האם אי ביצוע פעולות שיווק בבלעדיות מבטלת את הסכם התיווך ?

האם אי ביצוע פעולות שיווק בבלעדיות מבטלת את הסכם התיווך ?

החוק קובע כי באין פעולות שווק בתוך תקופה מסוימת, פוקעת הבלעדיות. אין זאת אומרת כי המתווך אינו רשאי להמשיך בשווק הנכס, ואם יצליח להפגיש את המוכר והקונה, תוך שייחשב הגורם היעיל לביצוע המכר, אזי יזכה לעמלת התווך אף אם פקעה הבלעדיות. סע' 14(ב) מדגיש ומחזק את סע' 9, משום שלפיו רק אם יוכחו פעולות שווק שבוצעו בתוך תקופת הבלעדיות יכירו בקיומה של החזקה להיותו של המתווך גורם יעיל. ממילא ברור שאי ביצוע פעולות המוליד את פקיעת הבלעדיות, משמיט את הקרקע תחת האפשרות לקיומה של החזקה האמורה.

מהן אותן פעולות שווק שנדרש מתווך אשר זכה לבלעדיות לבצע? סע' 9(ד) מפנה לכללים שיקבע השר. כללים אלה נקבעו בתקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שווק), התשס"ה - 2004 (להלן: "התקנות") הקובעות כי מתווך שקיבל בלעדיות יבצע בתקופת הבלעדיות שתי פעולות לפחות, מבין שש המנויות בתקנה 1(א) לתקנות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פעולות שיווק מתווך

 2. תביעה בגין עמלות שיווק

 3. תביעה בגין שיווק חיטה

 4. הפרת צו מניעה שיווק מוצר

 5. שיווק מוצר דומה למוצר אחר

 6. אישור וטרינרי לשיווק בשר

 7. הסכם שירותי שיווק פוליסות ביטוח

 8. שיווק קרקעות בשותפות עם מתווך

 9. שיווק יחידות דיור - הסכם שותפות

 10. צו איסור ייצור שיווק הפצה מכירה

 11. צו מניעה זמני האוסר על שיווק מוצר

 12. תביעה נגד משווק קרמים לפיצוי בגין פצעי אקנה

 13. איסור שיווק מוצרים בארה''ב - אכיפת פסק חוץ

 14. לטענת התובעת, היא נפלה קורבן לתרמית שיווקית

 15. האם אי ביצוע פעולות שיווק בבלעדיות מבטלת את הסכם התיווך ?

 16. האם הסכם תיווך בבלעדיות בלי טופס פירוט פעולות שיווקיות תקף ?

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון