תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

בפני תביעה לפיצוי כספי בסכום 27,500 ₪ מתוך זה התובע עותר ל-15,000 ₪ מהנתבעת מס' 1 וסך של 12,500 ₪ מהנתבעת מס' 2.

יאמר מיד שגם אם כל טענות התובע היו מתקבלות, עתירתו הכספית מוגזמת ומופרזת ואין לה כל פרופורציה לעובדות שהוצגו בפני ביהמ"ש.

ביום 14.02.2011, חתם התובע על הזמנת אינטרנט עם הנתבעת מס' 2 (להלן: "בזק"). דובר בסכום חודשי של 129 ₪ בגין שירות אינטרנט ביתי.
בעת העסקה, הובהר לתובע כי בזק נדרשת לבצע חיבור לספק וכי עליו לבחור אחד הספקים המצויים בשוק האינטרנט.
התובע הודיע לנציג בזק כי לא מעניין אותו מי הספק.
בזק בחר לקשר את התובע עם הנתבעת מס' 1 כספק.
ביום 25.03.2012, התובע החליט לעבור לשירות אינטרנט מאת החברה הסלולארית שלו ופנה לבזק בבקשה לבטל את העסקה.
בעת הניתוק נאמר לו על ידי נציג בזק שאין בעיה, הניתוק יבוצע ולא יגבו עוד תשלום ממנו וכך אומנם היה. אולם, התברר לתובע בחודש אוגוסט שהוא חייב כסף לנתבעת מס' 1 בסכום של 370 ₪.
התובע טען שהוא פנה מיד אל מוקד השירות של הנתבעת מס' 1, אך הוסבר לו שהניתוק מול בזק לא מבטל את ביטול שירותיה של הנתבעת מס' 1.

התובע טוען שפנה מספר פעמים לנתבעת מס' 1 על מנת לבטל המשך החיובים, אך החוב כלפי הנתבעת מס' 1 המשיך ותפח עד שהגיע לסך 1,522 ₪.

טענת התובע היא שאין יריבות בינו לבין הנתבעת מס' 1. הוא לא חתם על כל מסמך עם הנתבעת מס' 1 ולא הייתה להם כל זכות לדרוש ממנו כספים באף שלב.

בעתירותיו הכספיות, התובע מלין על התנהגות פסולה של הנתבעת מס' 1 ועל התרשלותה של בזק על כך שלא טרח להודיע לו בעת הניתוק שעליו גם לנתק את הקשר עם הנתבעת מס' 1.

עמדת הנתבעת 1 היא שהתובע ידע היטב שיש לו עסקה משולבת שלמעשה בזק גובה כסף ממנו וחלק מועבר לנתבעת מס' 1. הרי קיבל מהנתבעת מס' 1 סיסמא ושם משתמש והתובע פנה במשך התקופה מספר פעמים ישירות לנתבעת מס' 1 על מנת לקבל שירות טכני.

כמו כן לפי טענת הנתבעת מס' 1, לא הייתה פניה של התובע אליה אלא עד חודש אוגוסט 2013.

עמדת בזק היא שדובר בעסקה משולבת ובמהלך השנה הראשונה אין חיוב נפרד, אלא בתום השנה החבילה מתפצלת ואז התובע היה מקבל חשבונית נפרדת משני הגורמים.

אין מחלוקת על כך שהתובע פנה לבטל את השירות וכאשר פנה לבזק ביום 26.03.2012, אך התעניין בעסקה אחרת, אולם בחר להתנתק ולעבור לספק אחר.

שני הנתבעים טוענים נמרצות שנשלחו לתובע פרטי העסקה במכתבים כמקובל אחרי התקשרות טלפונית והיה עליו להבין היטב שיש לו עסקה משולבת עם שני הגורמים.

להשלמת התמונה, יש להוסיף שחל שיבוש ברישומים של כתובת התובע אצל בזק.
כתובתו בעת הרלוונטית הייתה העצמאות 94 אבן יהודה ואילו המסמכים שנשלחו אליו נשלחו לעצמאות 92 אבן יהודה.
לכן, לטענתו לא קיבל אף מכתב שהיה יכול להסביר לו את פרטי העסקה המלאים.

כמו כן, התובע טוען שגם אחרי שהודיע לנתבעת מס' 1 על הביטול, המשיכה לחייב אותו.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי בלבד ולהלן הנימוקים:

1. לא מצאתי שהייתה התנהלות פסולה מול התובע על ידי הנתבעים או מי מהם. יחד עם זאת, נפלה טעות בכתובתו וייתכן שלא קיבל את מלוא הפרטים על העסקה.

2. כמו כן, אני סבור שבעת שהתובע ביקש לבטל את העסקה מול בזק, היה על נציגי בזק להודיע לו שבמקביל עליו לפנות בנפרד לנתבעת מס' 1.
מכיוון שדבר זה לא נעשה, נובע כל הסיבוך שמזה סבל התובע.

3. עתירתו של התובע בסכומים אסטרונומיים, מעידה על חוסר תום לב מצידו ובהקשר זה יש להבהיר שבית משפט לתביעות קטנות נועד אומנם במידה רבה לתיקון עוולות צרכניות, אולם לא נועד להיות מכשיר לקבלת כספים שאינם מגיעים לצרכנים.

4. אני מעריך לאור כל הנתונים בתיק שהייתה הטרדה לתובע ובזבוז זמן ויש לפצות אותו בסכום של 2,000 ₪ כולל הוצאות הדיון, כאשר כל אחד מהנתבעים ישלם לו 1,000 ₪.

הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום ואם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון