ייצוג על ידי מתמחה מהפרקליטות בבית משפט לתביעות קטנות ?

ייצוג על ידי מתמחה מהפרקליטות בבית משפט לתביעות קטנות ?

החלטה בה לא הותר לבעל דין להיות מיוצג על ידי מתמחה מהפרקליטות, מבוססת על הוראות סעיף 63 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, הקובע כי ייצוג בעל דין בבית משפט זה "יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו".

הוראת סעיף 2 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש] קובעת כי מקום שעובד ציבורי הוא צד בהליך שלפני בית-משפט מכוח תפקידו, יכול שיהא מיוצג על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו. מנוסח זה ברור כי אף יכול שלא יהיה מיוצג כאמור. בהליך המתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כשל בייצוג

 2. ייצוג בלתי הולם

 3. הודעה על החלפת ייצוג

 4. טענת כשל בייצוג ע"י עורך דין

 5. טענת "כשל בייצוג" במשפט הפלילי

 6. טענת כשל בייצוג ע"י עורך דין בארה"ב

 7. מחיקת תביעה שהוגשה ללא ייצוג עו''ד

 8. נדחתה טענת "כשל בייצוג" בערעור פלילי

 9. עורך דין ייצוג במשרד הפנים מעמד לבת זוג

 10. טענת כשל בייצוג בגין אי הגשת ערעור בארה"ב

 11. טענת "כשל בייצוג" ע"י עורך דין במשפט האנגלי

 12. חזרה מהודיה של נאשם בגלל כשל בייצוג של עו"ד

 13. רשלנות מקצועית של עורך דין בייצוג בדיני עבודה

 14. "כשל בייצוג" בשל אי הגשת ערעור על הכרעת דין ?

 15. תביעה בעקבות פעולותיו ומחדליו של עו"ד במהלך ייצוג משפטי

 16. ייצוג על ידי מתמחה מהפרקליטות בבית משפט לתביעות קטנות ?

 17. סטייה מעיקרון הייצוג היחסי תיעשה רק לשם מתן ייצוג למיעוט

 18. טען כי הגנתו נפגעה עקב כשל בייצוג על ידי נציג חברת הביטוח

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון