באיזה שעות מותר להפעיל מעלית שבת ?

באיזה שעות מותר להפעיל מעלית שבת ?

תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות)

הגדרות
1. בתקנות אלה -
"בית משותף" - בית משותף שהתקיימו בו תנאי סעיף 59ז(א) לחוק, ושבקשה להיתר בנייה לגביו לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, הוגשה לאחר תחילתו של חוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובבנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א-2001, כאמור בסעיף 4 לאותו חוק;

"חג" - מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.


זמני הפעלה לפי דרישת בעל דירה:

2. דרש בעל דירה בבית משותף כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כבעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

(1) בליל שבת ובליל חג - משעת כניסת השבת או החג, למשך שלוש שעות;

(2) ביום שבת וביום חג - משעה 7:00 בבוקר עד השעה 12:00, ובמשך שעתיים לפני צאת השבת או החג.


זמני הפעלה לפי דרישת רוב מיוחס של בעלי הדירות:

3. על אף האמור בתקנה 2, דרשו 75% מבעלי הדירות בבית משותף כי המעלית שבה הותקן מנגנון פיקוד שבת תופעל כמעלית שבת, תופעל המעלית האמורה כמעלית שבת בזמנים המפורטים להלן:

(1) בליל שבת ובליל חג - משעת כניסת השבת או החג עד חצות הלילה;

(2) ביום שבת וביום חג - משעה 6:00 בבוקר עד צאת השבת או החג.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה לפיר מעלית

 2. היטל השבחה על מעלית

 3. חילופי שטחים בין בעלי חלקות

 4. הקלות ניוד שטחים ומעלית גג לקומה א'

 5. תאונת מעלית - אחריות טכנאי מעליות

 6. באיזה שעות מותר להפעיל מעלית שבת ?

 7. ביטול היתר לבניית מעלית בבית משותף

 8. אישור להפעלת מעלית ע''י מכון התקנים

 9. בקשה להיתר לבניית מעלית בבנין בן 3 קומות

 10. התקנת מעלית תביעה למפקח על בתים משותפים

 11. התנגדות של הדיירים בקומה הראשונה לבניית מעלית

 12. עלות תחזוקת מעליות גבוה ללא אפשרות החלפת ספק

 13. תביעה של חברת מעליות נגד נציגות הבית המשותף

 14. בקשה להיתר להקים מעלית האמורה להתחבר ליחידת דיור

 15. הרוב הדרוש 2/3 בבקשה להיתר להוספת מעלית בבית משותף

 16. בקשה להקמת מעלית חיצונית בבניין קיים רק לאנשים חולים

 17. השיקולים להתרת בניית מעלית חיצונית בתוך מרווחי הבנייה

 18. בניית תוספת קומה, פיר מעלית ומתקנים טכניים מזגנים וצנרת

 19. בקשה לתוספת מעלית פנימית בבית משותף, הריסת מדרגות ובנייתן מחדש

 20. היתר בניה לבניית מעלית חיצונית פתוחה לציבור בשטח המיועד ל "מעבר להולכי רגל"

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון