תאונת דרכים בגלל אי ציות לתמרור כיכר לפניך

תאונת דרכים בגלל אי ציות לתמרור כיכר לפניך

בפני תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה ביום 30.5.13 בכיכר שבמפגש הרחובות דגניה והרטום בנתניה (להלן:"התאונה"), תאונה בה היו מעורבים רכב תובעת 1 מספר רישוי 8471374 נהוג בידי בנה, תובע 2 (להלן:"רכב התובעים") ורכב מסוג אופנוע מספר רישוי 7874673 נהוג ע"י נתבע 2 (להלן:"רכב נתבע 2") המבוטח בנתבעת 1.

בתביעתם עתרו התובעים לחיוב הנתבעים בסכום הנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהתאונה כמפורט להלן:

 1. נזק לרכב עפ"י דוח שמאי בסך של - 7247 ₪.
 2. שכ"ט שמאי בסך של - 700 ₪.
 3. ירידת ערך הרכב בסך של - 1871 ₪.


להוכחת הנזקים הגישו התובעים חוות דעת שמאי, חשבון שכ"ט שמאי, מסמכים ותמונות.

תובעת 1 העידה כי הינה הבעלים של רכב התובעים אשר ביום התאונה היה נהוג ע"י בנה, תובע 2. רכב התובעים היה מעורב בתאונה בה פגע רכב נתבע 2 המבוטח בנתבעת 1 ברכב התובעים ונגרמו נזקים כמפורט בעדותה ובמסמכים שצורפו לתביעה וכדבריה:
"אני בעלת רכב שמספרו 8471374. ביום 30.05.13 נהג ברכב שבבעלותי איתאו רוני שהוא בני. הוא נהג ברשותי ובהסכמתי המלאה. הרכב היה מעורב בתאונה שבה כפי שמסר לי רוני היה מעורב אופנוע שמספרו 7874673 שהיה נהוג ע"י מאור זקוטניק שהוא נתבע 2. לרכב שלי נגרמו נזקים הכל כפי שמפורט בדוח שמאי שצורף לתביעה והנזק כפי שקבע השמאי הוא 7,247 ₪, שכ"ט שמאי 700₪, ירידת ערך 1,871 ₪. אני לא קיבלתי את הכסף בגין הנזקים שנגרמו לרכב שלי ואני תובעת את סכום הנזקים בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות".

תובע 2 ,בנה של התובעת 1, אשר נהג ברכב התובעים ביום התאונה תיאר בעדותו את אופן השתלשלות האירוע וקרות התאונה כדלקמן:
"בתאריך 30.05.13 בשעה 23:40 לערך נהגתי ברכב שמספרו 8471374 שהוא בבעלות אמא שלי. נסעתי בכביש ברחוב הרטום. הגעתי לכניסה לכיכר ומדובר בכיכר במפגש הרחובות דגניה והרטום בנתניה. עצרתי לפני שנכנסתי לכיכר, הכביש היה ריק, הכיכר הייתה ריקה ונכנסתי מהכביש הישר שבו קודם נסעתי ועצרתי לפני הכיכר- ימינה לתוך הכיכר והשתלבתי בנסיעה בכיכר. נסעתי בכיכר בצד ימין ואז הגיע האופנוע שמספרו 7874673 שהוברר שהיה נהוג ע"י נתבע 2 ומבוטח בנתבעת 1 מצד שמאל כיוון נסיעתי בכיכר עצמה בשעה שאני הייתי כבר בתוך הכיכר, הוא פגע בצד השמאלי של רכבי בכל הצד השמאלי של הרכב ונתבע 2 זרק את האופנוע והוא נפל על הכביש. אני ניגשתי לנהג האופנוע ושאלתי אותו מה קרה והוא אמר שהוא לא הצליח להשתלט על האופנוע. לרכב שבו נהגתי נגרמו נזקים כפי שעולה מחוות דעת שמאי. אחרי התאונה החלפנו פרטים והגענו למשטרה ומסרתי עדות".

בחקירתו הנגדית לשאלה "ראית את האופנוע כשאתה הגעת לכיכר ועצרת כפי שאתה מציין?" השיב: "אני עצרתי, התקדמתי ולא היה שום רוכב אופנוע ואז פניתי ימינה". לשאלה: "לא ראית את האופנוע בשום מקום כשנכנסת לכיכר?", השיב: "לא היה שום אופנוע ברגע שנכנסתי לכיכר".

לשאלה: "כיצד לשיטתך אתה התקדמת מס' מטרים מהכניסה לכיכר ועד למקום שבו ארעה התאונה. מהיכן הגיע האופנוע" השיב:"אני הסברתי שאני פניתי ימינה לכיכר כשהוא לא היה. אני מסביר שהנתבע הגיע במהירות מהרחוב שבו ציינתי שהוא נסע והוא עלה המדרכה שמול הרחוב ממנו אני מגיע ואז הוא פגע באי התנועה ואיבד שליטה על האופנוע ונזרק והמשיך בנסיעה עד שהוא פגע ברכבי והוא הסביר לי שכתוצאה מנהיגתו הוא איבד אתה שליטה ונפל, זאת לאחר שפגע ברכבי".

נתבע 2 תיאר בעדותו את אופן השתלשלות האירוע וקרות התאונה בציינו כדלקמן:
"ביום 30.05.13 בשעה 23:40 נהגתי באופנוע מס' רישוי 7874673. נסעתי ברחוב דגניה בכביש שמסומן על נ/1 בספרה 2 והתקרבתי לכיכר שזו כיכר מפגש הרחובות דגניה והרטום בנתניה. נכנסתי לכיכר והמשכתי ישר. כלומר, אין אפשרות לנסוע ישר מרח' דגניה הלאה, אלא הגעתי לכיכר והייתי צריך לפנות ימינה בכיכר כדי לסובב את הכיכר ולהמשיך ישר כדי להמשיך לרח' דגניה. אני פניתי ימינה כיוון נסיעתי לתוך הכיכר ואז ראיתי את התובע שהוא בא ברכב מרחוב הרטום בצד ימין כיוון נסיעתי והוא לא נתן זכות קדימה לאופנוע ולא הסתכל שמאלה כיוון נסיעתו אלא פנה ישר ימינה כיוון נסיעתו לכיכר. אני ניסיתי לעצור ולעצור בלימת חירום ובגלל שהכביש היה חלק והייתי בפניה החלקתי ואז פגעתי בצד שמאל של רכב התובע ונפלתי מהאופנוע לכביש. בהתחלה לא דיברתי עם התובע עד שבאו עוד אנשים ועזרו לי ואבי הגיע אחרי זה למקום ואז הם החליפו פרטים כפי שנמסר לי על ידי אבי".

בחקירתו הנגדית לשאלה: "מתי שנסעת בכביש ברח' דגניה והתקרבת לכיכר, ראית תמרור שמוצב מצד הכביש כיוון נסיעתך לפני הכיכר" השיב:" כן. היה תמרור של כיכר ושיש מעבר חציה לפניי. כלומר, היה תמרור בכיוון נסיעתי המורה שאני צריך לתת זכות קדימה. כלומר, תמרור המורה לי שאני חייב לתת זכות קדימה לכל רכב הבא ומתקרב לכיכר". לשאלה "אתה נתת זכות קדימה" השיב "כן, אני בדקתי אם יש רכב מצד שמאל ולא היה". לשאלה: "אני מראה לך שצילמתי את הרחוב שממנו באת ומהכיוון שבאת היה גם תמרור שמחייב אותך לתת זכות קדימה וגם תמרור שמעיד על כיכר לפניך שאתה צריך לתת זכות קדימה לכל רכב בכיכר ואני אומר לך שאתה לא צייתת לתמרורים האלה ונכנסת לצומת ופנית ימינה ואז איבדת שליטה על האופנוע כי הגעת בנסיעה מהירה ולא האצת וכתוצאה מכך החלקת ופגעת ברכבי" השיב: "זה לא נכון. נסעתי במהירות כפי שאני אמור לנסוע כלומר ב-50 קמ"ש ואפילו האטתי לפני שנכנסתי לכיכר. אני לא יודע לכמה אבל אני זוכר שלחצתי על הברקס וברגע שנכנסתי לכיכר וזה עיקול ימינה, ואז לחצתי התובע נכנס לכיכר אז היה לי כמה רגעים לחשוב ולחצתי על הברקס ובגלל שזה פיתול בכיכר וגם השעה הייתה מאוחרת והכביש היה חלק, אז האופנוע שלי החליק כי זה היה בלתי אפשרי להשתלט על האופנוע".

עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שהוגשו, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם.

עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותם של התובעים. עדותם הייתה כנה, רצינית, אחראית ומדויקת. נחה דעתי כי זכורים היו לתובע 2 כל פרטי השתלשלות אירוע התאונה וניתן לסמוך על גרסתו.

לא כך באשר לעדות נתבע 2. עדותו הייתה בלתי כנה, חמקנית וניכר היה כי נתבע 2 מנסה להרחיק עצמו מאחריותו לקרות התאונה ולהימנע מלשאת בנזקי התאונה ו/או חלקם.

בקבלי גרסת תובע 2 שהוכחה בפני קובעת אני כי ביום התאונה נהג תובע 2 ברכב התובעים ברחוב הרטום בנתניה. בהגיעו לכיכר הנמצאת במפגש הרחובות הרטום ודגניה בנתניה האט מהירות נסיעתו, עצר רכבו ולאחר שהבחין שהדרך פנויה לנסיעה המשיך בנסיעה תוך שפנה ימינה כיוון נסיעתו והשתלב בנסיעה בכיכר כשהוא נוסע בצד ימין הדרך כיוון נסיעתו.
נתבע 2, הגיע בנסיעה מרח' דגניה, לכיוון הכיכר שבמפגש הרחובות דגניה הרטום כשבכוון נסיעתו תמרור המורה שעליו לתת זכות קדימה לכלי רכב שבכיכר וכן תמרור המעיד שכיכר לפניו ועליו ליתן זכות קדימה לכל רכב הנוסע בכיכר, אלא שנתבע 2 שאצה לו הדרך, לא ציית לתמרורים אלה המוצבים לפניו, ופנה ימינה מרח' דגניה לכיכר תוך שנטל את זכות הדרך, מבלי להבחין מבעוד מועד ברכב התובעים הנהוג בידי תובע 2 שנוסע בכיכר בצד ימין הדרך כיון נסיעתו, לא עצר רכבו בעוד מועד, ובנסיעה חסרת זהירות זו פגע רכב נתבע 2, המבוטח בנתבעת 1 ברכב התובעים וגרם לנזקים. נתבע 2 עצמו בחקירות הנגדית לשאלה " מתי שנסעת בכביש ברח' דגניה והתקרבת לכיכר ראית תמרור שמוצב בצד הכביש כיוון נסיעתך לפני הכיכר"?. השיב "כן. היה תמרור של כיכר ושיש מעבר חציה לפני. כלומר, היה תמרור בכיוון נסיעתי המורה שאני צריך לתת זכות קדימה. כלומר תמרור המורה לי שאני חייב לתת זכות קדימה לכל רכב הבא ומתקרב לכיכר".
לשאלה "אתה נתת זכות קדימה"? השיב "כן. אני בדקתי אם יש רכב מצד שמאל ולא היה".
מדברי נתבע 2 למדים שכל שעשה נתבע 2 לפני שפנה מרח' דגניה ימינה כיון נסיעתו לכיכר הוא לבחון את התנועה המתנהלת בכיכר מצד שמאל כיוון נסיעתו ולא בדק כלל טרם פנייתו ימינה מרח' דגניה לכיכר ימינה כיוון נסיעתו, את התנועה המתנהלת בכיכר מצד ימין כיוון נסיעתו, אף שהיה עליו לעשות כן, ולכן לא ראה כלל את רכב תובע 2 הנוסע בכיכר, רכב שנסע בכיכר מצד ימין כיוון נסיעת רכב נתבע 2, הוא רכב התובע.
נתבע 2 תיאר את שארע שעה שפנה מרח' דגניה ימינה כיוון נסיעתו לכיכר בציינו :
"... נסעתי במהירות כפי שאני אמור לנסוע כלומר ב-50 קמ"ש ואפילו האטתי לפני שנכנסתי לכיכר אני לא יודע לכמה אבל אני זוכר שלחצתי על הברקס וברגע שנכנסתי לכיכר וזה עיקול ימינה, ואז לחצתי,התובע נכנס לכיכר אז היה לי כמה רגעים לחשוב ולחצתי על הברקס ובגלל שזה פיתול בכיכר וגם השעה הייתה מאוחרת והכביש היה חלק, אז האופנוע שלי החליק כי זה היה בלתי אפשרי להשתלט על האופנוע".

קובעת אני בקבלי גרסת התובעים בה נותנת אני אמון, כי האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על נתבע 2 המבוטח בנתבעת 1 ועליהם לשאת בסכום הנזקים שנגרמו לתובעים כתוצאה מהתאונה ולא נסתרו בראיה ממשית כלשהי ע"י הנתבעים.

נזקי התובעים שהוכחו בפני הינם כדלקמן:

 1. נזק לרכב עפ"י דוח שמאי בסך של -7247 ₪.
 2. שכ"ט שמאי בסך של- 700 ₪.
 3. ירידת ערך רכב התובעים בסך של- 1871 ₪.


לסיכום, אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים ביחד ולחוד את סכום הנזקים שהוכח בפני בסך של 9818 ₪. סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.
אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 500 ₪. סכומים אלו יישאו ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי מרכז- לוד תוך 15 יום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תמרור מוסתר

 2. אי ציות לתמרור עצור

 3. קנס בגלל תמרור לא תקין

 4. אי ציות לתמרור זכות קדימה

 5. חניה ליד תמרור פריקה וטעינה

 6. תמרור "מחסום לפניך" - תאונה

 7. משפט על אי ציות לתמרור עצור

 8. אי ציות לתמרור תן זכות קדימה

 9. משפט על אי עצירה בתמרור עצור

 10. זיכוי על אי עצירה בתמרור עצור

 11. תאונה בפניה ימינה בתמרור עצור

 12. אי ציות לתמרור עצור - תאונת דרכים קטלנית

 13. תאונה בצומת עם תמרור האט ותן זכות קדימה

 14. תאונת דרכים בגלל אי ציות לתמרור כיכר לפניך

 15. תאונת דרכים בפניה שמאלה בתמרור זכות קדימה

 16. כניסה לצומת תוך התעלמות מתמרור תן זכות קדימה

 17. התפרצות רכב לצומת לא פנוי, כשאיננו מציית לתמרור "עצור" בכיוון נסיעתו

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון