת ומבוססת על אומדנאות ועל עדים שלא נשמעו בפניו, בית המשפט אינו מצווה לקבל באופן מכני את כל הראיות בכתב המצביעות על אשמת הנאשם כאילו הנאמר הוא אמת ומשקלו מלא ולדחות את הראיות המזכות כראיות שאינן מתאימות לשלב זה של ההליך.

פסיקת בית המשפט העליון בנושא היא מורכבת יותר ועוסקת בתמונה כוללת של ראיות והערכתו של פוטנציאל סביר להרשעה. גם התוצאה המתקבלת אינה בהכרח בינארית אלא מצויה על רצף של הערכת סיכויי הרשעה ובקיעים בחומר הראיות המכונים בפסיקה "ספקות מובנים".
אף שנתקבל בסופו של דבר מבחן ה"סיכוי הסביר להרשעה" של כב' הנשיא ברק ונדחה המבחן של "הספק הסביר" שהציעה כב' השופטת דורנר עדיין נדרשת זהירות יתרה בבחינת חומר הראיות הכולל עדויות סותרות.

ספק מובנה, אף אם אינו מכרסם בראיות עד כדי שלילת הסיכוי הסביר להרשעה, עשוי להביא, אם לא לשלילת סף הראיות לכאורה הרי שיביא להעדפת חלופת מעצר מקום שלא הייתה מועדפת בהינתן תשתית ראייתית חזקה יותר.

אכן, משנדחה מבחן הספק הסביר שהציעה כב' השופטת דורנר בבש"פ זאדה הנ"ל, הרי שמציאת ספק סביר בחומר הראיות הכולל - אין די בה כדי לשלול את הסיכוי הסביר להרשעה.
אלא שבית המשפט העליון איזן ומיתן במקצת את המבחן של "סיכוי סביר להרשעה"
פסיקת בית המשפט העליון שאחרי הלכת זאדה הכירה ב"מקבילית כוחות" בין עוצמת הראיות לכאורה ובין מידת ההגבלה על חירות הנאשם ונקבע כך [בש"פ 5564/11 - פלוני]:

ככל שעוצמת הראיות קטנה יותר ובחינת חומר החקירה, אפילו בשלב הלכאורי, מעוררת ספקות וסתירות, כך תגדל הנכונות לשחרר לחלופת מעצר. ולהיפך, ככל שהראיות לכאורה חזקות וחד-משמעיות יותר, ובהתקיים שאר התנאים להורות על מעצר, כך תקטן הנכונות להסתפק בחלופת מעצר .
הלכה זו, אשר אסמכתאות רבות לה מציין בית המשפט העליון ב- בש"פ 5564/11 - פלוני הנ"ל מתייחסת לתכלית השלישית של בחינת הראיות לכאורה . הפסיקה פיתחה פרקטיקה שלפיה ניתן "לרפא" את חולשת הראיות בדרך של חלופת מעצר, או בלשונו של השופט רובינשטיין "מסכת ראיות שיש סימני שאלה באשר לעוצמתה עשויה להצדיק חלופת מעצר".

בש"פ 3138/05 חסיד נ' מדינת ישראל בש"פ 8280/08 מדינת ישראל נ' אבו סנינה; בבש"פ 6955/05 לולחי נ' מדינת ישראל; בבש"פ 7298/05 נקש נ' מדינת ישראל בש"פ 327/98 אלגאוי נ' מדינת ישראל בבש"פ 5280/02 מירפולוסקי נ' מדינת ישראל פ"ד נו(5) 361 (2002).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעצר אישה עד תום ההליכים

 2. חוק מעצר עד תום ההליכים

 3. מעצר קטין עד תום ההליכים

 4. מעצר עד תום ההליכים סמים

 5. מעצר מחדש עד תום ההליכים

 6. עילות מעצר עד תום ההליכים

 7. ערר על מעצר עד תום ההליכים

 8. שחרור ממעצר עד תום ההליכים

 9. התנאים למעצר עד תום ההליכים

 10. מעצר עורך דין עד תום ההליכים

 11. מעצר עד תום ההליכים על אלימות

 12. מעצר עד תום ההליכים הונאת אשראי

 13. פריצה לבית - מעצר עד תום ההליכים

 14. מעצר עד תום ההליכים בעבירות מין

 15. עיכוב ביצוע מעצר עד תום ההליכים

 16. מעצר עד תום ההליכים בעבירות רכוש

 17. מעצר עד תום ההליכים - מסדר זיהוי

 18. מעצר עד תום ההליכים בעבירות נשק

 19. עיון מחדש - מעצר עד תום ההליכים

 20. שוד מזויין - מעצר עד תום ההליכים

 21. ראיות לכאורה מעצר עד תום ההליכים

 22. מעצר עד תום ההליכים על גניבת רכב

 23. ערר לעליון על מעצר עד תום ההליכים

 24. מעצר עד תום ההליכים בעבירות גניבה

 25. עיון מחדש במעצר עד תום הליכי הסגרה

 26. חומרת העבירה - מעצר עד תום ההליכים

 27. שחרור ממעצר עד תום ההליכים עקב לידה

 28. מעצר עד תום ההליכים על פריצה לדירה

 29. מעצר עד תום ההליכים על נהיגה בשלילה

 30. ערר מעצר עד תום ההליכים - תקיפת שוטר

 31. מעצר עד תום ההליכים - נאשמים פלסטינים

 32. מעצר עד תום ההליכים בשל חומרת העבירה

 33. בקשה לביטול החלטת מעצר עד תום ההליכים

 34. שחרור למספר ימים ממעצר עד תום ההליכים

 35. מעצר עד תום ההליכים בגין אלימות במשפחה

 36. ראיות לכאורה בשלב המעצר עד תום ההליכים

 37. מעצר עד תום ההליכים בעבירת נסיון אונס

 38. נשיאה והובלת נשק - מעצר עד תום ההליכים

 39. עבירות מין במשפחה - מעצר עד תום ההליכים

 40. מעצר עד תום ההליכים בעבירת תקיפת בת זוג

 41. מעצר עד תום ההליכים בתאונת דרכים קטלנית

 42. מעשה מגונה בקטינה - מעצר עד תום ההליכים

 43. מעצר עד תום ההליכים - שיקול חומרת העבירה

 44. ניסיון שוד תכשיטים - מעצר עד תום ההליכים

 45. חבלה בכוונה מחמירה - מעצר עד תום ההליכים

 46. שתיקת הנאשם - ערר על מעצר עד תום ההליכים

 47. שימוש ברכב ללא רשות - מעצר עד תום ההליכים

 48. תשתית ראייתית לכאורית למעצר עד תום ההליכים

 49. חטיפה לשם עבירת מין - מעצר עד תום ההליכים

 50. מעצר עד תום ההליכים בגין ירי בשכונת מגורים

 51. סחיטה באיומים ותקיפה - מעצר עד תום ההליכים

 52. שוד בנסיבות מחמירות - מעצר עד תום ההליכים

 53. אונס בנסיבות מחמירות - מעצר עד תום ההליכים

 54. זריקת אבנים על חיילים - מעצר עד תום ההליכים

 55. מעצר עד תום ההליכים בעבירת איומים על שוטרים

 56. האם ראיית דנ"א מספיקה למעצר עד תום ההליכים ?

 57. קבילות ראיות בדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים

 58. קבילות ראיות במסגרת בקשה למעצר עד תום ההליכים

 59. השיקולים בקבלת ההחלטה מתי עוצרים עד תום ההליכים

 60. פיצויים לנאשם על זיכוי בגין מעצר עד תום ההליכים

 61. מעצר עד תום ההליכים של אדם שלא כשיר לעמוד למשפט ?

 62. מעצר עד תום ההליכים בגין הפרת תנאי שחרור למעצר בית

 63. מעצר עד תום ההליכים בעבריינות אידיאולוגית - פשע שנאה

 64. נוכחות במקום ביצוע העבירה כעילה למעצר עד תום ההליכים

 65. החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית - מעצר עד תום ההליכים

 66. מעצר עד תום ההליכים בעבירות של מגע עם סוכן חוץ - סעיף 114 (א) לחוק העונשין

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון