פיצויים על קבלת פרסומות בטלפון ע"י מערכת חיוג אוטומטית

פיצויים על קבלת פרסומות בטלפון ע"י מערכת חיוג אוטומטית

גישת בית המשפט היא כי הודעות פרסומיות שמועברות באמצעות הדואר האלקטרוני- אינן כדין הודעות שנשלחות באמצעות "מסרונים" או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, כאשר אלו האחרונות, עלולות להפריע את מנוחתו של מקבל הפרסומת בכל עת ובכל מקום.

באשר לגובה הפיצוי - סעיף 30א(י) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 קובע פיצוי של עד 1,000 ₪ בשל כל דבר פרסומת שקיבל הנמען בניגוד להוראות החוק, ואף מונה את השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעת קביעת גובה הפיצוי ובהם: אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו; עידוד הנמען למימוש זכויותיו; והיקף ההפרה. עוד קובע החוק כי אין להתחשב בגובה הנזק שנגרם (סעיף 30א'(י)(3) לחוק).
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרסום הוגן

 2. פרסום מכתב פרטי

 3. הגנת אמת הפרסום

 4. פרסום צילום ללא רשות

 5. עניין ציבורי בפרסום

 6. איסור פרסום צו חיפוש

 7. פרסום הנחיות פנימיות

 8. פסילת פרסומת בערוץ 2

 9. תביעה בגין שירותי פרסום

 10. פרסום קלטת שחזור בחדשות

 11. האם אפשר לבטל הסכם פרסום ?

 12. תביעה בגין משלוח פרסומת SMS

 13. פרסום הפקדת תכנית בניין עיר

 14. תביעה בגין חוב פרסום בדפי זהב

 15. תביעה בגין פרסום בחוברת בעלי מקצוע

 16. ההבחנה בין "פרסום" ל"גילוי" - בהליך הפונדקאות

 17. פרסום שמות הצדדים בהליך משפטי בבית משפט

 18. האם מותר לשלוח פרסומת בשיחת טלפון מוקלטת ?

 19. תביעת לשון הרע על אופן פרסום תמונה בכתבה באתר אינטרנט

 20. פיצויים על קבלת פרסומות בטלפון ע"י מערכת חיוג אוטומטית

 21. עתירה לבג"ץ: פרסום באינטרנט של החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון