האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

האם ביטוח לאומי משלם על מצבה ?

1. ביום 9/6/13 נפטרה בדמי ימיה אמם המנוחה של התובעות גב' X X והיא בת פחות מ – 47 שנים. המנוחה היתה מאושפזת עובר לפטירתה בבית החולים בני ציון בשל בעיות רפואיות שונות, לרבות משקל עודף. המנוחה לא היתה יהודיה. לטענת התובעות, אשר לא נתמכה במסמך, המנוחה היתה נוצריה.

2. כאשר הגיעו התובעות לבית החולים, הודיע להם הרופא כי בשל המשקל הגבוה של המנוחה וכיוון שהיא עברה ניתוח, אין בבית החולים מקום לאחסון המנוחה בקירור ולכן צריך לבצע את הקבורה באותו יום ממש. התובעות טוענות כי הרופא מסר להן שהוא יצר קשר עם חברת קדישא החיפאית אשר נציג מטעמה יצור איתן קשר כדי לתאם פרטים.

3. הנתבע הוא הבעלים של העסק "אב. אביב" העוסק בסידורי קבורה ולוויה. לטענת הנתבע, ביום 9/6/13, סמוך לשעה 16:00 נתבקש על ידי חברת קדישא בחיפה ליצור קשר עם משפחה אבלה. הודגש בכתב ההגנה כי הפנייה של חברה קדישא היתה כיוון שהמנוחה לא היתה יהודיה. טענה זו של הנתבע, נתמכה במכתב של חברת קדישא חיפה מיום 17/4/14, אשר צורף להשלמת הטיעונים מטעם הנתבע, אשר הוגשה לתיק ביום 28/4/14. באותו מכתב נאמר כי בשנים 2012 ו – 2013 לא היו חלקות קבורה בבית העלמין לחסרי דת "דרכי שלום" ולכן נאלצה משפחת המנוחה להשתמש בגוף פרטי המטפל בקבורה מחוץ לחיפה.

4. אין מחלוקת כי אשת הקשר בין התובעות לבין הנתבע היתה גב' X
(להלן: "X"). X הסבירה לתובעות כי האופציה היחידה לקבור את המנוחה היא בבית העלמין בשער מנשה. לא נסתרה טענת התובעות לפיהן בתחילה נאמר לתובעות כי יהיה עליהן לשלם עבור השירות של העסק של הנתבע 4,000 ₪. הנתבע מסביר כי בשל המשקל החריג של המנוחה ובשל הצורך לבצע את הקבורה עוד באותו יום בשעות החשכה, נדרשו התובעות במועד מאוחר יותר לשלם סכום נוסף בסך של 2,100 ₪. הנתבע מסביר כי לסכומים אלו נוסף הסך של 600 ₪,שהוא אגרת יסוד המועברת למועצה המקומית מנשה לצרוך הקמת מצבה.

5. ביום 25/11/13 הגישו התובעות את התביעה שבפניי במסגרתה ביקשו לחייב את הנתבע להחזיר להן את מלוא הסכום ששילמו בסך של 6,700 ₪ וכן פיצוים בגין עוגמת נפש והוצאות בסך כולל של 2,000 ₪.

6. התובעות טוענות כי כשבוע לאחר הקבורה הגיעו למוסד לביטוח לאומי בחיפה כדי לברר את זכויותיהן והציגו את הקבלות שקיבלו מהנתבעת. נטען כי נציגת הביטוח הלאומי הסבירה להן כי לא היו אמורות לשלם דבר, כיוון שביטוח לאומי משלם לנתבע כנגד הצגת רישיון קבורה בהתאם לתקנות ביטוח לאומי (דמי קבורה) התשל"ו – 1976. התובעות הפנו לתקנות 3 ו – 4 המאפשרות לחברות העוסקות בקבורה לגבות תשלום עבור שירותים מסוימים אך טוענות כי במקרה שלהן, לא היתה הצדקה לגבות תשלום נוסף.

7. הנתבע הסביר במסגרת כתב ההגנה את השתלשלות העניינים ואת כל מרכיבי התשלום שנדרשו התובעות לשלם. הנתבע הלין על כך שהתובעות נמנעו מלציין בכתב התביעה כי התובעת אינה יהודיה ולכן הופנה הטיפול בעניינה לנתבע והתובעות נדרשו לשלם עבורו בגין שירותי הקבורה.

8. ביום 3/4/14 התקיים דיון בתביעה במסגרתו העידו התובעות, המפקד של התובעת X, שהיא חיילת בשירות חובה וכן הנתבע ועדיו X וX (להלן: "X"). X השיב להערות בית המשפט בכל הנוגע להוראות חוק הביטוח הלאומי והתקנות הקובעות עקרון לפיו המוסד לביטוח לאומי משלם בעבור שירותי הקבורה. X הסביר כי הוראות אלו אינן חלות במקרה שלפנינו כיוון שהמנוחה אינה יהודיה ואין בית קברות נוצרי המתאים למנוחה בחיפה .

9. בשלב מתקדם של הדיון קיבלו שני הצדדים את הצעת בית המשפט לפיה יתאפשר לנתבע לתמוך את טענותיו במסמכים והתובעות תוכלנה להתייחס לאותם מסמכים. בהתאם להסכמה זו, הגיש הנתבע את המסמך שהוזכר קודם לכן מחברה קדישא וכן מכתב מודפס של מנהל תחום קבורה במשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי בירושלים.

10. במכתב זה מיום 27/4/14, המופנה לעסק של הנתבע, מסביר מר שמעון נבון כי על פי החוק והתקנות וההסכם עם חברות הקבורה , מחויבות חברות הקבורה להביא לקבורה נפטרים שרשומים כמתגוררים בתחום הרשות בה פועלת החברה או שנפטרו בתחומה. הוסבר כי במקרה דנן, הוצאות העברת המנוחה לקבורה בשער מנשה אינן מכוסות בדמי הקבורה והן במימון משפחת המנוחה. עוד נאמר כי מבדיקה שנערכה עולה שדמי הקבורה בסך של 5770 ₪ שולמו למועצה האזורית כפר פינס – מנשה אשר טיפלה בקבורה וסיפקה את כל השירותים הרגילים הכרוכים בקבורה.

11. במענה לטיעוני הנתבע , טוענות התובעות כי הנתבע לא צירף את מכתבו מיום 24/4/14, אליו השיב המוסד לביטוח לאומי ובכך מנע מבית המשפט את היכולת לקבל את התמונה המלאה. עוד הודגש כי הנתבע לא הציג אישור המעיד על כך שהוא מורשה לעסוק בקבורת נפטרים. עוד מודגש כי על פי המכתב של המוסד לביטוח לאומי, המועצה האזורית בתחומה נקברה המנוחה, היא זו שקיבלה את הכספים בגין אותו שירות בסכום דומה לסכום שנדרשו התובעות לשלם לנתבע. התובעות מדגישות כי הקבלה אשר צורפה לכתב התביעה מעידה על כך שהכספים נגבו בגין קבורת המנוחה ולא בגין שירות אחר כלשהו.

12. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי, לא עלה בידי התובעות להוכיח את תביעתן במאזן הסתברויות, כנדרש לשם קבלת התביעה. הנתבע הצליח להראות בסופו של דבר באמצעות מסמכים בכתב של חברת קדישא חיפה והמוסד לביטוח לאומי, כי פעילותו מוכרת ומתואמת על ידי הגופים הרשמיים העוסקים בדרך כלל בקבורה. מכתבים אלו תומכים בטענה הבסיסית של הנתבע לפיה העובדה כי המנוחה לא היתה יהודיה, סבלה ממשקל עודף ולא היה מקום קבורה מתאים בחיפה, הצדיקה את ההפניה של התובעות באמצעות חברת קדישא בחיפה לעסק של הנתבע ואת התשלום ששולם לעסק זה.

13. לא שוכנעתי כי לא היתה הצדקה בנסיבות העניין להשתתפות של המוסד לביטוח לאומי לפחות בחלק מהתשלומים ששילמו התובעות לנתבע. עם זאת, המוסד לביטוח לאומי אינו צד להליך זה ולכן אין מקום לקביעה אופרטיבית כלשהי בעניין זה. כך בפרט , לאחר שהמוסד לביטוח לאומי ציין במפורש כי העביר 5,770 ₪ למועצה האזורית בתחומה בוצעה הקבורה .

14. ראוי היה כי הנתבע יצרף כבר לכתב ההגנה את המסמכים אותם הגיש מאוחר יותר לתמיכה בטענותיו. העובדה כי הדבר לא נעשה , מצדיקה שלא לחייב את התובעות בהוצאות הנתבע במסגרת פסק הדין.

15. באשר לקבלה נספח ג' לתביעה יש לציין כי הקבלה מפרטת את השירותים החריגים בעטיים נדרש תשלום בסך של 6,100 ₪ וזאת בניגוד לטענות התובעות.

16. אשר על כן, אני דוחה את התביעה ולא עושה צו להוצאות.

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 יום ממועד קבלתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון