קבלת ריהוט לא תואם את מה שרשום בהזמנה באיחור

קבלת ריהוט לא תואם את מה שרשום בהזמנה באיחור

התובע מעלה את העובדות והטענות העיקריות הבאות:

א. א) ביום 30.11.12 רכש התובע יחד עם רעייתו מסניף בייבילון בבעלות החברה פרטי ריהוט המפורטים בהזמנה מס' 1063 ושילם כמקדמה לפי דרישתו של מר X סך של 3,000 ₪ ואת היתרה בסך 4,000 ₪ שילם התובע ביום 16.1.13- עוד בטרם קיבל הריהוט.

ב) למרות כל ההבטחות, סופק הריהוט באיחור של 14 ימים ולאחר שהגיע, התברר לתובע, שפריטי הריהוט לא תאמו את הרישום בהזמנה והיו מדגמים שונים מאלה שהוזמנו ובעקבות גילוי זה, בוצעה פנייה כבר במועד קבלת הריהוט, אך למרות שהובטח שהטעות תתוקן תוך זמן קצר – טרם התקבל את שהוזמן.
עשרות פניות טלפוניות של התובע נענו בהבטחות שונות והתובע אף המתין בביתו לקבלת ההזמנה – אך דבר לא קרה.

ב. א) בין הריהוט המוזמן הייתה גם מיטת נוער ולאור אי אספקת המיטה במועד וגם לא לאחר הבטחות האספקה, נאלץ בנו של התובע – בן 4- לישון על פינת הישיבה בסלון.
לאחר מספר הפצרות נוספות, הגיעה ביום 17.3.13 אך ורק מיטת הנוער בשעת לילה מאוחרת, אך התברר שגם פריט ריהוט זה היה שונה מהמוזמן והיו בו ליקויים, כפי שפורט בסעיף 4 לכתב התביעה.

ב) לאחר קבלת הפריט השונה הנ"ל, שוב נעשתה פנייה לבעלים בדבר הטעות החוזרת ושוב ניתנה הבטחה, שהטעות תתוקן, אך דבר לא קרה.

ג. מאחר וכל ניסיונות המו"מ נציגי החברה לא הביאו לתוצאה של קבלת הריהוט כפי שהוזמן, דרש התובע בכתב מיום 27.3.13 את ביטול העסקה, אף מבלי לבקש פיצוי – למרות עוגמת הנפש שנגרמה לתובע- אלא את החזרת הריהוט תמורת החזר כספי מלא אשר שולם על ידי התובע, אך התובע לא קיבל התייחסות לדרישה זו.


3. א. א) מר X ועדן הגישו כתב הגנה לתביעה המקורית (לפני התיקון) בו ביקשו למחוק את עדן מכתב התביעה, משום שאין קשר בין התובע לבין עדן, שכן עדן הינה חנות למוצרי תינוקות שנמצאת באותו מתחם של החברה וכמו כן, ביקשו נתבעים אלה, למחוק את מר X מהתביעה, משום שהעסקה בוצעה בין התובע ובין החברה ולא מול מר X באופן אישי.

ב) לגופו של עניין ציינו, הנתבעים הנ"ל, שהתובע הגיש תביעתו על מנת לעשוק ולמטרת רווח על חשבון הנתבעים הנ"ל, שכן התובע קיבל את כל המוצרים שהזמין בשלמות ולשביעות רצונו.
זאת ועוד, לאחר שהתובע התלונן על פגם במיטת הילדים, הוחלף המוצר ולגבי פינת האוכל, לא הגיש התובע תלונה כלשהי, אך אם קיימת בעיה למוצר זה – מוכנים הנתבעים גם כיום ליתן השירות המתאים.

ב. לאחר הגשת כתב התביעה המתוקן, הגיש מר X כתב הגנה וגם כאן הוא מבקש למחוק אותו מכתב התביעה, מאותם נימוקים שפורטו בכתב ההגנה הקודם ומוסיף, שהתובע קיבל את המוצרים שרכש וקיבל טיפול ושירות לכל בקשותיו.

4. לאור הטענות, שהעלה התובע בכתב התביעה המתוקן – טענות הנוגעות לשרשרת היחסים בין החברה, בין עדן ובין מר X – יש להכריע תחילה – בטרם הכרעה לגופו של עניין- בטענות התובע ולבחון האם הוכיח התובע הקשר בין כל הנתבעים והאם יש לקבל את בקשת התובע ולקבוע, שהחברה ועדן – חד הן ושמר X, הינו נתבע רלוונטי לתביעה זו.
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חומר הראיות, אני קובע, שיש לדחות התביעה נגד מר X ונגד גב' שריקי – זאת לאור הנימוקים הבאים:

א. א) כפי שעולה מהמסמכים שצרף התובע לכתב התביעה, הוא רכש את הריהוט מהחברה - X תי די השקעות בע"מ ייצור שיווק ומסחר (ראה הזמנה מס' 1063 מיום 30.11.12. (נספח א' לתביעה).
את סכום המקדמה בסך 3,000 ₪ וגם את היתרה בסך של 4,000 ₪, שילם התובע לחברה הנ"ל.
(ראה נספחים ב', ג' לכתב התביעה).

ב) התובע לא הוכיח במסמך כלשהו, את הקשר בין החברה הנ"ל, בין עדן עיצובים והתובע גם לא הוכיח על ידי מסמך רשמי את הקשר בין החברה ובין מר X, שכן לא הוכח שמר X הינו הבעלים או בעל המניות של החברה, ממנה רכש התובע את הריהוט הנדון בתביעה זו.
התובע צרף לכתב התביעה המתוקן מסמך הנושא כותרת: "עדן עיצובים" ולפי מסמך זה אין להבין, שעסקינן בחברה בע"מ, אך בהתאם לרשום במסמך זה: "על פי דיווח המניות מוחזקות כדלקמן: שריקי אביבה", אך התובע לא הוכיח קשר כלשהו בין "עדן עיצובים", בין גב' אביבה שריקי (להלן:"גב' שריקי"), בין החברה X תי די השקעות בע"מ ייצור שיווק ומסחר ובין בעלי המניות של החברה.

ג) מר X העיד בבית המשפט, שאכן אין קשר בין גב' שריקי לתביעה זו, משום שהיא מהווה חנות נפרדת למוצרי תינוקות וביגוד. (עמ' 1 לפ',
ש' 10- 12).
גם מטענות התובע, עולה הספק, להצדקת הגשת התביעה נגד גב' שריקי באופן אישי, שכן לטענתו, הוא החליט להגיש התביעה נגדה באופן אישי, משום שעדן עיצובים הינה עוסק מורשה ולא ניתן לתבוע אותה בתביעות קטנות. (עמ' 2 לפ',ש' 1- 3).
טענה זו אינה מספיקה כדי להפוך מישהו לנתבע, אלא היה על התובע להוכיח את הקשר האישי של גב' שריקי להזמנה אותה הזמין במישרין מהחברה הנ"ל.
גב' שריקי, העידה בבית המשפט על היעדר הקשר בינה ובין ההזמנה שביצע התובע. (עמ' 3 לפ',ש' 16- 20).

ב. לכן, בנסיבות אלה, בעלת הדברים של התובע היא החברה ממנה רכש את הריהוט ולה הוא שילם תמורת הריהוט – היא: X תי די השקעות בע"מ ייצור שיווק ומסחר.
לפיכך, לא הוכיח התובע יריבות בינו ובין עדן עיצובים, בינו ובין גב' שריקי וגם לא בינו ובין מר X, אלא יריבות בינו ובין X תי די השקעות בע"מ ייצור שיווק ומסחר.

5. לאור המסקנה אליה הגעתי, כאמור לעיל, יש להכריע לגופו של עניין ובשאלה, האם הוכיח התובע פגם או אי התאמה בין המוזמן ובין מה שסופק לו והאם יש לקבל את טענותיו ואת בקשתו לבטל העסקה.
לאחר שבחנתי טענות הצדדים, הנני מחליט, שאכן יש לקבל טענות התובע בדבר אי התאמה בריהוט שהוזמן ולאור זאת, יש מקום לבטל העסקה – הכל כפי שיובהר להלן:

א. א) כפי שכבר הובהר לעיל, התובע ביצע הזמנה ביום 30.11.12 וההזמנה כללה: מיטה לילדים, בצבע שמנת ירוק דשא, מזרני גקרד, פינת אוכל כולל 6 כסאות סטייל מרופד טופ לדר.
בגוף ההזמנה, בכותרת הערות, נקבעה אספקת המוצר כ-30 ימי עבודה, נקבעה אחריות מוצר מטעם היצרן עד 12 חודשים וגם נקבע, שאין אספקת מוצר ללא סגירת חשבון.
כפי שעולה מהקבלות שצרף התובע לכתב התביעה, השלים התובע את התשלומים ביום 16.1.13 ומכאן ואילך, היה על הצדדים לספור את 30 ימי העבודה עד לאספקת המוצר.

ב) מתביעת התובע עולה, שפריט אחד – מיטת הנוער- הוא קיבל ביום 17.3.13 ואני מקבל את טענת התובע, שעצם האספקה במועד זה מהווה אספקה באיחור ולא כמובטח בגוף ההזמנה.

ב. א) התובע טוען לליקויים רבים שנתגלו עם קבלת מיטת הנוער וליקויים שהתגלו בפריט השני- היא פינת האוכל, כאשר צבעה של פלטת העץ המרכזית היה שונה מצבעם של פלטות העץ המהוות תוספת לשולחן.
התובע גם מתאר, בכתב התביעה, את הפגמים שנתגלו במיטה ובמזרן – כפי שתואר בסעיף 4 לכתב התביעה המתוקן.

ב) לצורך המחשת אי ההתאמה, צרף התובע תמונות הן לכתב התביעה המקורי והן לכתב התביעה המתוקן והגם שהתובע לא הגיש חוות דעת מקצועית בכל הקשור בפגמים הנטענים על ידו, מקבל אנוכי את טענת התובע, שאכן הייתה אי התאמה בין המוזמן ובין מה שסופק ודי בעיון רק בתמונות על מנת להבחין בפגמים במוצר שסופק לתובע.

ג. א) התובע ערך שיחות והתכתבויות רבות עם החברה בכל הקשור בליקויים שנמצאו או באי ההתאמות וגם אם החברה מציינת בכתב ההגנה, שכל המוצרים סופקו לשביעות רצונו של התובע, הרי מחומר הראיות עולה, שאין טענה זו מתקבלת על הדעת לאור פניותיו של התובע ולאור היעדר טיפול של החברה בפגמים או בליקויים על מנת להביא את המוצרים למצבם, כפי שהוזמנו בפועל.
החברה טוענת גם, שמיטת הילדים הוחלפה, ברם לטענת התובע גם לאחר ההחלפה עדיין התגלו אי התאמות ופגמים.

6. לאור העובדות, כפי שהובאו בפני ולאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מקבל את טענות התובע בדבר הליקויים ואי התאמת המוצרים להזמנה עצמה ולכן, אני מחליט כדלקמן:

א. א) אני מחליט לבטל העסקה שבוצעה בהתאם להזמנה מס' 1063 ומחייב את הנתבעת X X בע"מ לקחת חזרה את המוצרים שסופקו בהתאם להזמנה הנ"ל ותמורת החזרת המוצרים, על הנתבעת X X בע"מ להשיב לתובע עלות המוצרים הנ"ל בסך 7,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה המתוקנת – 31.10.13- ועד החזרת התשלום בפועל.

ב) לקיחת המוצרים הנ"ל והשבת הסכום הנ"ל יבוצעו תוך 10 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבעת X X בע"מ ולקיחת המוצרים הנ"ל תבוצע תוך תאום מועד שיתאים לשני הצדדים.

ב. הובלת המוצרים הנ"ל מבית התובע למקום עסקה של הנתבעת - X X בע"מ – תיעשה על חשבון הנתבעת הנ"ל ובתוך המועד הנ"ל של 10 הימים.

ג. מאחר ובמשך הזמן – עד להגשת התביעה- עשה התובע שימוש במוצרים הנ"ל ולאור עבור הזמן, החלטתי שאין מקום לחייב הנתבעת הנ"ל בהוצאות וגם לא בהשבת עלות ההובלה, משום שלקיחת המוצרים מבית התובע למקום עסקה של הנתבעת, תיעשה על חשבון הנתבעת הנ"ל.

ד. לאור הנסיבות המיוחדות של המקרה ולאור העובדה, שהנתבעת בכל זאת התייחסה לפניות התובע ואף הוחלפה מיטת הנוער – אם כי לטענת התובע עדיין נמצאו בה פגמים, החלטתי שדין יתר הסכומים שנתבעו על ידי התובע להידחות.

ה. לאור העובדה, שבעצם החזרת המוצרים הנ"ל לידי הנתבעת הנ"ל – ייגרם גם לנתבעת חסרון כיס, עקב השימוש שהתובע עשה במוצרים ועקב עבור הזמן, החלטתי שלמעט מה שנקבע בפסק דין זה- אין צו להוצאות ויתרת סכום התביעה נדחית.

ו. לאור הנימוקים שפורטו בסעיף 3 לפסק הדין – אני מחליט לדחות התביעה נגד הנתבעים: תמיר X ו- אביבה שריקי – זאת ללא קביעת הוצאות.

הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגמים בספה חדשה

 2. ביטול קניית רהיטים

 3. פיצוי על ריפוד רהיטים

 4. ביטול עסקה קניית רהיטים

 5. קניית רהיטים - תביעות קטנות

 6. תביעה נגד בעלים של חנות רהיטים

 7. ביטול קניית שולחן עקב קילופי צבע

 8. ביטול החוזה והשבת כספים עבור סלון

 9. תביעה בגין רכישת סלון שלא עשוי מעור

 10. תביעה שעניינה נזק נטען למשלוח של רהיטים

 11. תביעה בטענת רכישת ספה, כורסא והדום פגומים

 12. קבלת ריהוט לא תואם את מה שרשום בהזמנה באיחור

 13. האם זכאי התובע לבטל עסקה במסגרתה רכש סלון מהנתבעת ?

 14. ביטול קניית רהיטים בגלל כריות לא סימטריות ותפרים גסים

 15. ביטול עסקה לרכישת מערכת סלון עור מחנות בגלל ספה "עקומה"

 16. ביקש לבטל עסקת רכישת רהיטים בגלל שהעיצוב לא מצא חן בעיניו

 17. תביעה בגין רכישת ציוד ריהוט וכלים סניטריים עבור בית מגורים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון