האם חובה לשלם מכס במחלוקת ורק אח"כ לפנות לביהמ"ש ?

האם חובה לשלם מכס במחלוקת ורק אח"כ לפנות לביהמ"ש ?

     סעיף 154 לפקודת המכס, קובע כדלקמן:

"א.     התגלע סכסוך בנוגע לסכום המכס או לשיעור המכס המשתלם על טובין מסוימים, או בנוגע לחבות הטובין במכס לפי דיני המכס, רשאי בעל הטובין לשלם אגב מחאה את הסכום הנדרש על ידי גובה המכס, וסכום ששולם בדרך זו ייחשב לגבי בעל הטובין כשיעור המכס הנכון המשתלם על הטובין, כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת בתובענה שהוגשה לפי סעיף זה.

ב.     בעל הטובין רשאי, תוך 3 חודשים מיום התשלום, להגיש תובענה נגד הממשלה להחזרת הסכום ששילם כאמור, כולו או מקצתו.

ג.     אין להגיש תובענה להחזרת כל סכום לפי סעיף זה, אלא אם לפני התשלום נכתבו ברשומון הטובין המילים 'שולם אגב מחאה' ונחתמו בידי בעל הטובין או בידי סוכנו."

חוק מיסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר), תשכ"ח - 1968 אף הוא רלוונטי למחלוקת לעיל. בסעיף 2(א) לחוק הנ"ל נקבע העיקרון, ולפיו "נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת". מאידך, בסעיף 3 לחוק סייג המחוקק את האמור בסעיף 2 וקבע כי בהתקיים התנאים המפורטים שם, הנישום לא יהיה חייב בתשלום חסר.
          
קיימת מחלוקת פוסקים בשאלה האם סעיף 154 לפקודת המכס חל גם במקרה שהדרישה לתשלום המס באה לאחר שחרור הטובין מהמכס, אם לאו, וכן האם הסעיף קובע ייחוד עילה או שמא ניתן להגיש תביעה לסעד הצהרתי מבלי לקיים אחר התנאים המפורטים בו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול חיוב במכס

 2. מכס על יבוא בית

 3. המצאה לעמיל מכס

 4. החרמת מכולה במכס

 5. החזר מס יבוא במכס

 6. אגרת נמל סוכן מכס

 7. עורך דין מכס

 8. התחמקות מתשלום מכס

 9. הברחה במכס - מה העונש

 10. סיווג מכס לצורך מס קניה

 11. התיישנות תביעה נגד המכס

 12. פיצוי על עיכוב מטען במכס

 13. סיווג מכס - ערעור לעליון

 14. הונאת מכס - תביעת פיצויים

 15. סגירת מכסה תא מטען על היד

 16. צו זמני לשחרור סחורה במכס

 17. תשלום מכס על יבוא סיגריות

 18. סיווג טובין במכס בבית המשפט

 19. תנאי העסקת נציגי מכס בחו''ל

 20. התיישנות 3 חודשים פקודת המכס

 21. פציעה באצבע לאחר פתיחת מכסה מנוע

 22. ניסיון הברחת תכשיטים מחו''ל במכס

 23. נזקים לסחורה עקב בדיקה בטחונית במכס

 24. הצהרה כוזבת במכס לגבי משלוחים מחו''ל

 25. עיון במסמכים בהליך גיבוש המלצות להורדת מכס

 26. האם חובה לשלם מכס במחלוקת ורק אח"כ לפנות לביהמ"ש ?

 27. העברת תשלום תמורה על קניית מכונה מחו"ל ישירות למכס

 28. מעמד תעודות תנועה והחלטת רשויות המכס במדינה זרה ביחס אליהן

 29. סעיף 153 לפקודת המכס קובע פטור לטובין שיוצאו מישראל וחזרו אליה

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון