האם "תמיד" אפשר לבטל פסק דין בהעדר הגנה ?

האם "תמיד" אפשר לבטל פסק דין בהעדר הגנה ?

האם בית המשפט ייעתר לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה בכל מקרה ?

ראויה לציון בהקשר זה גישת המשנה לנשיאה א' ריבלין (כתוארו אז) בע"א 5993/08 חברת סונובר שיווק דלקים בע"מ נ' סולי ש.ואנו הנאמן על נכסי חברת רם (31.1.2010):


2"אכן, בימינו לא פעם קיימת גישה סלחנית למחדלים 'פרוצדוראליים', וזאת מתוך התחושה כי ניתן להימנע מתוצאה גורפת - כגון דחיית הליך - באמצעות פתרונות מתונים ו'מידתיים' יותר ובהם מתן אפשרות לתיקון המחדלים, לעיתים תוך חיוב בהוצאות. גמישות זו הגיונה בצדה וטעמיה עמה, אך בה-בעת, תהא זו טעות מצדם של בעלי-הדין לסבור שכל מחדל דיוני הוא בר-תיקון בהבל פה תוך הכרזה כי 'הפרוצדורה אינה מיטת סדום'. בוודאי כך כאשר מאחורי הפרוצדורה ניצבים שיקולים מהותיים בעלי משקל, וכאשר בעל-הדין שאינו פועל לפי הכללים מיוצג על-ידי עורך-דין."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין בהעדר הגנה

 2. ערעור על פסק דין בהעדר הגנה

 3. פסק דין בהעדר הגנה נגד ארה''ב

 4. פסק דין בהעדר הגנה לטובת המל''ל

 5. טענת פרעתי - פסק דין בהעדר הגנה

 6. איחור לדיון - פסק דין בהעדר הגנה

 7. ערעור על החלטה לבטל פסק דין בהעדר הגנה

 8. האם "תמיד" אפשר לבטל פסק דין בהעדר הגנה ?

 9. עיכוב העברת כספים לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 10. פסק דין בהעדר הגנה בבית המשפט לענייני משפחה

 11. פסק דין בהעדר הגנה לצד שלא עקב אחרי החלטה בבקשה

 12. האם פסק דין בהעדר הגנה חייב להיות על מלוא התביעה

 13. ביטול פס"ד בהעדר הגנה: כתב התביעה לא נשלח לעו"ד חיצוני

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון