אמון בנאשם

אמון בנאשם


אמון בית המשפט בנאשם

"שאלת השחרור לחלופת מעצר תלויה, במידה מרובה, ביכולת ליתן בנאשם אמון. זו מוסקת, בין היתר, מעברו של הנאשם, מהתנהגותו של הנאשם במהלך האירועים נושא כתב האישום ולאחריהם; ומנסיבותיו הפרטניות של המקרה המובא לפתחו של בית המשפט (ראו: בש"פ 2737/10 שטרית נ' מדינת ישראל ( 15.4.10); בש"פ 1352/07 פאחל נ' מדינת ישראל ( 22.2.07))." [בש"פ 352/11 ארז איאסי ברי נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 25.1.11), פסקה 13].

"כידוע, שחרורו של נאשם לחלופת מעצר מבוססת על היכולת ליתן אמון בנאשם (ראו למשל: בש"פ 1352/07 פאחל נ' מדינת ישראל ( 22.2.2007); בש"פ 4574/07 מדינת ישראל נ' אבוקיעאן ( 28.5.2007)). עברו הפלילי של העורר מלמד כי לא ניתן לתת בו אמון כי לא יפר את תנאי מעצר הבית. לכך יש לצרף את העובדה שחלופת המעצר שהוצעה אינה נראית לי כזו שיש בה כדי להשיג את מטרת המעצר, בין היתר לאור העובדה כי אחת הערבות הינה אחותו הצעירה של העורר, אשר שירות המבחן עצמו העריך כי "לא יהיה נכון להטיל עליה תפקיד סמכותי ואחראי כלפי אחיה הבכור"." [בש"פ 2911/08 שוקרון נ' מדינת ישראל, (10.4.08) פסקה 16].

"בבסיסו, שחרור בערובה הוא מעין חוזה אמון בין המשוחרר לבין בית המשפט. המשוחרר מתחייב לכך שיעמוד בתנאים ובית המשפט, בהנחה שהוא נותן בו אמון- מורה על שחרורו. כל האמצעים הנוספים, יהיו אלו מפקחים בשר ודם או איזוק אלקטרוני, אינם אלא חישוקים שנועדו להבטיח את קיומו של החוזה, אולם אינם יכולים להוות את בסיסו" [בבש"פ 9854/06 עאטיאס נ' מדינת ישראל (טרם פורסם, 13.12.06), פסקה 16].לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמון בנאשם

 2. נאשם לא מיוצג

 3. שוויון בין נאשמים

 4. פיצוי לנאשם שזוכה

 5. אשפוז נאשם חולה נפש

 6. פיצויים לנאשם שזוכה

 7. איסור פרסום שם הנאשם

 8. פיצוי לנאשם שזוכה בדין

 9. בקשת נאשם לצאת לעבודה

 10. פיצויים מהמדינה לנאשם

 11. הודאת נאשם דבר מה נוסף

 12. בדיקת מסוכנות של הנאשם

 13. בקשת נאשמים להפרדת דיון

 14. אמצעים פסולים בחקירת הנאשם

 15. חוסר אמון של בית המשפט בנאשם

 16. בקשת הנאשם להתיר חזרה מהודיה

 17. הימנעות מחקירה נגדית של הנאשם

 18. מחדלים של המשטרה - זיכוי נאשם

 19. קבלת חומר חקירה של נאשמים אחרים

 20. מכתב יידוע בעברית לנאשם דובר ערבית

 21. הימנעות מהרשעת נאשם שאין לו הרשעות קודמות

 22. הימנעות להודיע לנאשם על זכותו להיוועץ עם עו''ד

 23. סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי – החובה לידע את הנאשם

 24. נטען כי מועד הדיון שנרשם על ידי השוטר לא היה ברור לנאשם

 25. פיצוי נאשמים בגין הוצאות הגנה בתוספת 50% בגין מאמץ מיוחד

 26. סעיף 40ו' לחוק העונשין - הרתעת הנאשם מפני ביצוע עבירה נוספת

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון