האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

ישנם מקרים חריגים, בהם הגשת תביעה או פתיחת תיק הוצל"פ כנגד אדם שאינו חייב דבר לזוכה, יצדיק חיוב בגין תביעת הסרק. כך קבעתי גם אני בהחלטתי בת"ק (תביעות קטנות ראשל"צ) 56298-12-12, נסים פחימה נ. חברת פרטנר תקשורת בע"מ [09.05.13]:

כאמור לעיל, אין חולק כי תיק ההוצל"פ נפתח כחודשיים וחצי לאחר שהתובע פרע את מלוא חובו לנתבעת. לדעתי, בשים לב לעיתוי זה, יש לקבוע כי נפל מחדל בהתנהלות הנתבעת אשר לא דאגה לבדוק, ערב פתיחת התיק, כי החוב עדיין קיים. הנתבעת אינה מכחישה כי החוב שולם למעלה מחודשיים לפני פתיחת תיק ההוצל"פ...

משנמסר לעורך הדין כי החוב נפרע - ואפילו אם זוהי טענה חוזרת מצד חייבים רבים - על עורך הדין לבדוק את הטענה ולוודא כי המידע שעל בסיסו הוא פועל הינו עדכני ומדוייק, בעת הטענה בטרם ינקוט בהליכי גבייה שיש בהם כדי לגרום נזק לחייב."

עם זאת, מדובר כאמור במקרים חריגים, ואין להחיל קביעה זו בכל פעם שנדחית תביעה. לשם כך נפסקות הוצאות המשפט. קבלת עמדתו של התובע תוביל לכך שבכך פעם שתידחה תביעה, מכל סיבה שהיא, יוכל הנתבע להגיש תביעה חדשה ונפרדת, ולעתור לפיצוי בגין לשון הרע ו/או השחתת זמן - מצב שאינו סביר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגשת רשימון כוזב

 2. הגשת תביעה חלקית

 3. אי הגשת הצהרת הון

 4. השתהות בהגשת תביעה

 5. הגשת תביעה קנטרנית

 6. אי הגשת תיק מוצגים

 7. השתהות בהגשת תביעה

 8. הגשת כתבי בי דין בפקס

 9. התראה לפני הגשת תביעה

 10. הגשת תביעה חסרת כל בסיס

 11. פורמט הגשת עדות מומחה של מודד

 12. התנכלות לעובד עקב הגשת תלונה

 13. נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 14. הגשת תביעה לאחר חתימה על כתב ויתור

 15. התייצבות בלשכת התעסוקה לאחר הגשת תביעה

 16. אי הגשת תגובה בכתב לדו''ח הכונס הרשמי

 17. האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

 18. הגשת תמלילים של נחקרים ללא עדותם בבית המשפט

 19. ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו

 20. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של המפקח על המקרקעין

 21. האם תאונה של בעל דין יכולה להאריך מועד להגשת ערעור ?

 22. טען כי הסיבה לאיחור בהגשת הבקשה כי אינו מיוצג ע"י עו"ד

 23. תקנה 466 - הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון