טען נגד המוסך כי "נשכח" בורג במהלך החלפת מנוע של רכב

טען נגד המוסך כי "נשכח" בורג במהלך החלפת מנוע של רכב

1. בתאריך 2.5.12 הכניס התובע את רכבו מסוג איסוזו טרופר מ.ר. 38-716-51 (להלן:
"הרכב") לטיפול במוסך השייך לנתבעת.

2. לטענת התובע, התרשלה הנתבעת באופן הטיפול ברכב בכך שבמהלך החלפת מנועו נשכח בו בורג שתפקידו חיזוק מכסה השסתומים (להלן: "הבורג"). בורג זה – כך טוען התובע – גרם בשלב מאוחר יותר לשבירת גל הזיזים וכוסיות מרימי השסתומים עד כי בתאריך 4.10.12 ולאחר שהרכב גמא כ- 7,000 ק"מ נוספים מאז הטיפול, נתפס מנועו (באופן פתאומי, במהלך טיול ג'יפים) והוא הושבת ונגרר אל המוסך.

3. התובע העותר לחיוב הנתבעת בתשלום פיצוי בסך כולל של 15,667 ₪, טוען כי בהתנערותה מן האחריות לנזק שנגרם למנוע הרכב, גרמה היא לכך שהוא נאלץ לשלם סך של 12,063 ש"ח בגין גרירת הרכב למוסך אחר ותיקונו, 1,404 ₪ בגין שכר טרחת השמאי שבדק את הרכב ו- 200 ₪ בעד בדיקת הרכב אצל הנתבעת. בנוסף לאלה דורש התובע פיצוי בסך 2,000 ₪ בגין הוצאות נוספות ועוגמת הנפש שנגרמה לו.

4. הנתבעת דוחה את טענות התובע וטוענת כי הבורג המחבר את מכסה השסתומים הינו בורג חיצוני אשר כלל לא יכול היה להגיע אל ראש המנוע. הנתבעת טוענת כי ככל הנראה נתפס המנוע כתוצאה מבלאי, או שהיה זה דווקא התובע עצמו הנוהג לבצע תיקונים ברכב בחצר ביתו, אשר גרם לתקלה.5. לתמיכת טענותיו, צרף התובע לכתב התביעה את חוות דעתו של השמאי מר שלמה כרמלי
אשר בדק את הרכב וקבע כדלקמן:
"בבדיקה שערכתי התברר כי הבורג המחזק את מכסה השסתומים
נפל תוך כדי הסגירה לראש המנוע, כנראה בלא שהמכונאי המטפל
שם לב לכך וגרם נזק לראש המנוע ולשבר של גל הזיזים ולשסתומים".

6. מנגד, מבקשת הנתבעת להסתמך על חוות דעתו של השמאי מוטי פרום אשר קבע על פי
בדיקת הרכב ומסמכי הסטורית הטיפולים שלו (נ/1-נ/4) כי:
"השבר הטרי שנראה על גלגל הטיימינג נגרם כתוצאה מחוסר נסיון
של מכונאי אשר ניסה לפרק את הגלגל בכלים לא נכונים (כמו פטיש)..."
עוד קבע מר פרום כי לא יתכן שהרכב נסע 7,000 ק"מ עם גלגל טיימינג שבור וכי לא יתכן
שהבורג (המכונה בחוות דעתו "מוביל") אשר נמצא על ידי התובע בתוך שקע בראש המנוע
של הרכב, נדחף לשם עלי ידי גלגלי השיניים של גלי הפיקות מבלי שגלגלי השיניים עצמם
נפגעו כתוצאה מכך.
לסיכום קבע מר פרום כי:
"גלגל טיימינג שבור ותותב מוביל למכסה שסתומים שנמצא בתוך
ראש מנוע מובילים למחשבה כי עבודה לא מקצועית שמבוצעת
עם כלים מייצור עצמי ובצורה רשלנית מצד בעל הרכב (אשר הציג
בפני כלי שבאמצעותו הוא מבצע עבודות תחזוקה ברכב) היא אשר
גרמה לנזקים הנדונים".
וכן:
"גל פיקות שבור וקסוות המחזיקות אותו ניזוקו כתוצאה מעייפות החומר
מאחר וגלי פיקות והקסוות לא הוחלפו, טבעת שסתום יצאה ממקומה
כתוצאה משבר בגל פיקות".

7. במהלך הדיון בבית המשפט חזר התובע על טענותיו והציג בפני את הבורג (ת/1).
לשאלותי השיב התובע כי במהלך הזמן שחלף מאז חודש מאי 2012 ועד אוקטובר 2012
הוא לא טיפל ברכב בעצמו או בכל מוסך אחר וכי הוא כלל לא פתח את מנוע הרכב.
את העובדה שלאחר התקלה שארעה באוקטובר 2012 הוא בחר להכניס את הרכב לטיול
במוסך בקלאנסווה, הסביר התובע בכך שמאז החלפת המנוע שבוצעה על ידי הנתבעת
בחודש מאי 2012 הוא לא סמך עליה עוד שכן "אחרי החלפת המנוע היתה לו נזילת מנוע
והיו לו ברגים משוחררים". יחד עם זה ובאותה נשימה, אישר התובע כי בשעתו הוא חזר אל
הנתבעת אשר טיפלה באותם נזילה וברגים משוחררים.


8. נציג הנתבעת, מר אבינעם X שהוא בעליה ומנהלה של הנתבעת, הסביר כי החלפת המנוע
הראשונה ברכב בוצעה במסגרת "מחווה של רצון טוב" מצד היצרן אשר הכיר באחריותו
לפגם שהיה בכלי הרכב הללו (ר' נ/1).
את חוסר ההיתכנות של ההתרחשות לה טוען התובע, הסביר מר X כך:
"המנוע מסתובב 6,000 סיבובים לדקה, המנוע עשה 7,000 ק"מ.
אם הבורג היה בפנים הוא היה עושה רעש ובלאגן.
זה אומר שלא יכול להיות שהבורג היה במנוע ונסע 7,000 ק"מ...
... לא יכול לעבוד הרכב חמש דקות עם המנוע בפנים...
אין קשר בין העבודה שעשינו לו לבורג שנמצא במנוע".
מר X, כמו השמאי מטעמו – מר פרום, טען גם הוא כי בעת ביקור אצל התובע הראה
להם הלה צילום של מכשיר שבאמצעותו הוא מפרק ומרכיב את המנוע בעצמו ולכן עמד הוא על מסקנתו לפיה התובע עצמו היה זה שגרם את הנזק למנוע: "יש לו סככה שבה הוא מתקן טרקטורים ולפי דבריו הוא ייצר מכשיר מיוחד שנראה בתמונות שבאמצעותו הוא מוציא את המזרקים מהטרופר ולכן מסקנתי היא שהתובע עצמן פירק". .
לשאלתי האם יתכן שבעת החלפת המנוע בחודש מאי 2012 נפל הבורג למנוע לאחר שלא
הוברג מספיק טוב למקומו, השיב מר X:
"זה לא יכול להיות. זה מכסה אלומיניום סגור והוא לא יכול ליפול
פנימה אלא מבחוץ, אלא אם כן מישהו שכח אותו.
כשהוא אמר לי איפה זה נמצא הוא בחיים לא יכול להגיע לשם
לגלגלי השיניים".

9. לסיום ולשאלתי מדוע יש לו רמפה בחצרו, השיב התובע: "אני עושה טיפולים, מחליף
שמנים, זכותי".

10. לאחר ששמעתי את דברי הצדדים, עיינתי בחוות הדעת של שני השמאים, במסמכי הסטורית הטיפול ברכב ובתצלומים שצורפו, דעתי היא כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת אחריות הנתבעת לנזק שנגרם למנוע רכבו.
שני הצדדים לא זימנו לעדות בבית המשפט את השמאים אשר חוות דעתם צורפו לכתבי הטענות.
בחוות דעתו של השמאי מטעם התובע (מר כרמלי) אמנם נקבע כי הבורג הוא זה שגרם לנזק ואולם מר כרמלי הסתפק בכתיבת משפט זה, סתם ולא פירש.
מנגד, חוות דעתו המפורטת והמנומקת של השמאי מטעם הנתבעת (מר פרום) ביחד עם עדות בעליה (מר X) נשמעו לי הגיוניות ומשכנעות יותר.
גם התובע עצמו דיבר על מנוע שנתפס באופן פתאומי, ללא כל התראה מוקדמת של רעשים או תקלות – עובדה שאיננה מתיישבת עם ההנחה בדבר בורג שנשכח שגרם לשבר בגל הזיזים והשסתומים. שוכנעתי כי לו אכן אותו בורג "הסתובב חופשי" במנוע ופוגע בחלקיו מאז שנשכח בו, היה התובע שומע אותו ומרגיש בו במהלך הזמן.

11. סוף דבר, הנני מחליטה לדחות את התביעה.
לנוכח העובדה שבשל הודעה מאוחרת מדי של נציג הנתבעת על בעיה בריאותית שבגינה לא
יכול היה הוא להתייצב בבית המשפט לדיון הראשון שנקבע בתביעה זו ובשל כך התייצב
אז התובע לשווא, הנני מחליטה שלא לחייבו בתשלום הוצאות הנתבעת.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת השוק רכב

 2. מכירת רכב ממושכן

 3. הצתת רכב של השכן

 4. פגיעה ברכב ברוורס

 5. סדק בראש מנוע רכב

 6. עורך דין קניית רכב

 7. השלכת בדל סיגריה מרכב

 8. פסילת ספרים מכונאי רכב

 9. רכב מנועי - הגדרת "רכב מנועי"

 10. התנגשות בין שני כלי רכב

 11. משמעות רישום הבעלות ברכב

 12. זיהוי רכב לפי מספר רישוי

 13. תביעה בגין תיקון רכב פורד

 14. זכאות לקבלת רכב עם מעלון

 15. קניית רכב עם פגיעה בשלדה

 16. פגיעה ברכב חונה במהלך טסט

 17. האם קלנועית היא רכב מנועי

 18. בקשת מפרק זמני למסירת רכבים

 19. העברת בעלות פיקטיבית על רכב

 20. האם עגורן נייד הינו רכב מנועי

 21. נזק לרכב בחניה בזמן שהייה בחו"ל

 22. מסירת החזקה ברכב לפני קבלת הכסף

 23. פגיעה ברכב חונה בלי להשאיר פרטים

 24. התחלת נסיעה לפני כניסת נוסע לרכב

 25. טעות בזיהוי רכב שביצע עבירת תנועה

 26. האם רישום הרכב ע"ש האימא הוא פיקטיבי

 27. פיצוי על קילומטראז שגוי בעסקת קניית רכב

 28. ביטול קניית רכב משומש בגלל בעיות במנוע

 29. תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

 30. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 31. תביעה בגין פתיחת דלת רכב חונה לכיון הכביש

 32. תובענה שעניינה פיצוי כספי בשל התנגשות כלי רכב

 33. כתוצאה מן התאונה נפגע הגלגל הקדמי שמאלי של הרכב

 34. זכאות לבטל עסקה לרכישת רכב בגין שינוי את מד האוץ

 35. רק לאחר קניית הרכב הסתבר כי הרכב עבר תאונות והוחלפו בו חלקים רבים

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון