תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

1. ביום 27.3.13 בשעה 18:30 ברח' קיבוץ גלויות בחיפה , ליד מטה משטרת חיפה , התרחשה תאונה
בה היו מעורבים רכבו של התובע ג'יפ ב.מ.וו. איקס 6 מודל 2011 נהוג ע"י X
( להלן "X") אשר נפגע בחלקו הימני אחורי ורכבו של הנתבע ג'יפ טויוטה לנדקרוזר
מ.ר. 8511864 נהוג ע"י הנתבע , אשר נפגע בחלקו הקדמי שמאלי .
אין מחלוקת כי התאונה התרחשה בצומת לאחר ששני הנהגים היו במצב עצירה במופע רמזור
אדום והחלו בנסיעה במופע רמזור ירוק .

2. X טוען כי התאונה התרחשה כאשר הרכב בו נהג היה במסלול השלישי מימין והנתבע שהיה
מימינו פגע בו מאחור תוך כדי סטייה שמאלה .
הנתבע טוען כי סאלח היה בנתיב הרביעי מימין , המוביל לכיוון העיר התחתית והנתבע היה בנתיב
השלישי מימין . לטענת הנתבע סאלח רצה לפנות ימינה ולכן נכנס לנתיב של הנתבע לאחר
שהנתבע עבר אותו .

3. לאחר ששמעתי את הנהגים בדיון שהתקיים היום ועיינתי במסמכים ובטיעונים החלטתי להעדיף
את גרסתו של סאלח על פני גרסתו של הנתבע מהטעמים שיפורטו להלן .

4. ראשית , הנתבע לא הציג גרסה מפורטת לגבי אופן התרחשות התאונה עד מועד הדיון .
כיוון שכתב ההגנה הוגש ע"י שני הנתבעים גם יחד , ניתן היה לצפות כי הנתבע יציג גרסה
מפורטת ויצרף כבר לכתב ההגנה את כל המסמכים הרלוונטיים . בפועל הוצגה גרסה כללית
לפיה התובע סטה לנתיב נסיעת הנתבע ופגע בו ולא צורף לכתב ההגנה מסמך כלשהו , למעט
חקירת עבר ביטוחי של רכב התובע שהינה רלוונטית לרכיב התביעה שעניינו ירידת ערך .


5. שנית , הנתבע לא עשה דבר כדי לבסס את גרסתו , לרבות פעולות פשוטות דוגמת צילום
הפגיעה ברכבו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד של הנתבע סמוך לאחר קרות התאונה .
הנתבע אף בחר שלא להגיש תביעה נגד הנתבע וההסבר שנתן לכך לפיו מדובר בנזק לא
גדול , אינו מניח את הדעת . פגיעה בטמבון היא פגיעה שיש לפצות בגינה . לאור סוג הרכב
של הנתבע סביר להניח כי עלות התיקון הינה משמעותית .
כמו כן , הנתבע לא דיווח לחברת הביטוח שלו לאחר קרות התאונה אלא לאחר שהתקבלה
תביעת התובע כפי שעולה מהמילים "נפתח על סמך תביעת צד ג' " במוצג ת/3 .
עובדה זו מעוררת תמיהה מיוחדת לאור טענת התובע בכתב התביעה לפיה במקום התאונה
הנתבע הודה באחריות לתאונה .

6. שלישית , גרסתו של סאלח עמדה היטב בחקירה נגדית מפורטת ולא נמצאו בה סתירות של ממש .

7. רביעית , כאשר הנתבע העיד בדיון היום בחר הנתבע להעלות טענות לגבי חוסר ההגיון
שבגרסתו של סאלח במקום להסתפק בתיאור כיצד התרחשה התאונה מנקודת מבטו .
תאור שכזה של אופן התרחשות התאונה אינו מעורר אמון . כך בפרט כאשר הנתבע יודע
כי טענותיו יועלו בהמשך ע"י הנציגה המנוסה של הנתבעת 2 , גב' רונית כהן , שנכחה עימו
גם בדיון הקודם מיום 2.1.14 .
יוער כי גם הטיעון שהעלה הנתבע במהלך עדותו אינו משכנע שכן הנזק ברכבו של הנתבע
לא הוכח בדרך המקובלת והנזק ברכבו של התובע , הכולל פגיעות מעיכה ושפשוף , מתיישב עם
שתי הגרסאות של הנהגים .

8. חמישית , לא מצאתי הצדקה שלא לקבל את גרסתו של סאלח כיוון שלא זכר האם היה
עימו נוסע בזמן התאונה . סאלח מסר הסבר מניח את הדעת לכך שלעיתים מתלווים אליו
עובדים לנסיעה שכזו . כמו כן , אם היתה מועלית טענה בענין זה בכתב ההגנה , סאלח
יכול היה לנסות ולרענן את זכרונו בעזרת אנשים אחרים ולהביא לעדות את הנוסע הנוסף ,
ככל שהיה נוסע שכזה .

9. לאחר שהעדפתי את גרסת הנהג ברכב התובע יש לבחון את גובה הנזק .
התביעה הוגשה ע"ס 14,370 ₪ . סכום התביעה מורכב מ 4,602 ₪ עלות תיקון לפיו חוות דעת
שמאי , 1,128 ₪ שכ"ט שמאי ו 8,640 ₪ בגין ירידת ערך בשיעור של 3% .

10. באשר לעלות תיקון הנזק לרכב , יש לציין כי הרכב נבדק ע"י השמאי רק ביום 12.6.13 ,
חודשיים וחצי לאחר מועד התאונה . התובע הסביר שיהוי זה בכך שעבר ניתוח ובכך
שלא היה דחיפות לתקן נזק שתיקונו אינו מחוייב כדי לאפשר את השימוש ברכב ולא תוקן עד
עצם היום הזה . עוד ציין התובע כי לא היה לו זמן לקחת את הרכב למוסך .
בהתחשב בעובדה כי הנזק לא תוקן עד עצם היום הזה , מדובר בהסברים מניחים את הדעת .
עיון בתמונות הנזק מלמד כי לא מדובר בנזק שתיקונו מתחייב כדי לאפשר נסיעה בטוחה
ברכב . לכן , אפשר לקבל את טענת התובע לפיה החליט שלא לתקן את הרכב טרם בירור
התביעה .
לאור האמור לעיל , מצאתי לנכון לפסוק פיצוי בגובה מלוא עלות התיקון למרות שהתיקון
לא בוצע בפועל .

11. לגבי שכר טרחת השמאי נטען בכתב ההגנה ובצדק כי לכתב התביעה לא צורפה קבלה
המעידה על תשלום בפועל לשמאי . ליקוי זה תוקן במהלך הדיון כאשר במסגרת המוצג
ת/1 צורפה קבלה בגין תשלום לשמאי .
על כן , אני מאשר גם רכיב זה של כתב התביעה .

12. באשר לרכיב שעניינו ירידת ערך , לא התקיימו בתביעה התנאים הבסיסיים שנקבעו בפסיקת
בתי המשפט ובדו"ח ועדת ששון לגבי הוכחת רכיב תביעה זה .
הרכב לא נבדק לאחר התיקון בפועל . לא ניתנה כל התייחסות לתאונות קודמות שכללו פגיעה
במוקדי נזק אחרים ובגינן נקבעה ירידת ערך .
השוו – עדי סומך , תאונות פח ושיבוב רכב , ע' 92
על כן , אני דוחה את התביעה ברכיב זה .

13. באשר להוצאות המשפט , לאור התוצאה בדבר קבלת התביעה בחלקה ולאור התנהלותו הדיונית
הלקויה של התובע , אשר לא צירף לכתב התביעה את מרבית המסמכים הנדרשים , החלטתי
שלא לעשות צו להוצאות במסגרת פסק הדין . לאור תרומתו של התובע להתמשכות ההליכים
בתיק , מצאתי לנכון שלא להוסיף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה .

14. על כן , אני מקבל את התביעה בחלקה ומחייב את הנתבעים , ביחד ולחוד , לשלם לתובע
5,730 ₪ . סכום זה ישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת 2 , אחרת ישא
הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל .

15. המזכירות תחזיר את הפקדון שהפקיד התובע בקופת בית המשפט , על פירותיו , לתובע ,
בסמוך לאחר שהתובע ימסור את פרטי חשבון הבנק שלו לשם ביצוע העברה בנקאית .

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום ממועד קבלתו .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים בלילה

 2. תאונת דרכים בשטחים

 3. תאונת דרכים בשכם

 4. תאונת דרכים בנצרת

 5. תאונות דרכים בבית משפט ברמלה

 6. תאונות דרכים בבית משפט בעכו

 7. תאונות דרכים בבית משפט בחיפה

 8. תאונת דרכים בכוונה

 9. תאונות דרכים בבית משפט באילת

 10. תאונת דרכים בעזה - פיצויים

 11. תאונת דרכים בשטח c

 12. תאונת דרכים בעפולה

 13. תאונת דרכים בתלפיות

 14. תאונת דרכים בהרצליה

 15. תאונות דרכים בבית משפט בטבריה

 16. תאונת דרכים בכביש 4

 17. תאונת דרכים ברחובות

 18. תאונת דרכים במתכוון

 19. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 20. תאונת דרכים בזמן פקק

 21. תאונת דרכים בבני ברק

 22. תאונת דרכים בכביש 40

 23. תאונת דרכים בתחנת דלק

 24. תאונות דרכים בבית משפט בהרצליה

 25. תאונת דרכים במהלך טסט

 26. תאונות דרכים בבית משפט בבאר שבע

 27. תאונת דרכים ליד רמאללה

 28. תאונת דרכים ליד נהריה

 29. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 30. תאונות דרכים בבית משפט בתל אביב

 31. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 32. תאונות דרכים בבית משפט בכפר סבא

 33. תאונות דרכים בבית משפט בבית שמש

 34. תאונת דרכים בכביש עטרות

 35. תאונת דרכים במפרץ חיפה

 36. תאונת דרכים בכפר דרוזי

 37. תאונת דרכים בכביש החוף

 38. תאונת דרכים במבשרת ציון

 39. תאונת דרכים בקריית חיים

 40. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 41. תאונת דרכים בצומת ירקון

 42. תאונת דרכים בפניה שמאלה

 43. תאונת דרכים בצומת אשדוד

 44. תאונת דרכים ברחוב המסגר

 45. תאונת דרכים בקרית מוצקין

 46. תאונת דרכים באזור תעשייה

 47. תאונת דרכים בנסיעה אחורה

 48. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 49. תאונת דרכים בדרך לבית ספר

 50. תאונת דרכים בכניסה לקניון

 51. תאונת דרכים בכביש חד סטרי

 52. תאונת דרכים בזמן ערפל כבד

 53. תאונת דרכים בצומת בירושלים

 54. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 55. תאונת דרכים בדרך לירושלים

 56. תאונת דרכים בצומת אלוף שדה

 57. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 58. תאונת דרכים ליד צומת גולני

 59. תאונת דרכים בכביש עכו חיפה

 60. תאונת דרכים בכביש עכו קריות

 61. תאונת דרכים בזמן המתנה ברכב

 62. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 63. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 64. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 65. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 66. תאונת דרכים בדרך חזרה מהבסיס

 67. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 68. תאונת דרכים במהלך מרדף משטרתי

 69. תאונת דרכים בגלל פנצ'ר בגלגל

 70. תאונת דרכים בכביש עכו כרמיאל

 71. תאונת דרכים באשמת שני הנהגים

 72. תאונת דרכים בתחנת דלק - מי אשם

 73. תאונת דרכים בגלל רכב שחסם נתיב

 74. תאונת דרכים בגלל חול על הכביש

 75. תאונת דרכים בדרך מהמרפאה לעבודה

 76. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 77. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 78. תאונת דרכים בשטח הרשות הפלסטינית

 79. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 80. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 81. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 82. תאונת דרכים ליד בית חולים וולפסון

 83. תאונת דרכים ביציאה משביל עפר לכביש

 84. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 85. תאונת דרכים בכביש אשדוד לכיוון ירושלים

 86. תאונת דרכים בזמן סידורים הקשורים לעבודה

 87. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 88. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 89. תאונת דרכים בדרך לעבודה או נסיעה בעניינים פרטיים

 90. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 91. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 92. תאונת דרכים בחולון בין רכב מאזדה לנטיס GLX 323 למסחרי יונדאי

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון