פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

1. זו תביעה לתגמול על פי פוליסת ביטוח מיום 1.8.12 (להלן: "הפוליסה") לפיו התובע רכש כיסוי ביטוחי עבור תחולת ביתו אצל הנתבעת.

2. ביום 18.8.12 הייתה פריצה בבית ונלקחו פרטי רכוש רבים.
אין מחלוקת שדובר בפריצה אלימה לפי ממצאי דו"ח השמאי אפרים משה מ- 18.8.12 הגנבים שברו רפפות לתריס בחלון החזית החדירו יד ופתחו את התריס על ידי טלטול והרמה פתחו והסיטו זגוגית וחדרו פנימה.

3. לטענת התובע ערכם של הפריטים הגנובים מסתכם ב- 112,000 ₪. לפי הערכת השמאי מר אפרים משה דובר ב- 95,600 ₪.
רוב הסכום מתייחס לדברי ערך (תכשיטים ושעונים) שהיו מבוטחים ב"כל הסיכונים". בתביעה זו התובע מגביל את עצמו לסכום המרבי על פי סמכות בית משפט זה. 33,200 ₪ נכון ליום הגשת התביעה.

4. על פי תנאי הפוליסה דרישת המיגון (כתנאים מוקדמים) על המבטח לדאוג ל:
א. דלת כניסה עץ מנעול צילינדר;
ב. מערכת אזעקה תקינה ופעילה בכל עת היות הבית בלתי ממאוישת על ידי התובע או
אדם מטעמו.
בתחילה התובע טען שביציאתו מהבית דרך את מערכת האזעקה – אלא לאחר שיחה עם מומחה מטעם הנתבעת, אישר שבני הבת לא דאגו להפעלת האזעקה.

5. בכתב הגנה הנתבעת מסתפקת בטענה פשוטה:
משום שהתובע או מי מטעמו לא קיים במלואן את הוראות המיגון אין התובע רשאי לקבל פיצוי כלשהו.
אין בכתב ההגנה כל התייחסות לטענת התובע שלגבי התכשיטים הוא רכש ביטוח ALL RISK
ואין כל קשר בין הכיסוי לבין אי עמידה בתנאי המיגון.

6. אין מחלוקת על כך שאם האזעקה הייתה מופעלת היא הייתה עובדת כאשר הגנבים היו מגיעים לחדרי הבית (דברי התובע עמ' 1 שורה 13). בעת הדיון העיד מומחה אבטחה מטעם הנתבעת, מר עזר שבתי, לטענתו:
"מערכת אזעקה תפקידה גם להרתיע וגם להתריע.... באמצעות צופרים".
לדעתו, כך נטען למנוע או לצמצם את האירוע (עמ' 2 שורות 2-3).
כמו כן טען שלפעמים גם מגיע נייד מהמוקד. אולם: "אנשי המוקד לא יכולים להתעמת עם הפורץ אלא יכולים לדווח". (שם שורה 6) למעשה עמדת הנתבעת היא שהפעלת המערכת הייתה מונעת את הגניבה או לצמצם את הנזק. לפי שיטתי גם אם טענה זו נכונה אין די בכך לחסום את עתירת התובע.

7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה ולהלן הנימוקים לכך:
א) כללית, מעשה או מחדל רשלני של מבוטח איני מנתק אותו מכיסוי הפוליסה באופן מוחלט וסופי.
הרי המבוטח משלם פרמיה על מנת לכסות על טעויות ומעידות של עצמו.
ב) קל וחומר כאשר דובר בכיסוי נגד כל הסיכונים. כיסוי זה ניתן כנגד תשלום פרמיה גבוה במיוחד וכל מטרתו לספק כיסוי למבוטח במקרה של אובדן נסיבות האובדן תהיינה אשר תהיינה – כל עוד אין ידו במעשה או שדובר במרמה.
כך נאמר במחוזי חיפה 84/82 ורסנו נ' המגן חברה לביטוח:
"פוליסה כזאת (ALL RISKׂ( אמורה לכסות רק אירועים שנגרמו ברשלנותו של המבוטח, בגין אובדן הנכס המבוטח, המהווה אירוע החובק רשלנות בשמירה עליו שהרי אובדן של נכס כרוך. מטבע הדברים בהעדר שמירה נאותו של הנכס האבוד".
ג) כמו כן המחבר המלומד ירון אליאס בספרו דיני ביטוח בהתייחס לעניינו ביטוח נגד כל הסיכונים:
"הביטוח (כל הסיכונים) הביטוח הוא כנגד אובדן או נזק הנובעים מכל סיבה שהיא" (עמוד 192)
כל חובתו הוא להוכיח את האובדן:

ד) לפני עשרות שנים המלומד IVAMY בספרו הקלסי ON INSURANCE
נתן את דעתו לשאלה מה היא התוצאה של מעשה או מחדל רשלני של המבוטח
בנוגע לזכותו לתגבול:


Negligence whether on the part of the assured himself or on the part of one of his employees does not exempt the insurers from liability though the loss is caused thereby for one of the objects of insurance is to protect the insured against the consequences of negligence.


שם עמוד 287 מהדורה 13
דברים אלה יפים גם היום ובמיוחד במקרה דנן.

ה) לאור האמור בסעיפים משנה א) עד ד) עולה שאין הצדקה שהנתבעת מסרבת לפצות את התובע בגין התכשיטים.
הרי גם אם תכשיט זה או אחר היה הולך לאיבוד בתוך הבית היה לכך כיסוי.

ו) גם לפי שיטתי אי הפעלת האזעקה אינה סיבה מספקת לנתק את התובע מכיסוי הפוליסה.
בע.א. 56/77 לה נסיונל חברה לביטוח בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות (1967) בע"מ פד"י לג' (1) 337, השופט אהרון ברק (כתוארו אז) קבע שנדרשת יותר מאשר סטייה קלה מרמת הזהירות של האדם הסביר על מנת לנתק מביטוח מהכיסוי (שם בעמ' 343).
על מנת לחסום את דרכו לתגמול יש להוכיח רמת רשלנות של פזיזות או אי אכפתיות.
לא כך היו פני הדברים.
טעות קלה רגעית של התובע אינה די לדחות את עתירתו.

8. אשר על כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע 33,200 ₪ ועוד 1,500 ₪ הוצאות הדיון.
הסכומים יישאו הפרשי הצמדה ורביית על פי חוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
על הנתבעת לשלם הוצאות המומחה מר שבתאי (450 ₪ + מע"מ) וזאת תוך 30 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון