מה העונש על תקיפת שוטר במילוי תפקידו ?

מה העונש על תקיפת שוטר במילוי תפקידו ?

כמה מקבלים על תקיפת שוטר ?

בת"פ (שלום-עכו) 50478-06-12 (27/11/13) נקבע כי מתחם הענישה ההולם בגין ביצוע העבירה של תקיפת שוטר במילוי תפקידו כדין, מכוח סעיף 273 לחוק, נע בין עונש של מאסר על תנאי למאסר בפועל לתקופה של מספר חודשים, זאת כאשר עסקינן בנסיבות הדומות לנסיבות תיק זה, שכן במקרה דנא, עסקינן במדרג נמוך של עבירת התקיפה, בהעדר תכנון מוקדם ותוך פעולה רגעית ואינסטינקטיבית של הנאשם.

בת"פ (שלום-כפר סבא) 1909/08 (9/9/13) הורשע הנאשם בעבירות של תקיפת שוטר בשעת מילוי תפקידו, לפי סעיף 273 לחוק ואיומים לפי סעיף 192 לחוק. בית-המשפט קבע, כי מתחם הענישה בעבירת האיומים, נע בין מאסר מותנה לשנת מאסר בפועל. לעומת זאת, מתחם הענישה בנוגע למדיניות הנוהגת בעבירת תקיפת שוטר הינו רחב ונע בין חודש ל-12 חודשי מאסר.

בת"פ (שלום-ראשל"צ) 5256/08 (6/12/12) הורשע הנאשם כהודייתו בתקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו לפי סעיף 273 לחוק. הצדדים הגיעו להסדר טיעון ובית-משפט מצא לכבדו, וגזר על הנאשם מאסר בפועל בן חודשיים לריצוי על דרך עבודות שירות, מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים למשך 3 שנים, קנס בסך 750 ₪ ופיצוי.

בת"פ (שלום-באר שבע) 353/09 (27/4/11) הורשע נאשם 2 על-פי הודאתו בשתי עבירות של תקיפת שוטרים, בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ובעבירת איומים. בית-המשפט כיבד את הסדר הטיעון שהציגו הצדדים וגזר על הנאשם: ששה חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים מאז, שלא יעבור כל עבירת אלימות לרבות איומים ותקיפת שוטרים, ופיצויים כמפורט בגזר-הדין.

בת"פ (שלום-ירושלים) 6267/08 (7/7/13) : בהכרעת-דין הורשע הנאשם, לאחר ניהול הוכחות, בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות לפי סעיפים 274(1) ו-(2) לחוק ותקיפה הגורמת חבלה של ממש לפי סעיף 380 לחוק. בית-משפט גזר עליו : 6 חודשי מאסר ויום, בניכוי ימי מעצרו, שני מאסרים על תנאי בני 3 ו-6 חודשים, כמפורט שם ופיצוי לשוטר.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התאבדות שוטר

 2. בריחה משוטר תנועה

 3. תוספת ערבה לשוטרים

 4. אי עצירה לשוטר תנועה

 5. התעלמות משוטר תנועה

 6. ירי שוטרי מג''ב במחסום

 7. העלבת עובד ציבור שוטר

 8. זריקת אבנים על שוטרי מג''ב

 9. התעלמות מהוראת שוטרים לעצור

 10. הפסקת שירות שוטר מהמשטרה מטעמי בריאות

 11. מה העונש על תקיפת שוטר במילוי תפקידו ?

 12. מה העונש על הכשלת שוטר במילוי תפקידו ?

 13. הרשעה בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ובצוותא

 14. מה העונש על הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ?

 15. ביטול החלטה לשחרר שוטר משירות מטעמי בריאות

 16. האם שוטר יכול לפסול רישיון אחרי בדיקת שכרות ?

 17. תביעה אזרחית נגד מח"ש - והמחלקה לחקירות שוטרים

 18. האם שוטר יכול להורות על שלילה של רישיון נהיגה ?

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון