בעיה בשסתום ביטחון ברכב -תביעה נגד מוסך

בעיה בשסתום ביטחון ברכב (תביעה נגד מוסך)

1. א. א) התובע היה במועד הרלוונטי לתביעה זו בעלים של רכב מדגם רנו מגאן
שנת ייצור 2007 (להלן:"הרכב") וביום 27.6.12 הכניס התובע רכב זה למוסך הנתבעת לתיקון, בטענה, שהרכב מניע ואחרי כמה פעמים היה נכבה באמצע הנסיעה ובתאריך 1.7.12 התקשר נציג הנתבעת אל התובע והודיע שהרכב מוכן. כאשר התובע הגיע לקחת את הרכב, הודע לו שתוקן מחשב מנוע, סידרו צמת מנוע, תיקנו שסתום EGR והתובע שילם עבור טיפול זה סך של 2,608 ₪.

ב) יום לאחר הוצאת הרכב מהמוסך הנתבע, שוב חזרה התקלה ובעקבות כך, התקשר התובע אל נציגת המוסך להודיע על הבעיה, ונאמר לו, שעליו להכניס שוב הרכב למוסך.
מיום 2.7.12 ועד יום 15.8.12 היה הרכב במוסך וטרם תוקן, עד שביום 16.8.12 החליט התובע לסור למוסך ולראות מה קורה עם הרכב ובבואו למוסך, היה התובע בהלם מוחלט, משום שמצא הרכב במצב גרוע, כולו אבק מבחוץ, מלוכלך מבפנים עם מכות בפגוש קדמי ואחורי ובאותו רגע החליט התובע לקחת את הרכב למוסך מורשה אחר (להלן:"המוסך האחר") על מנת שיבדקו את הרכב.

ב. א) היות ובעת הוצאת הרכב ממוסך הנתבעת, הרכב לא הניע, נאלץ התובע
להזמין גרר ושילם סך של 200 ₪ והגרר הוביל הרכב למוסך האחר.
ביום 19.8.12 התקשרו אל התובע מהמוסך האחר וביקשו ממנו להגיע לשם וכאשר הגיע, הוסבר לו שנגרם לרכב נזק בלתי הפיך שלא ניתן לתקן אותו ושיש צורך להחליף את החלקים לחדשים וניתנה לתובע הצעת מחיר בסכום של 15,653.64 ₪.

ב) מאחר ועלות החלקים היו גבוהים מדי, החליט התובע להזמין בעצמו החלקים מחו"ל ואחרי שקיבל החלקים, הוא הביא אותם למוסך האחר והם התקינו אותם ולאחר שהתקינו החלקים, גילו שיש גם בעיה בשסתום ביטחון EGR ושיש צורך בהחלפתו בחדש.
עבור הטיפול במוסך האחר שילם התובע סך של 4,529 ₪.

ג. מאחר והתובע סבור, שהעבודה שבוצעה במוסך האחר היא תוצאה של עבודה לקויה שביצעו נציגי הנתבעת, הגיש הוא תביעה זו, בה ביקש התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו נזקיו בסך של 22,236 ₪, הכולל בחובו: עלות עבודות ששילם לנתבעת בסך 2,608 ₪, עלות גרר 200 ₪, עלות 2 חלקים מחו"ל בסך 6,097 ₪, עלות המכס בשל הבאת החלקים בסך 1,781 ₪, עלות עבודות שבוצעו במוסך האחר בסך 6,550 ש"ח וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 5,000 ₪.

2. הנתבעת הגישה כתב הגנה, בו סבורה היא, שיש לדחות את תביעת התובע, בהעלותה את הטענות העיקריות הבאות:

א. א) הרכב הנ"ל הוא רכב נדיר, לכן קיימת גם בעיה באיתור חלפים ועל כך
עודכן התובע.
רכב זה הגיע למוסך על גרר ולא במצב נסיעה. בטרם הגיע הרכב למוסך הנתבעת, הוא טופל במוסך "דני חלפים" וכאשר הגיע למוסך הנתבעת הוא הגיע לאחר שחומצה מהמצבר דלפה לצמת חוטים אשר יצרה קצר חשמלי ופגעה במחשב מנוע.

ב) בבדיקה ויזואלית ראשונה, שנערכה במוסך הנתבעת, אובחנה הדליפה הנ"ל ממצבר קודם, אשר הוחלף לחדש ובנוסף לכך, נערכה לרכב בדיקות נוספות כמפורט בסעיף 8 לכתב ההגנה והמסקנה הייתה חד משמעית, שצריך להחליף מחשב מנוע ורק לאחר מכן, להמשיך בבדיקות ובתיקונים.

ב. א. א) נציג הנתבעת הציע לתובע לתקן את מחשב המנוע כצעד ראשון
והנתבע הסכים ובעקבות כך, תוקן מחשב המנוע ובדיקה שנערכה לאחר מכן גילתה, שצריך להחליף שסתום EGR, שהוא חלק מכאני חשמלי שתפקידו להחזיר גזים לתא שריפה על מנת לסנן את הגזים המופנים לאגזוז.

ב) התובע נתן הסכמתו לתקן שסתום זה, אך תוך ניסיון התיקון נתגלתה בעיה מכאנית והתקלה תוקנה ובעבור זה שילם התובע והתובע הוציא הרכב ממוסך הנתבעת.
התובע נסע פרק זמן מסוים וחזר עם הבעיה שהרכב לא נדלק לפעמים ובדיקה העלתה, שחזרה התקלה של השסתום ומחשב מנוע מאבד נתונים. גם לכך, נתן התובע הסכמתו לתקן ואחרי כמה פעולות בניסיון לתקן המחשב, הניסיון לא צלח.

ג. א) לאחר הניסיונות הנ"ל שלא צלחו, הוסבר לתובע שיש להחליף מחשב מנוע
וגם שסתום, אך התובע לא הסכים לשלם את עלות החלפים וביקש לנסות לרכוש חלפים משומשים.
בשלב זה פנה התובע למגרשים המתמחים בפירוק רכב על מנת לנסות לאתר חלפים משומשים, אך לא נמצאו חלפים כאלה ולכן, החליט נציג הנתבעת לבדוק באינטרנט חלקים משומשים כאלה בחו"ל, אך התובע ראה שהצעות המחיר הן יקרות והודיע שאין הוא מעוניין לרכוש חלפים מחו"ל ובשלב זה לקח התובע את הרכב מהמוסך.

ב) בסופו של יום, התברר לנציג הנתבעת, שהתובע ביצע ההליך שהוצע לו על ידי נציג הנתבעת, קרי הוזמנו חלפים מחו"ל ואלה הוחלפו במוסך אחר.
עוד מציינת הנתבעת, שבעת שהתובע הוציא הרכב ממוסך הנתבעת, הוצע לו הסדר, שההזמנה של מחשב ושסתום ייעשו מחו"ל ועלויות ההחלפה יקוזזו באופן חלקי מחלק מסוים של התשלום בעבור התיקון הראשוני, אך התובע לא קיבל ההצעה.
הנתבעת גם מכחישה טענות התובע לגבי מצב הרכב בזמן היותו במוסכה וטוענת, שהרכב היה שמור באזור מגודר ונשמר שמירה מעולה ובעצם, התובע חב לנתבעת עלויות נוספות על ניסיונות התיקון וניסיונות לאתר חלפים שיהיו לשביעות רצונו.

3. תביעתו של התובע מתבססת על אמירתו:"שילמתי כסף על העבודה ולא עשו כלום ברכב" (ראה בעמוד ראשון, בקטע שלישי של כתב התביעה) ובנוסף לכך, מבסס התובע תביעתו על מה שאמר לו חשמלאי ממוסך האחר:" הוא אמר שנגרם נזק בלתי הפיך שלא ניתן לתקן אותו וכדי להמשיך ולבדוק אם יש תקלות, צריך קודם להחליף את החלקים האלה לחדשים. (ראה בקטע 5 לכתב התביעה).
למעשה, אין התובע מפרט בכתב התביעה, מה רשלנות הייתה בביצוע העבודה שבוצעה במוסך הנתבעת.עוד טוען התובע, שהעבודות שבוצעו במוסך הנתבעת ועליהן שילם את הסך של 2,608 ₪ לא הביאו לתוצאה המקווה, אלא גרמו נזק לרכב וכתוצאה מכך, נאלץ התובע להמשיך ולתקן הרכב במוסך האחר.

4. בחנתי את טענותיו העיקריות של התובע, כשם שבחנתי את טענות הנתבעת ולאחר בחינת כתבי הטענות ועדויות התובע ונציג הנתבעת ולאחר שעיינתי בחומר הראיות הנוסף, שבתיק בית המשפט, הגעתי למסקנה, ששי לקבל תביעת התובע בחלקה בלבד – זאת מהנימוקים הבאים:

א. התובע טוען בבית המשפט, שהנתבעת חייבת לשלם הסכומים הנתבעים על ידו, משום שבמוסך האחר נאמר לו שאי אפשר לתקן את החלקים שמוסך הנתבעת נגע בהם וצריך להחליף אותם. (עמ' 1 לפ',ש' 17- 18).
תביעה זו עניינה בשאלה שבמקצועיות ולכן, על מנת להוכיח רשלנות בעבודת נציגי הנתבעת או על מנת להוכיח את הקשר הישיר בין העבודה שבוצעה במוסך הנתבעת לבין העבודה שבוצעה במוסך האחר, היה על התובע להמציא חוות דעת מומחה או לפחות חוות דעת מקצועית של איש מקצוע בענייני רכב או מוסך, אך התובע לא טרח לצרף חוות דעת כזאת וגם לא להביאה במהלך הדיון בבית המשפט.

ב. א) מעדותו של התובע בבית המשפט עולה, שלאחר שהזמין החלפים מחו"ל,
התברר שלא היה צריך להחליף אותם ולכן החליט לתבוע את הנתבעת שנגע בחלקים שלא היה צריך לנגוע. (עמ' 1 לפ',ש' 26- 27).
לעניין טענה זו, עלי להשיב לתובע בשניים אלה: ראשית, התובע צרף לכתב התביעה הצעת מחיר מיום 19.8.12 ממרכזי שירות גוש דן על רשימת ביצוע עבודות, כאשר אין כלל הוכחה, שעבודות אלה יש להן קשר ישיר עם העבודות שבוצעו במוסך הנתבעת.
שנית, התובע אמנם החליט לתבוע את הנתבעת לאור העובדה, שהזמין חלקים שלא היה צריך להחליף אותם, אך התובע אישר בבית המשפט, שגם המוסך האחר נתן לו הצעת מחיר בקשר לחלפים אותם הזמין התובע מחו"ל (עמ' 1 לפ',ש' 24- 25) ולאחר מכן המציא התובע אישורים על הבאת חלקים מחו"ל.
גם על פי הצעת נציג הנתבעת, היה צורך בהחלפת חלפים ואף הוצע לחפש חלפים אלה באינטרנט חו"ל, כך שאם היה צריך להחליף ברכב התובע חלפים כאלה, שהיו דרושים הן לפי הצעת נציג הנתבעת והן לפי הצעת המוסך האחר – לא מצאתי סיבה כדי להצדיק שהנתבעת תממן לתובע הבאת חלפים מחו"ל ואף לשלם עבורו את המכס, כאשר הרכב שודרג ולא הוכח כלל מה קשר בין החלפת חלפים אלה עם עבודת מוסך הנתבעת.

ב) התובע גם צרף חשבונית מיום 14.11.12 על עבודות שבוצעו במרכזי שירות גוש דן, אך אין בחשבונית זו כדי להעיד, וגם בגוף החשבונית לא נכתב מאומה על כך, שתיקונים אלה נובעים ונוגעים לכשל בעבודות הקודמות שביצעה הנתבעת ברכב התובע ושהם גרמו להמשך הנזקים שתוקנו.
מעניין גם לציין את העובדה, שלמרות שביום 14.11.12 בוצעו עבודות עליהן שילם התובע סך של 2,021 ₪ אין כל הסבר משכנע, מה פשר המשך העבודות שבוצעו לפי חשבונית 7.12.12 עליהן שילם התובע סכום נוסף של 4,529 ₪.

5. סוף דבר, בתביעה כגון דא, לא יכול התובע לקבל הסעד המבוקש, כאשר העובדות על רשלנות מקצועית או על הקשר הישיר בין העבודות שבוצעו במוסך הנתבעת לא הוכחו על ידי חוות דעת מומחה או חוות דעת מקצועית.
אם באמת אותו חשמלאי מהמוסך האחר אמר לתובע שנגרם נזק בלתי הפיך מעבודות שביצע מוסך הנתבעת, היה על התובע להזמין את אותו חשמלאי על מנת לשפוך אור על אותו נזק בלתי הפיך שנגרם על ידי מבצעי העבודה במוסך הנתבעת.
מאחר ואין בפני בית המשפט עדות או חוות דעת כלשהי של איש מקצוע – הרי שהתובע לא הוכיח נזקיו.

יחד עם זאת, אני מקבל את טענת התובע, אשר נתמכת לא מעט בטענות הנתבעת, שגם לאחר שנציגי הנתבעת ביצעו את העבודה עליה גבו סך של 2,608 ₪, גם אז וסמוך מאוד לאחר שהתובע הוציא את הרכב, עדיין המשיכה אותה תקלה שהייתה ברכב בטרם הוכנס למוסך הנתבעת.
הנתבעת מאשרת – בהגינותה- שאכן הרכב נכנס שוב למוסך באותה בעיה ולמרות הניסיונות שעשו עובדי מוסך הנתבעת לתקן שוב את המצב – לא הצליחו בכך ולכן הציעו לתובע הצעות שונות ובין היתר הצורך בהחלפת חלפים ובסופו של יום הוציא התובע הרכב ממוסך הנתבעת והעבירו למוסך האחר.

לכן, הגם שהתובע לא הוכיח בראיה מקצועית, על הקשר בין העבודות שבצועו במוסך הנתבעת עם העבודות שבוצעו במוסך האחר, הרי שכפי שקבעתי לעיל, התיקון שבוצע במוסך הנתבעת – לא הצליח להביא את הרכב למצב נסיעה ללא הפרעה ולכן, בעצם לא קיבל התובע תמורה בעד הסכום ששילם לנתבעת.

על כן, אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובע הסך של 2,608 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה – 29.5.13- ועד התשלום בפועל.

לאור הנסיבות ולאור תוצאות פסק הדין – החלטתי שלא לחייב בהוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת השוק רכב

 2. מכירת רכב ממושכן

 3. הצתת רכב של השכן

 4. פגיעה ברכב ברוורס

 5. סדק בראש מנוע רכב

 6. עורך דין קניית רכב

 7. השלכת בדל סיגריה מרכב

 8. פסילת ספרים מכונאי רכב

 9. רכב מנועי - הגדרת "רכב מנועי"

 10. התנגשות בין שני כלי רכב

 11. משמעות רישום הבעלות ברכב

 12. זיהוי רכב לפי מספר רישוי

 13. תביעה בגין תיקון רכב פורד

 14. זכאות לקבלת רכב עם מעלון

 15. קניית רכב עם פגיעה בשלדה

 16. פגיעה ברכב חונה במהלך טסט

 17. האם קלנועית היא רכב מנועי

 18. בקשת מפרק זמני למסירת רכבים

 19. העברת בעלות פיקטיבית על רכב

 20. האם עגורן נייד הינו רכב מנועי

 21. נזק לרכב בחניה בזמן שהייה בחו"ל

 22. מסירת החזקה ברכב לפני קבלת הכסף

 23. פגיעה ברכב חונה בלי להשאיר פרטים

 24. התחלת נסיעה לפני כניסת נוסע לרכב

 25. טעות בזיהוי רכב שביצע עבירת תנועה

 26. האם רישום הרכב ע"ש האימא הוא פיקטיבי

 27. פיצוי על קילומטראז שגוי בעסקת קניית רכב

 28. ביטול קניית רכב משומש בגלל בעיות במנוע

 29. תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

 30. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 31. תביעה בגין פתיחת דלת רכב חונה לכיון הכביש

 32. תובענה שעניינה פיצוי כספי בשל התנגשות כלי רכב

 33. כתוצאה מן התאונה נפגע הגלגל הקדמי שמאלי של הרכב

 34. זכאות לבטל עסקה לרכישת רכב בגין שינוי את מד האוץ

 35. רק לאחר קניית הרכב הסתבר כי הרכב עבר תאונות והוחלפו בו חלקים רבים

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון