תביעה על חיוב חודשי גבוה בהוט בגלל הזמנת משחקים באינטרנט באמצעות חיוג דרך חברת הספק

תביעה על חיוב חודשי גבוה בהוט בגלל הזמנת משחקים באינטרנט באמצעות חיוג דרך חברת הספק

1. ביום 15.7.12 התקשר עם התובע על הנתבעת במסגרת מבצע טריפל גולד המקנה ללקוח שירותי
טלויזיה , תשתית אינטרנט וטלפון קווי בתמורה לדמי מנוי מופחתים בסך של 335 ₪ למשך 18
חודשים . התובע צירף לענין זה לכתב התביעה המקורי את עיקרי העסקה מהם עולה כי לא ביקש
לבצע חסימה לשיחות לחו"ל ולא ביצע שיוך למפעיל בינלאומי לצורך שיחות לחו"ל .

2. התשלום של התובע לנתבעת בוצע באמצעות כרטיס האשראי של התובע בחברה ויזה מסוג
מולטי . עיון בפירוט החיובים אשר הוגש ע"י התובע בשלב הסיכומים (ת/6) מלמד כי החיובים
מעולם לא היו אחידים , כפי שניתן יהיה לצפות אם התובע לא היה חורג מתנאי החבילה
הבסיסית אותה רכש .

3. ביום 2.12.12 התלונן התובע באוזני הנתבעת על חיובים גבוהים . תלונה זו מוזכרת בס' 8 לכתב
ההגנה ובס' 4 לכתב התביעה המקורי . החיוב שהתקבל באותו יום היה 479 ₪ לעומת חיובים
של 287 עד 401 ₪ בארבעת החודשים הקודמים , כאמור בת/6 .
התובע טוען כי קיבל זיכוי בעקבות פנייה למחלקה לפניות הציבור . הנתבעת טוענת כי לאחר
בדיקה עם חברת הספק 012 ( להלן "חברת הספק") התברר כי החיוב הגבוה נובע ממשחקים
באינטרנט שבוצעו באמצעות חיוג דרך חברת הספק .
התובע לא הוכיח כי קיבל זיכוי כנטען על ידו . עם זאת , יודגש כי לשיטתו של התובע פנייה
זו טופלה באופן משביע רצון ע"י הנתבעת ולכן אינה העילה להגשת תביעתו .

4. ביום 3.3.13 קיבל התובע שוב חיוב גבוה בסך של 694 ₪.
ביום 28.3.13 הלין התובע בפני הנתבעת על חיוב גבוה זה . לאחר בדיקה טענה הנתבעת
כי גם הפעם מדובר בשיחות שבוצעו באמצעות חיוג דרך חברת הספק ועל כן יש לברר
מולה את פשר החיובים . התובע טוען כי פנה לחברת הספק ונאמר לו כי הוא לא רשום אצלם
כלקוח והם לא מכירים אותו .
ביום 8.4.13 התקיימה שיחת ועידה בין התובע לבין נציגת הנתבעת ונציגת חברת הספק .
בעקבות שיחה זו שתמציתה תועדה במחשבי הנתבעת ( נספח א' לכתב ההגנה ) קיבל התובע
פירוט שיחות הכולל חמישה מספרים של קידומת של 012 שכולם מתחילים בספרות
449085301 ( נספח ג' לכתב התביעה המקורי ) . הנתבעת טוענת כי כל המספרים האלה הם
מספרי גישה לאתרי אינטרנט אליהם נכנסים , מקישים מספר הוט ומאשרים קוד . נטען כי
הקידומת 44 מאפיינת הזמנת תוכן של משחקים או תכנים מיוחדים . בעקבות דברי
הלקוחה ( כנראה בתו של התובע שהתלוותה אליו במהלך הדיון – נ.ז.) לפיהם לא הוזמנו
התכנים והמשחקים , נעשתה בדיקה מול מחלקת הונאות . בסיום הטיפול אצל הנתבעת נאמר כי
על התובע להמשיך את הטיפול מול חברת הספק .

5. במסגרת הדיון שהתקיים היום הציג התובע עותק נוסף של פירוט השיחות שעליו הערות
בכתב יד לפיהן אחד מחמשת המספרים , המסתיים בספרות 006 , הוא מספר קיים . לגבי
מספר זה נטען כי בעקבות בירור שנערך בעזרת איש מחשבים העלות של המשחק היא
10 ₪ לחודש . ( ע' 3 לפרוטוקול , ש' 27 עד 28 , מוצג ת/1 ) .
דא עקא , עיון בתדפיס ת/1 בעמוד הראשון מלמד כי ישנן כמה אפשרויות לשלם עבור
השירות אותו ניתן לקבל באמצעות אותו מספר , כאשר אם נרכש מנוי לשבוע מלא העלות
היא 10 שקלים חדשים לשבוע . כך עולה בבירור מהכיתוב בתחתית העמוד הראשון של
ת/1 בו מוצע לרכוש מנוי לשבוע ב 10 שקלים בלבד .
מן המקובץ עולה כי לא ניתן לקבל את טענת התובע לפיה הוא או בני ביתו לא רכשו כל
שירות של משחקים באמצעות אף אחד מחמשת המספרים המופיעים בפירוט השיחות .
כמו כן , כדי לבצע בירור מקיף של סוגיה זו היה על התובע לתבוע גם את חברת הספק .
כך בפרט , לאור דברים ברורים שטענה הנתבעת בענין זה הן בכתב ההגנה והן בדיון
שהתקיים בפני המותב הקודם שדן בתיק ביום 9.10.13 .

6. לאחר שהתובע לא היה שבע רצון מהתשובה שקיבל מהנתבעת פנה התובע לחברת האשראי
, הכחיש חלקית את העסקה וקיבל זיכוי על תנאי בסך של 364 ₪ כגובה ההפרש בין חיוב
חודשי בסך של 330 ₪ בו הודה לבין החיוב בסך של 694 ₪ .

7. ביום 2.5.13 הגיש התובע לבית משפט זה את התביעה המקורית במסגרתה ביקש מבית
המשפט להורות לנתבעת לעמוד בהסכמה עימו , לזכות אותו מכל החיובים השקריים ולפצות
אותו על עוגמת הנפש שנגרמה לו מעימותיו עם הנתבעת .
התביעה המקורית נוסחה באופן לקוי עד כדי כך שלא ניתן להבין מהו הסכום הנתבע .
הנתבעת סברה לתומה כי הסכום הנתבע הוא 364 ₪ והיתה מוכנה להציע לפני דיון פיצוי
בסך של 150 ₪ ( ס' 23 לכתב ההגנה ) .
החסר לענין סכום התביעה הושלם במסגרת כתב התביעה המתוקן בו נטען כי יש לפצות את
התובע בסך של 4,000 ₪ כפיצוי הולם בגין אובדן זמן , עוגמת נפש והוצאות .

8. לאור האמור לעיל , אני קובע כי טענות התובע כפי שפורטו בתביעה המקורית לא הוכחו .
לא עלה בידי התובע להראות כי לא רכש משחקים דרך חברת הספק .
כמו כן , אין בפי התובע כל מענה לטענה המשפטית של הנתבעת לפיה גם אם היה מוכח
חיוב יתר בענין זה , אזי מדובר בכספים שהועברו במישרין לחברת הספק ולכן חברת
הספק היא הכתובת לטענות התובע בענין זה .
השוו – ת"ק ( י-ם) 2764-09 סגיאן נ' חברת הוט תקשורת , פסק דין מיום 7.4.10 .

9. במסגרת כתב התביעה המתוקן התייחס התובע לאירועים שהתרחשו לאחר הגשת התביעה .
הכוונה להפסקת ההתקשרות בין הצדדים בסוף חודש מאי 2013 שהותירה את התובע
במשך כשלושה שבועות ללא קו טלפון . מנגד טוענת הנתבעת כי התובע הוא זה שהתנתק
משירותי הנתבעת ונייד את מספר הטלפון לחברת בזק .
לאחר ששמעתי את התובע , את בתו של התובע ואת נציגת הנתבעת בדיון היום ועיינתי בכל
המסמכים שהציגו אני קובע כי יש להעדיף את גרסת הנתבעת על פני גרסת התובע מהנימוקים
שיפורטו להלן .
ראשית , הנתבעת הציגה מסמכים שנראה לכאורה כי נערכו בזמן אמת ומלמדים על קבלת
בקשת ניוד אצל הנתבעת ביום 29.5.13 ( נספח ב' לכתב ההגנה ) .
שנית , במסגרת השיחה מיום 18.6.13 שהוקלטה ע"י מי מטעמו של התובע ותומללה ע"י חברת
איגמי ( ת/2 ) הודה התובע כי פעל להתנתק משירותי הנתבעת ( ע' 2 לתמליל , ש' 11 עד 13 ) .

10. לאור האמור לעיל , אני קובע כי לא עלה בידי התובע להוכיח אף אחד ממרכיבי תביעתו ולכן
דין תביעתו להידחות .
בהתחשב במגבלותיו של התובע ובטענותיו שלא נסתרו לגבי מצבו הכלכלי הקשה ולאור
קיומם של זיכויים שבוצעו בחשבון בעקבות פניות התובע , מצאתי לנכון שלא לעשות צו
להוצאות לחובת התובע במסגרת פסק הדין .

11. על כן , אני מורה על דחיית התביעה .
אין צו להוצאות .

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום ממועד קבלתו .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול עסקה עם יס

 2. אגרת טלויזיה קיבוץ

 3. ביטול עסקה טלויזיה

 4. תביעה נגד חברת הוט

 5. חיבור פיראטי לכבלים

 6. אישור חוזה אחיד של חברת יס

 7. תביעה נגד הוט בתביעות קטנות

 8. פיצוי על ביטול ערוצים בתשלום

 9. אגרת טלויזיה ביחידת דיור נפרדת

 10. חובת תשלום אגרה של מחזיק טלויזיה

 11. כרטיס טלויזיה למחשב - תביעות קטנות

 12. ציוד קליטה מלווינים - תביעות קטנות

 13. תביעה של הוט מובייל (לשעבר מירס) נגד לקוח

 14. תביעה נגד רשות השידור להחזר אגרת טלוויזיה

 15. טען כי זמן קצר לאחר רכישתו התקלקל מכשיר הטלוויזיה

 16. תביעה על חיוב חודשי גבוה בהוט בגלל הזמנת משחקים באינטרנט באמצעות חיוג דרך חברת הספק

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון