פתיחת דלת של רכב חונה שגרמה לשבירת מראה של רכב -תביעת פיצויים

פתיחת דלת של רכב חונה שגרמה לשבירת מראה של רכב (תביעת פיצויים)


הרקע ותמצית טענות הצדדים

 1. עניינה של התביעה שלפניי בתאונת דרכים שהתרחשה ביום 22.04.13 באזור קניון דרורים שבשרון.
 2. לטענת התובע, נסע בנתיב הימני, כאשר משאית עומדת בנתיב השמאלי לצורך פריקת סחורה, וכאשר היה כמעט במקביל למשאית – נפתחה בפתאומיות הדלת הימנית אחורית (שהיתה פתוחה חלקית לפני כן).

התובע טען כי חרף ניסיונו לסטות ימינה, פגעה הדלת במראת הצד ברכבו, ובשל כך נגרם נזק גם לדלת הרכב.
3. לטענת הנתבע 1 (להלן: "הנתבע"), עיגן את דלת המשאית ועל כן לא ייתכן שהיא נפתחה בפתאומיות, והפגיעה ברכב התובע נגרמה בשל נסיעתו קרוב מידי למשאית, ובאופן שהמראה נתקלה במשאית ונפגעה.
4. במהלך הדיון העידו הנהגים המעורבים. התברר שהיתה נוסעת ברכב התובע, והיא לא התייצבה ולטענת התובע, בשל חוסר נכונותה להתייצב. התובע ביקש להגיש את עדותה בכתב. הוברר כי במקום היה מחסנאי העסק אליו הובאה הסחורה מהמשאית, וזה לא זומן על ידי מי מהצדדים.
דיון והכרעה
5. מדובר בתביעה אזרחית בה רמת ההוכחה הנדרשת עומדת על 51% - ולפיכך די בכך שגרסה אחת תהא מסתברת ולו במעט, מהגרסה האחרת. במקרה המונח בפניי מדובר בגרסה מול גרסה ומשכך, על בית המשפט לבחון האם יש בעדויות גופן, בדין או בראיות החיצוניות, כדי לתמוך באיזו מגרסאות הצדדים באופן המטה את מאזן ההסתברויות לכיוון גרסה זו. בהעדר אותו "דבר מה נוסף" שיהיה בו כדי להטות את המאזניים לכיוון זה או אחר, יש להכריע על בסיס נטל ההוכחה בלבד.
6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וראיותיהם, ראיתי את תמונות הנזק ותמונות ההמחשה של מקום התאונה שהגיש התובע ושמעתי את שני הנהגים, הגעתי למסקנה כי התובע הרים את הנטל המוטל עליו בשים לב לרמת ההוכחה הנדרשת במשפט האזרחי, לשכנע כי האחריות לתאונה מוטלת על הנתבע, וזאת כפי שיפורט להן.
7. ההכרעה בין הגרסאות במקרה זה מבוססת על סבירות ושכל ישר: לטעמי, לא סביר כי נהג יצמד לצידו השמאלי של נתיב הנסיעה, ואף יעבור מעט לנתיב השמאלי, כאשר אין כל מפגע בדרך ואין סיבה לסטייה כזו. בדומה, לא סביר לדידי כי נהג ייצמד לרכב הנמצא משמאלו באופן שיימצא ס"מ בודדים ממנו, כאשר מדובר בצד ישיבתו של הנהג. אין כל סיבה לקבוע כי התובע לא יכול היה להעריך נכונה את המרווח בינו לבין המשאית (הגדולה) הנמצאת משמאלו.
8. בכתב ההגנה נטען כי הדלתות האחוריות של המשאית היו מעוגנות למקומן ועל כן לא ייתכן שהדלת הימנית נפתחה בפתאומיות, אך עניין זה לא הוזכר על ידי הנתבע בטופס ההודעה שלו לחברת הביטוח. הטופס הוצג במהלך הדיון, והוא מסומן כעת נ/1].
אני קובעת שהעדות בעניין זה הינה בבחינת "עדות כבושה": זוהי עדות אשר עד או בעל דין "כבש" אותה בליבו אף שהיא בעלת קשר ורלבנטיות לדיון – והיה מקום להעלותה בשלב מוקדם - ולא גילה אותה אלא בשלב מאוחר. "כבישת" העדות ללא הסבר משכנע, מעוררת חשש באשר לאמיתותה, ולפיכך במקרים שבהם לא ניתן הסבר ראוי לכבישת העדות, ערכה ומשקלה מועט.
אינני מקבלת את עדותו של הנתבע בעניין זה, כי קיבע כראוי את הדלתות בבריח, או כי הן הוצמדו לדפנות המשאית, ואני קובעת כי התאונה ארעה כפי שתיאר אותה התובע, קרי, בשל פתיחה פתאומית של הדלת לתוך נתיב נסיעתו, כשהוא נמצא סמוך מאד למשאית.
לענייננו, אין כל רלבנטיות אם פתיחה זו נבעה ממשב רוח או מהתרופפות קיבוע לא מספיק של הדלתות בפתיחה.
9. לא זקפתי לחובתו של התובע את העובדה שלא הביא את הנוסעת ברכבו כעדה מטעמו, לאור הסברו שהנוסעת לא רצתה להעיד, והצעתו כי יביא את עדותה בכתב. בדומה להימנעות התובע מזימון עדה מטעמו, גם הנתבע לא זימן את העובד שהיה במקום וככל הנראה מוכר לו בהיותו מוביל סחורה לעסק.
9. בנסיבות המקרה, לא מצאתי כי יש להטיל על התובע אחריות תורמת, לתאונה ולתוצאותיה. ניתן להבין את הקושי להבחין בדלתות המשאית הפתוחות בתשעים מעלות, וכאשר הוברר בעדות הנתבע כי ניתן להצמידן לדופן המשאית, וקבעתי כי זה לא נעשה – אין מקום להטלת אשם כלשהו על התובע.
10. באשר לסכום הפיצוי, התובע הוכיח סכום נזק בסך 5,120 ₪ - נזק ממשי, ירידת ערך ושכ"ט שמאי. אינני מקבלת את התביעה לפיצוי נוסף בסך 950 ₪ בשל הפסד זמן, טרחה והוצאות, בהעדר הוכחה לנזק בפועל.
סוף דבר
11. התביעה מתקבלת ברובה. הנני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 5,120₪.
12. לאחר ששקלתי את הוצאות משפט, את שערוך הפיצוי ליום פסק הדין ואת כלל נסיבות העניין, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום ליום מתן פסק הדין על סך של 5,600 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבע 1 ו/או הנתבעת 2, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצויי התייקרות

 2. פיצוי מפוני סיני

 3. הפחתת פיצוי מוסכם

 4. פיצוי מוסכם מוסווה

 5. פרשת רמדיה פיצויים

 6. פיצוי כספי מהמשטרה

 7. תביעה לפיצוי מוסכם

 8. גובה הפיצויים לנפגעי פוליו

 9. פיצויים מחברת אזעקות

 10. התחשמלות תביעת פיצויים

 11. הפחתת פיצויים מוסכמים

 12. פיצויים לעובדת ניקיון

 13. בעיטה של סוס - פיצויים

 14. פיצוי נפגעי פוסט פוליו

 15. פיצוי פוליו מחוץ לישראל

 16. פיצויים לעובדת חצי משרה

 17. הפחתת גיל - פיצוי מופחת

 18. פיצויים בגין תרומת כליה

 19. פיצוי מוסכם הפרה יסודית

 20. פיצויים בגין השפלה בעבודה

 21. זכאות נערת ליווי לפיצויים

 22. תניית פיצויים מוסכמים מראש

 23. הפחתת פיצוי מוסכם לא סביר

 24. כוויה שמן רותח – תביעת פיצויים

 25. חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני

 26. פיצויים בגין תוכנית הרחבה

 27. שחרור כספים מקופת פיצויים

 28. השלמת פיצויים חוק ההתנתקות

 29. פיצויים להורים שילדיהם טבעו

 30. פיצויים בגין התנכלות שוטרים

 31. תביעת פיצוי עקב סיכול ממוקד

 32. תביעה לפיצוי נפגעי עירוי דם

 33. פיצוי בגין ההפרש בשטח הדירות

 34. פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית

 35. ניתוק דוד שמש -תביעת פיצויים

 36. פיצויים בגין אסון גשר שפירים

 37. פיצוי בגין איחור במסירת דירות

 38. פיצויים עקב דליפה מצנרת המים

 39. תביעת פיצויים בגין כליאת שווא

 40. מענק פיצויים מוגדלים לעובדים

 41. תביעה לפיצוי בגין עקירת עצי זית

 42. התנגשות בארון פתוח - תביעת פיצויים

 43. תביעה שכנגד לתשלום פיצוי מוסכם

 44. התפרעות אוהדים - פגיעה תביעת פיצויים

 45. פיצויים בגין מו''מ בעסקת רכישה

 46. פגיעה בעין של ילדה - תביעת הפיצויים

 47. אחריות עירייה למפגעי ריח וזיהום אויר

 48. פיצויים לילדה שנדרסה כשחצתה כביש

 49. פגיעה התפוצצות רימון – תביעת פיצויים

 50. פיצוי בגין אי מימוש תניות חוזיות

 51. החזר כספים למעביד מקופת פיצויים

 52. פיצויים עקב הפרת חוק עבודה בישיבה

 53. פיצויים בגין פגיעה בחופש ההתאגדות

 54. פיצויים לפי סעיף 80 לחוק העונשין

 55. ילד נרמס ע''י המון - תביעה פיצויים

 56. מפוני גוש קטיף - פיצויים לבעלי עסק

 57. התפוצצות פגז מרגמה - תביעת פיצויים

 58. פרסומות ב-אס.אם.אס - תביעת פיצויים

 59. פיצוי חד פעמי במקום זכויות פנסיוניות

 60. עבודה במכירות בארה''ב - תביעת פיצויים

 61. התפוצצות זכוכית פגיעה בעין – תביעת פיצויים

 62. עובד שעזב וחזר לעבודה ולא קיבל פיצויים

 63. תביעה להחזר כספים ופיצויים בגין גביית יתר

 64. תביעה לתשלום כספי פיצויים בגין העלמת מידע

 65. פגיעת מחפרון ברכב פרטי חונה -תביעת פיצויים

 66. איסור הכניסה להר הבית - פיצוי כספי מהמדינה

 67. האם אפשר לתבוע פיצויים בנוסף לפיצויים מוסכמים

 68. פתיחת דלת של רכב חונה שגרמה לשבירת מראה של רכב -תביעת פיצויים

 69. אין אפשרות טכנית להשתמש בשירות "ביפון" של בזק ללא WIFI -תביעת פיצויים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון