ביטול כרטיסי טיסה לחופשה בגלל גיל ילד מעל שנתיים

ביטול כרטיסי טיסה לחופשה בגלל גיל ילד מעל שנתיים

זוהי תביעה בגין החזר הוצאות ועוגמת נפש שנגרמה לתובעים עקב טיול שאליו היו עתידים לנסוע באמצעות הנתבעת.

התובעים, בני זוג לשתי בנות קטנות, האחת בת שנה בזמן הטיול והשנייה בת קרוב ל - 3 , ביקשו לצאת לטיול משפחתי באירופה בחופש הקיץ של שנת 2013. במהלך חיפוש אחר הטיול המתאים נחשפו לפרסום הנתבעת "טיול משפחות לצפון איטליה-7 ימים". התובעים פנו טלפונית למשרד הנתבעת וביקשו לקבל פרטים נוספים בייחוד בנוגע להרכב משפחתם.

התובעת הדגישה בפני נציגת הנתבעת, אחת בשם בקי, בשיחה הטלפונית כי בתה הגדולה מעל גיל שנתיים. בתשובה נמסר לה כי הטיול מותאם בין היתר, למשפחות עם פעוטות וכי עבור שתי הבנות יידרשו התובעים לשלם רק בעבור הביטוח, היינו סך של 250$ לכל בת. לאור התשובות שקיבלו התובעים החליטו הם להירשם לטיול המיועד לתאריכים 14/8/2013 עד 21/8/13.

לאחר ההרשמה שלחו התובעים לנתבעת צילומי הדרכונים של בני המשפחה. תחילה נשלחו בפקס ביום 26/5/13 הדרכונים של התובעים ושל הבת הגדולה, שגילה מעל שנתיים , וביום 10/6/13 נשלח צילום הדרכון של הבת הקטנה.

ימים ספורים טרם מועד היציאה לטיול, פנתה התובעת אל הנתבעת על מנת לבדוק מדוע כרטיסי הטיסה טרם הומצאו להם וכן לקבל מידע על בית המלון בו אמורה הקבוצה לשהות. בתשובה נמסר כי הכרטיסים ישלחו בימים הקרובים.
ביום 12.8.13 פחות מ-48 שעות ממועד הטיסה ,טלפן נציג מטעם הנתבעת וביקש לברר את תאריכי הלידה של הבנות. התובעת ציינה תאריכי הלידה ולתדהמתה נמסר לה כי מאחר ובתה הגדולה בת מעל לשנתיים, אין היא רשאית לנסוע שכן הפרטים שנמסרו לגביה אינם תואמים לתאריך הלידה. עוד נמסר לתובעת כי במידה וברצונם לצאת לטיול עליהם לשלם על הבת הגדולה מחיר מלא, היינו 1,300$ במקום 250$.

לאחר השיחה הודיעה נציגה נוספת מטעם הנתבעת כי כרטיסי הטיסה נשלחו לתובעת ,אולם כשעה מאוחר יותר התקשרה נציגה נוספת והודיעה כי כרטיסי הטיסה מבוטלים בשל גיל הבת הגדולה. התובעים סירבו לדרישת הנתבעת לתשלום הפרש עבור הבת הגדולה ודרשו כי הנתבעת תקיים התחייבותה להוצאתם לטיול בתנאים כפי שנקבעו מראש.

בנוסף לאמור לעיל, ביום הטיסה, צלצלה מנהלת מטעם הנתבעת והודיעה כי הטיול אינו מתאים לתינוקות ופעוטות. עם סיום השיחה נשלח מייל לתובעת על ביטול העסקה. בהודעת המייל צויין בין היתר כי לא התקבלו למשרדי הנתבעת צילומי הדרכון של בני המשפחה.

לטענת התובעים, עצם העובדה כי הונפק כרטיס טיסה עבור הבת הגדולה מוכיחה כי צילום הדרכון של הבת הגדולה היה בידי הנתבעת מספיק זמן מראש על מנת לערוך בירורים. עוד הוסיפו התובעים כי נטלו הם חופשות ממקום עבודתם והתארגנו לקראת הנסיעה. יתרה מכך התובעים לא מצאו אלטרנטיבה חלופית לחופשה מאחר וביטול הנסיעה נעשה ברגע האחרון.

מנגד, טוענת הנתבעת כי במעמד ההזמנה מסרה התובעת לנציגה מטעם הנתבעת כי מעוניינת להירשם לטיול יחד עם בעלה ושתי תינוקות בנות מתחת לגיל שנתיים. נאמר לתובעת במפורשות כי עבור ילד מעל גיל שנתיים יש לשלם מחיר מלא.

נציג האופרציה של הנתבעת יצר קשר עם התובעת לאחר שחברת התעופה כירטסה כרטיסי הטיסה וביקשה את תאריכי הלידה. הלה הופתעה לגלות כי גיל הבת הגדולה הינו מעל לשנתיים וכי התובעת שיקרה לגבי גילה במעמד ההרשמה והמשמעות לכך היא כי ילד מעל גיל שנתיים מחויב לשבת במטוס במושב משלו להבדיל ילד מתחת לגיל שנתיים אשר יושב על ברכי הוריו ע"פ חוקי הבטיחות של התעופה.

לאור האמור נאמר לתובעת כי עליה להשלים עלות הטיול למחיר של ילד ולא של תינוק כפי ששילמה, אולם האחרונה סירבה לשלם ההפרש. לאור המצב הסכימה הנתבעת לבטל את הזמנת התובעים יום לפני מועד היציאה לטיול, ללא דמי ביטול.

במעמד הדיון התייצבו התובעים בעצמם ונציגת הנתבעת הגב' אברהמי רותי ואלו חזרו על טענותיהם.

בדיון הוסיפו התובעים כי היה על הנתבעת לוודא כי אכן הדרכונים בתוקף. בנוסף הגישה התובעת לבית המשפט אישור פקס של שני תאריכים בהם נשלחו הדרכונים לנתבעת.

נציגת הנתבעת הוסיפה כי חברת השטיח המעופף מבצעת כרטוס עבורה שלושה ימים טרם מועד היציאה לטיול, וכי ביקשה פרטים אודות גילאי הבנות ועם מסירתם התברר כי מדובר בילדה ולא בתינוקת. עוד הוסיפה לשאלת בית המשפט כי התובעת לא מסרה לידיה הדרכונים וכי אין היא זקוקה לדרכונים מעבר לשלושה ימים טרם מועד הטיסה כיוון שמדובר בטיסת צ'רטר ולא בטיסה סדירה.

שמעתי את טענת הצדדים, והתרשמתי כי תחושת האכזבה שחשו התובעים היתה ממשית ויש לה בסיס. טענת הנתבעת כי הדרכונים לא נשלחו אליה, הינה טענה בעל פה נגד מסמך בכתב, אותו אישור שהציגה התובעת המראה על שליחת הפקסים לנתבעת. לפיכך, בנקודה זו נותן אמון בגרסת התובעים כי שלחו את הדרכונים לנתבעת בשלהי חודש מאי ותחילת יוני, דבר הנתמך באסמכתא כתובה.

יתרה מכך, הנתבעת, כגוף מסחרי, מתמחרת את המחיר שהיא גובה בעד הטיול לפי תחשיבים שלה, ולכן היא זו שעליה החובה לבדוק ולאמת את פרטי הנוסעים והנתונים המופיעים בדרכונים על מנת שהתמחור יהיה נכון. הטענה כי התובעים שיקרו ביחס לבת הגדולה לא הוכחה וכידוע על צד הטוען טענת מרמה במשפט מוטל נטל כבד להוכיח את המרמה או השקר בראיות ממשיות ולא להסתפק בטענה בעלמא. מאחר והוכח בפניי כי התובעים שלחו את צילומי דרכוניהם לנתבעת חודשים מספר לפני הטיול, נראית לי הטענה כי שיקרו או ניסו להטעות כמשוללת כל יסוד. הנתבעת גם לא הביאה לעדות אף אחד מנציגיה שטילפו בהזמנת התובעים כדי להוכיח את הטענה כי שיקרו ביחס לגיל הבת.

התנהלותה של הנתבעת אשר רק מספר ימים בודדים לפני הטיול טרחה לבדוק את פרטי הדרכונים אינה סבירה בהתחשב בכך שמדובר בגוף שכל התמחותו ועיסוקו בתחום התיירות אשר מצופה ממנו כי יבדוק את פרטי הנוסעים ושאר הפרטים הרלבנטיים הדרושים לנסיעה מבעוד מועד ולא בפרק זמן כה קצר המותיר את הלקוח חסר אונים.

בנסיבות אלו ולאור התנהלותה של הנתבעת, יש מקום לחייבה לפצות את התובעים.

התובעים העמידו תביעתם על סך 17,655 ₪ המורכב מאובדן ימי חופשה, אגרת דרכונים לבת הקטנה, התארגנות לטיול הוצאות שכ"ט עו"ד להכנת התביעה (אשר בגינו לו אין לפסוק פיצוי לאור העדר ייצוג, גם לא בעקיפין, בבית המשפט לתביעות קטנות) ועוגמת נפש. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי התובעים לא חויבו בדמי ביטול ולא שילמו חלק כלשהו מעלות הטיול.

בנסיבות אלו מצאתי לנכון לפסוק פיצוי גלובלי, ועל כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים 3,500 ₪ וזאת בתוך 30 יום

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום יתר לטיסה

 2. ביטוח ביטול טיסה

 3. היטל ביטחון בטיסות

 4. פיצוי על פספוס טיסה

 5. פיצוי על הקדמת טיסה

 6. פיצוי על ביטול טיסה

 7. פשיטת רגל של חברת תעופה

 8. אי הודעה על ביטול טיסה

 9. חובת עדכון על עיכוב טיסה

 10. רישיון להפעלת טיסות פנים

 11. תביעה קטנה נגד חברת תעופה

 12. אישור להפעלת טיסות לאירופה

 13. העלאת מים לטיסה - תביעה ייצוגית

 14. אי החזרת רכוש מופקד בשדה התעופה

 15. כרטיס טיסה לאוסטרליה פתוח לשנה

 16. תביעה נגד איסתא - טיסה לניו יורק

 17. תביעה בגין אי העלאת נוסעים לטיסה

 18. פיצויים גבוהים (מדי) על ביטול טיסה

 19. ביטול טיול לחו''ל עקב שינוי שעת טיסה

 20. האם חובה לספק בלון חמצן בטיסה במטוס ?

 21. תאונה באוטובוס נמל התעופה בדרך למטוס

 22. תביעה נגד אל על - סבל גופני ועוגמת נפש

 23. פיצוי כספי בשל ביטול טיסה שבוטלה בשל תקלה טכנית

 24. ביטול כרטיסי טיסה לחופשה בגלל גיל ילד מעל שנתיים

 25. טען כי ניסו לרמות אותו ולשנות את שעות הטיסה ולקצר את חופשתו

 26. תביעה בגין טיסה אשר בוטלה, לאור חדלות פרעון של חברת התעופה אירוסוויט

 27. פיצוי בגין האיחור בהגעת טיסתו ליעד הסופי, מקום שהמטוס נותב לנמל תעופה אחר

 28. פיצוי בגין ביטול טיסה פנימית בארצות הברית (בין מיאמי וניו יורק) עקב תנאי מזג האוויר

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון