תאונת דרכים בין רכב ואוטובוס בתוך כיכר בגלל סטיה מנתיב

תאונת דרכים בין רכב ואוטובוס בתוך כיכר בגלל סטיה מנתיב

בפני תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה ביום 23.9.13 בכיכר השבטים שבמודיעין עלית (להלן: "התאונה"), תאונה בה היו מעורבים רכב התובע נהוג בידי התובע מס' רישוי 8369924 (להלן: "רכב התובע") ורכב נתבעת 2 אוטובוס, נהוג בידי נתבע 1 מס' רישוי 4564968 (להלן: "רכב הנתבעים") המבוטח בנתבעת 3.

בתביעתו עתר התובע לחיוב הנתבעים בסכום הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה כמפורט להלן:

 1. נזק לרכב בסך של - 9,322 ₪.
 2. שכ"ט שמאי בסך של - 951 ₪.


להוכחת נזקיו הגיש התובע חוות דעת שמאי, חשבון שכ"ט שמאי, מסמכים ותמונות.

התובע תאר בעדותו את אופן השתלשלות הארוע וקרות התאונה כדלקמן:
"ביום 23.9.13 נהגתי ברכב מיצובישי מס' רישוי 8369924 לכוון כיכר השבטים במודיעין עלית. הגעתי לכיכר השבטים. בכיכר השבטים שני נתיבי נסיעה, אני נסעתי בנתיב השמאלי מבין שני נתיבי הנסיעה הקיימים בכיכר, אני מגיש 2 תמונות ת/1 ת/2 המצביעות ומראות את כיכר השבטים ונתיבי הנסיעה שבכיכר זו. כפי שציינתי אני נהגתי בנתיב השמאלי מבין שני נתיבי הנסיעה הקיימים בכיכר, וכך נהגתי וכבר הייתי בסיבוב הכיכר בחלק האמצעי שבכיכר. בנתיב הימני שבכיכר נסע אוטובוס שלאחר התאונה ראיתי שמספרו 4564968 שהיה נהוג על ידי נתבע 1 ובבעלות נתבעת 2 והאוטובוס שנסע בנתיב הימני כאמור סטה שמאלה כוון נסיעתו לעבר הנתיב השמאלי שבו אני נהגתי את רכבי ופגע ושפשף את כל הצד הימני של הרכב שלי, ופגע בגלגל קדמי ימני של הרכב שלי וגרם לפיצוץ הגלגל, אני ניסיתי לברוח שמאלה כוון נסיעתי ככל שיכולתי אך כמובן שהתאונה לא נמנעה. אחרי התאונה החלפנו פרטים. לרכב שלי נגרמו נזקים וצירפתי לתביעה שלי חוות דעת שמאי. הנזק לרכב בסך 9,322 ₪, שכ"ט שמאי 951 ₪. לא תיקנתי את הנזק עד היום שכן אין לי כסף לתיקון הנזק, פניתי לנתבעים אולם הם לא שילמו לי את הנזקים שנגרמו. יש לי עד שהזמנתי אותו היום לבית המשפט והוא יעיד. אני מבקש לציין שכאשר פניתי לנתבע שישלם את הנזק אחרי קרות התאונה והעברתי לו את המסמכים לפתע הוא העלה טענה שכביכול הוא נהג באוטובוס בנתיב השמאלי בכיכר דבר שאינו נכון ואינו אפשרי. אין מצב שבכלל אני יכול לעקוף את האוטובוס מעבר לנתיב השמאלי כשהאוטובוס נוסע בנתיב השמאלי ויש בטון בצד שמאל של הנתיב השמאלי. אני חוזר ומציין שהנתבע נהג באוטובוס בנתיב הימני מבין שני הנתיבים, סטה שמאלה כוון נסיעתו לעבר הנתיב השמאלי שבו אני נהגתי ושפשף את הצד הימני של רכבי ואני ככל שניסיתי לברוח שמאלה, ברחתי שמאלה כמיטב יכולתי ובכל זאת כפי שציינתי נגרמו הנזקים מהאוטובוס לרכבי".

בחקירתו הנגדית ע"י נציגת נתבעת 3 חזר התובע וציין כי נהג ברכב התובע בנתיב השמאלי מבין שני נתיבי נסיעה שברכב השבטים. לשאלה "האם האוטובוס נסע בנתיב הימני?" השיב "כן. נסע בנתיב הימני ולפתע הוא סטה שמאלה וחתך לנתיב שלי". לשאלה "האם הוא נסע במקביל לרכב שלך?" השיב "הוא נסע בנתיב הימני במקביל לרכב שלי אבל קצת יותר קדימה, טיפה ואני נסעתי בנתיב שלי, הנתיב השמאלי של הכיכר" ובהמשך חזר התובע וציין "הוא סטה שמאלה כוון נסיעתו מהנתיב הימני לנתיב השמאלי שבו אני נהגתי".
עוד ציין התובע כי זימן לעדות אדם נייטרלי שראה את אופן קרות התאונה ומסר לו פרטיו בציינו שמוכן הוא לבוא להעיד ואין בינו לבין אותו אדם ששמו דוד בלאיש הכרות קודמת כלשהי, ואין הוא מכיר אותו כלל. דברים אלו מסר התובע לשאלת נציגת נתבעת 3 בחקירתה הנגדית "מי העד שלך?" בהשיבו "זה אדם ניטרלי שמסר לי את פרטיו כמי שראה את התאונה והיה מוכן לבוא להעיד, הוא פנה אלי, אני לא מכיר אותו".

העד מטעם התובע, מר דוד בלאיש תאר בעדותו את השתלשלות הארוע וקרות התאונה בציינו כדלקמן:
"בתאריך 23.9.13 נהגתי ברכב שלי מאחורי הרכב של התובע שאני לא מכיר אותו ושהיום אני יודע שהוא התובע. נסעתי אחרי רכב התובע כשגם התובע וגם אני נהגנו בנתיב השמאלי מבין 2 נתיבי הנסיעה בכיכר השבטים במודיעין עלית. התובע נהג את רכבו בכיכר השבטים במודיעין עלית בנתיב השמאלי מבין 2 נתיבי הנסיעה ואני נסעתי אחריו, בנתיב הימני נסע אוטובוס, האוטובוס נסע בנתיב הימני במקביל לרכב התובע, כלומר בנתיב הימני, לא במקביל לרכב שלי. התובע נהג את רכבו בנתיב השמאלי מבין 2 נתיבי הנסיעה שבכיכר ושמר על נסיעה בנתיב השמאלי כל הזמן ואני אחריו, כשהיינו בערך ברבע הכיכר בסיבוב שלה, לפתע האוטובוס שנסע בנתיב הימני מבין שני נתיבי הנסיעה שבכיכר סטה שמאלה כיוון נסיעתו ונכנס ופגע בדלת הימנית של התובע שנסע לפניי וגרם לתאונה. אחרי התאונה שני כלי הרכב נעצרו ואחר כך המשיכו לנסוע להחליף פרטים אחרי הכיכר כדי לא להפריע לתנועה. אני ביוזמתי ניגשתי אל התובע ואמרתי לו שאני ראיתי את כל התרחשות התאונה ושאני מוכן להעיד ומסרתי לו את פרטיי".

בחקירתו הנגדית חזר וציין עד התובע דוד בלאיש "אני ראיתי את קרות התאונה בדיוק, הייתי כל כך מופתע מזה שהאוטובוס סטה שמאלה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי ופגע ברכב התובע שנסע בנתיב השמאלי שניגשתי אחרי התאונה לתובע ואמרתי לו שראיתי את כל התאונה ומסרתי לו את פרטי ואמרתי שאבוא להעיד במידת הצורך". לשאלה "ראית את כל התאונה מאחור?" השיב "כן".
עוד ציין בחקירתו הנגדית "מה שאני זוכר זה שהאוטובוס נסע בנתיב הימני במקביל לרכב התובע שנסע בנתיב השמאלי ולפתע האוטובוס סטה שמאלה כוון נסיעתו והחלק האמצעי של האוטובוס פגע ברכב של התובע בצד ימין שלו".

נתבע 1 תאר בעדותו את אופן קרות ארוע התאונה בציינו הדברים הבאים:
"בתאריך 23.9.13 נהגתי באוטובוס מס' רישוי 4564918 ששייך לנתבעת 2 מטיילי לכיש בע"מ ומבוטח בנתבעת 3 במודיעין עלית והגעתי לכיכר השבטים. נכנסתי לכיכר מודיעין עלית ונהגתי בנתיב השמאלי שבכיכר, מבין שני נתיבי נסיעה שנמצאים בכיכר. אני מציין שזה היה בערב חול המועד סוכות והתנועה היתה רבה והנסיעה היתה איטית. בצד ימין של הכביש שעוד לפני הכיכר חנו אוטובוסים כדי לקלוט נוסעים ולכן עוד לפני הכיכר אני נסעתי ברחוב שלפני הכיכר בנתיב השמאלי, כך שנכנסתי לכיכר מנתיב שמאלי שברחוב לפני הכיכר לנתיב השמאלי מבין 2 נתיבי הנסיעה בכיכר השבטים עצמה. כשאני נכנסתי מהרחוב שלפני הכיכר ונהגתי בו בנתיב השמאלי והמשכתי ונכנסתי לכיכר כשאני נוסע בנתיב השמאלי ובגלל שאני נוהג ברכב גדול, אוטובוס נוצר רווח בין המקום שבו אני נהגתי בנתיב השמאלי בין המרחק שבין הצד השמאלי של האוטובוס לאבן השפה הפנימית של הכיכר כלומר לשמאלי, ואז הרכב של התובע נכנס לרווח שנוצר בין הצד השמאלי של הרכב שלי לבין אבן השפה הפנימית של הכיכר. כשאני נכנסתי לכיכר לנתיב השמאלי רכב התובע בכלל לא היה שם. הרכב של התובע נסע בנתיב השמאלי מבין שני נתיבי הנסיעה שמסביב לכיכר אבל הוא לא היה בנתיב השמאלי במקום שבו אני נהגתי אלא הוא המשיך ונכנס לרווח שנוצר בין הצד השמאלי של האוטובוס לבין אמצע הכיכר כלומר אבן השפה הפנימית של הכיכר כלומר לשולי הכיכר ואז אירעה התאונה. אחרי התאונה ירדתי מהאוטובוס ושמעתי שהתובע צועק "פצועים פצועים", ניגשתי כי בעבר הייתי נהג אמבולנס וחשבתי שצריך לעזור אבל ראיתי שאין פצועים, הלכתי לאוטובוס כדי להביא את הטלפון שלי כדי לצלם וכשהגעתי התובע כבר הזיז את רכבו אז אני צילמתי את התמונות נ/1 נ/2 והאוטובוס בו נהגתי הוא מוזהב כמו שרואים בתמונות, לא הזזתי את האוטובוס אחרי התאונה אלא אחרי שצילמתי את האוטובוס גם אני וגם התובע פינינו את הכיכר ועמדנו בצד".


בחקירתו הנגדית ע"י התובע לשאלה "אני אומר לך שאתה נהגת בנתיב הימני בלבד ואני נהגתי בנתיב השמאלי מבין 2 נתיבי הנסיעה שמסביב לכיכר ואתה סטית שמאלה לעבר הנתיב שלי ופגעת ברכבי ולא כפי שאתה אומר". השיב "לא נכון. הרכב שלי נסע בנתיב השמאלי".

עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שהוגשו, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם.

עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של התובע והעד מטעמו מר דוד בלאיש, עד נייטרלי שנהג רכבו עובר לתאונה ותוצאותיה מאחורי רכב התובע, ראה את אופן השתלשלות ארוע התאונה ופנה מיוזמתו אל התובע מסר פרטיו תוך שציין כי במידת הצורך מוכן הוא להעיד ולמסור את שראה, ואכן כך עשה. מודגש בזאת כי עדות עד התובע מר דוד בלאיש, שהינו עד נייטרלי כאמור עולה בקנה אחד עם גרסת התובע עצמו וכאמור, התרשמותי מעדות התובע והעד מטעמו דוד בלאיש היתה חיובית ביותר ואני נותנת אמון בעדותם.

לא כך באשר לעדות נתבע 1. עדותו היתה בלתי כנה, חמקנית וניכר היה כי מנסה הוא "להרחיק" עצמו מאחריותו לקרות התאונה ולהטיל האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה על התובע וזאת על מנת להתחמק מתשלום נזקי התובע ו/או חלקם.

בקבלי גרסת התובע שהוכחה בפני קובעת אני כי ביום התאונה נהג התובע ברכב התובע בכיכר השבטים שבמודיעין עלית בנתיב השמאלי מבין שני נתיבי הנסיעה הקיימים בכיכר. בנתיב הימני מבין שני נתיבי הנסיעה שבככר נהג נתבע 1 באוטובוס נתבעת 2 המבוטח בנתבעת 3 במקביל לרכב התובע ומעט קדימה לו כשלפתע, סטה נתבע 1 הנוהג באוטובוס, הוא רכב הנתבעים, שמאלה כיוון נסיעתו לעבר הנתיב השמאלי בו נהג התובע ברכב התובע וזאת עשה נתבע 1 שאצה לו הדרך מבלי ששת לבו לנעשה בדרך ולתנועה המתנהלת במקום, מבלי להבחין בעוד מועד ברכב התובע הנוסע בנתיב השמאלי ובנהיגה חסרת זהירות זו פגע רכב הנתבעים ברכב התובע וגרם לנזקים.

האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על נתבע 1 שנהג ברכב נתבעת 2 המבוטח בנתבעת 3, ועליהם לשאת בסכום הנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מהתאונה ולא נסתרו בראיה ממשית כלשהי ע"י הנתבעים.

נזקי התובע שהוכחו בפני באמצעות המסמכים שצורפו ופורטו בעדות התובע ולא נסתרו ע"י התבעים הינם כדלקמן:

 1. נזק לרכב עפ"י דוח שמאי בסך של - 9,322 ₪.
 2. שכ"ט שמאי בסך של - 951 ₪.לסכום, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את סכום תביעתו שהוכח בפני בסך של 10,273 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום קרות התאונה 23.9.13 ועד התשלום המלא בפועל.

אני מחייבת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 750 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי מרכז – לוד תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה מאוטובוס ברמת גן

 2. הירדמות באוטובוס

 3. גניבת ציוד מאוטובוס

 4. מעשה מגונה באוטובוס

 5. תאונה עם דלת אוטובוס

 6. תאונה בנסיעה באוטובוס

 7. זריקת אבנים על אוטובוס

 8. בעיות גב של נהג אוטובוס

 9. התנגשות בין אוטובוס למכונית

 10. סגירת דלת אוטובוס על נוסע

 11. פיצוי על צעקות נהג אוטובוס

 12. אוטובוס זעיר - תאונת דרכים - רישיון

 13. פגיעה באצבע - הגה של אוטובוס

 14. רדיו באוטובוס בווליום גבוה מדי

 15. נפילה בעליה לאוטובוס על המדרגות

 16. תאונה בין אוטובוס למכונית פרטית

 17. זכות נהג אוטובוס לא להעלות נוסעים

 18. פגיעה בגב תאונת עבודה נהג אוטובוס

 19. תאונה ביציאת אוטובוס מתחנת האוטובוס

 20. תאונה תוך כדי ירידה במדרגות אוטובוס

 21. התנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע אוטובוס

 22. 10% נכות עקב נפילה במהלך ירידה מאוטובוס

 23. האם יש קשר בין נהיגה באוטובוס לכאבי גב ?

 24. פגיעת אוטובוס ממכסה בור ביוב שבמרכז הכביש

 25. התנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי בדרכך לעבודה

 26. זיכוי נהג אוטובוס על עקיפה מסוכנת של משאית

 27. פגיעה מדלת של אוטובוס שנסגרה בעת עליה לאוטובוס

 28. שבר בצוואר הירך לאישה מבוגרת בגלל נפילה באוטובוס

 29. פיצוי בגין נזקים נטענים הנוגעים למתן שירות אוטובוס

 30. תאונת דרכים בין רכב פרטי לאוטובוס של אגד – מי אשם ?

 31. תאונת דרכים ברחוב יגאל אלון בין רכב פרטי לבין אוטובוס

 32. אחריות מדריך טיולים על נפילה במהלך ריצה ועליה לאוטובוס

 33. נפגעה בתאונת דרכים עת נפלה בנסיעה באוטובוס בהיותה בת 70

 34. תאונת דרכים בין רכב ואוטובוס בתוך כיכר בגלל סטיה מנתיב

 35. תאונת דרכים עת שנסעה בשטח מושב כשלפתע התנגש הרכב באוטובוס חונה

 36. טענה כי נהג אוטובוס פגע ברכבה אך הנהג לא התייחס וביקש כי תעזוב את האוטובוס

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון