תביעה: אישור הסכם שכר טרחת עו"ד בעל פה מבלי לחתום עליו

תביעה: אישור הסכם שכר טרחת עו"ד בעל פה מבלי לחתום עליו

זכאות עו"ד לשכר טרחה על עסקת מכר שלא יצאה לפועל.

בפניי תביעת התובע כנגד הנתבעים לתשלום שכר טרחתו כעורך דין.
לטענת התובע, על אף ששימש כעורך דינם של הנתבעים ואף סיכם עמם את גובה שכר טרחתו לא שילמו לו הנתבעים כנדרש.
לחילופין טוען התובע בכתב תביעתו, כי גם אם בית המשפט יקבע כי לא היה סיכום כאמור הרי שעל בית המשפט לפסוק לטובתו שכר ראוי, בהתאם לתעריף המינימלי המומלץ עפ"י כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) תש"ס 2000, כמפורט בסעיף 20 לכתב תביעתו.
עפ"י כתב התביעה וכן לגרסת התובע בעת עדותו בבית המשפט, פנו הנתבעים אל התובע באוגוסט 2012 והחלו להתייעץ עמו לגביי רכישת דירה בישראל. לטענת התובע נערכו התייעצויות רבות לגביי דירות שונות כאשר בחודש אוגוסט 2013, החל לטפל עבור הנתבעים ברכישת דירה (להלן: "הדירה בחיפה").
לטענת התובע סיכם על הנתבעים כי בגין הטיפול ברכישת הדירה בחיפה ישלמו לו הנתבעים סך של 5,000 ₪ , בין אם תצא העסקה לפועל ובין אם לאו ובהתאם לסיכום אף שלח התובע לנתבעים ביום 1.10.13 הסכם שכר טרחה אשר צורף לכתב תביעתו כנספח 1 (א' – ב') (להלן: "נספח 1").
ההסכם נשלח בהודעת דוא"ל עליה כתוב ".. רצ"ב הסכם שכר הטרחה כפי שסוכם בינינו".
לטענת התובע, על אף שהנתבעים לא חתמו על ההסכם, הם אישרו אותו בעל פה ואף התנהגו לפיו ובכל מקרה לא טענו כנגד השכר.
התובע מתאר בכתב התביעה את הבעיה שעלתה בנוגע לדירה בחיפה כאשר מי שהציג עצמו בתור המוכר, מתגורר דרך קבע בארה"ב, כאשר בסופו של דבר התברר כי המוכר שינה את שמו וכי שמו לא תאם לשם המוכר המופיע בלשכת רישום המקרקעין בישראל. בנסיבות אלה הסביר התובע לנתבעים את המשמעויות ואף העביר להם מסמך בעניין אשר צורף לכתב התביעה (נספח 2 ב').
בסופו של יום לא רכשו הנתבעים את הדירה.
התובע מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבעים, בנסיבות האמורות לשלם לו שכר בגין שירותיו בצירוף מע"מ ושכר טרחת עורך דין.
בעת חקירתו הנגדית בבית המשפט, עמד התובע על טענתו לפיה ידעו והסכימו הנתבעים כי שכר טרחתו יהיה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ בכל הקשור לדירה בחיפה וכי אמר להם זאת בתחילה, ואף הסביר כי בהיותו אדם המאמין בבני אדם לא עמד על חתימה על ההסכם.
לטענתו הנתבעים קראו כל מילה בהסכם ושאלו על כל פיסקה ואף הוסיף בעת סיכומו כי הנתבעת ביקשה ממנו שבמקרה ועסקת רכישת הדירה בחיפה לא תצא לפועל יחייב התובע את הנתבעים בפחות כסף ועל כן נכתב בהסכם שכר הטרחה בסעיף 5: "במידה ובסופו של יום לא ייחתם ההסכם לרכישת הדירה, ישלמו הלקוחות את שכר הדירה (טעות במקור – ד.א.) המלא, בהתאם להתחשבותו של עוה"ד". התובע אישר כי הסכים לבקשת הנתבעת לחייב פחות במידה ועסקת רכישת הדירה בחיפה לא תצא אל הפועל לדבריו : "אמרתי בסדר, אם לא תצא העסקה נראה מה אפשר לעשות עם זה".
התובע אף צירף לכתב התביעה פירוט שעות שערך (נספח 3 לכתב התביעה), ביחס לכלל השירותים לנתבעים.

הנתבעים טוענים כי דין התביעה להידחות. לטענתם בכתב ההגנה, נעזרו בתובע אותו הכירו עת רכשו את רכבו והוא אף טיפל ברכישת דירה ע"י ביתם, אשר שילמה לו 0.5% מסכום הרכישה.
הנתבעים אף מציינים כי גם ביתם לא חתמה על כל הסכם שכר טרחה מול התובע.
לגרסתם מעולם לא אמר להם התובע כי הוא מבקש שכר בגין עזרתו, כאשר כל פעילות אשר דרשה הוצאה כספית נעשתה ע"י הנתבעים עצמם.
באשר לדירה בחיפה, טוענים הנתבעים כי התובע ביקש שכר טרחה בסך 0.5% ממחיר הרכישה ואך ורק אם תתבצע, סיכום זה נערך בעל פה.
בסעיף 16 לכתב ההגנה טוענים הנתבעים כי התובע פנה אליהם טלפונית ומסר כי מצא פתרון בעיית הזיהוי והחתימה של המוכר לטענתם ביקש שכר טרחה בסך 5,000 ₪ היה ועסקה תצא לפועל וללא קשר לעלותה והם הסכימו לכך.
לטענת הנתבעים יום לפני ביצוע הרכישה שלח להן התובע את נספח 2(ב') לכתב התביעה, המביע את הסתייגויותיו מהרכישה. לטענתם בהקשר זה הונה אותם התובע, שכן טען קודם לכן שבידיו פתרון לבעיה.
הנתבעים טענו כי מעולם לא קיבלו את הסכם שכר הטרחה (נספח 1 לכתב התביעה) וכי בכל מקרה יש לפרשו לרעת התובע, כמי שניסח אותו. לטענתם אישרו את ההסכם רק לאחר שהובטח להם פתרון, (כאמור אף טוענים כי האישור בע"פ נגע רק למקרה בו העסקה בגין הדירה תצא לפועל).
כן טוענים הנתבעים כנגד פירוט שעות העבודה אותו ערך התובע (נספח 3 לכתב התביעה) וכן כנגד טענתו החלופית של התובע לחיוב הנתבעים בשכר ראוי כמפורט בכתב תביעתו.
להשלמת התמונה יצוין כי הנתבעים הגישו בקשה לדחייה על הסף של התביעה בהיותה נעדרת עילה, טורדנית וקנטרנית והתובע הגיש תגובה לבקשה.
לטענת ב"כ הנתבעים בבית המשפט יש לדחות התביעה שכן הנתבעים הבינו באופן שאינו משתמע שני פנים כי שכר הטרחה הוא שכר טרחה באחוזים – תלוי הצלחה, כך גם טענה הנתבעת בעת עדותה.

חשוב לציין, כי בניגוד לנטען בכתב ההגנה בעדותה בבית המשפט אישרה הנתבעת כי קיבלה מהתובע את הסכם שכר הטרחה (נספח 1 לכתב התביעה) לדבריה סוכם כי "אם נבצע או לא נבצע נגיע להסכם" (ראה עמ' 4 שורה 8).

באשר לבקשה לדחייה על הסף – לאחר שבחנתי את הבקשה והתגובה לה, זו נידחת שכן אינני סבורה שהמדובר בתביעה קנטרנית וטורדנית או שאיננה מגלה עילה.

לאחר ששקלתי את גרסאות הצדדים ואת טענותיהם, ואת כלל הראיות אשר הוצגו בפני מצאת כי יש לקבל את תביעת התובע ולו בחלקה.
מקבלת אני את גרסת התובע לפיה באשר לשירות אותו נתן בנוגע לדירה בחיפה, סיכם עם הנתבעים על תשלום בסך 5,000 ₪ בין אם תצא לפועל העסקה ובין אם לאו, כאשר במקרה ולא, יתחשב בכך התובע בקביעת שכרו.
ראשית, כאמור לעיל, הנתבעת עצמה אישרה בעת עדותה כי אלה פני הדברים, ואף אישרה כי התובע העביר לה את ההסכם בזמן אמת, וזאת לאחר שכחישה קבלת ההסכם לידיה טרם הגשת התביעה במסגרת כתב הגנתה.
שנית, התובע הציג את הסכם שכר הטרחה כנספח 1 לכתב תביעתו.
אמנם הסכם שכר הטרחה איננו חתום ולא נטען ע"י התובע כי נחתם, אך לטענתו, המקובלת עלי קיים קיבול של ההסכם בהתנהגות.
אציין כי טענה זו לא נסתרה שכן כאמור לעיל הנתבעת אישרה בעת עדותה כי קיבלה את ההסכם בזמן אמת ואף הסכימה לו. בנוסף ולמעלה מן הצורך אציין שאין מחלוקת כי גם לאחר קבלת ההסכם והשיחה לגביו המשיכו הנתבעים לקבל שירותיו של התובע, ובכך בוצע קיבול בהתנהגות. ודוק, הנתבעים יכלו בכל עת להפסיק ולהתייעץ בתובע אך בחרו להמשיך ולהסתייע בשירותיו לאחר קבלת ההסכם לידיהם ולאחר שהנתבעת שוחחה עמו לגביו – לגרסתה היא. (ראה בהקשר זה סעיף 6 לחוק החוזים).

הנתבעת טוענת כי ה"פיתרון" שהוצע לה ע"י התובע באשר לחתימת המוכר לא פתר את הבעיה ובסופו של יום הסתייג התובע מביצוע העסקה והנתבעים לא רכשו את הדירה בחיפה, וטוענת כי התובע הונה אותה בהקשר זה וכי זו הסיבה בשלה הסכימה להסכם.
עם כל הכבוד לא אוכל לקבל טענה זו. הטענה בדבר הונאה ע"י התובע איננה מבוססת ראייתית כלל וכלל.

הסכם שכר הטרחה קובע כאמור כי הנתבעים ישלמו לתובע סך של 5,000 ₪ בין אם תצא עסקת הדירה לפועל ובין אם לאו אך היה ולא תצא לפועל יתחשב התובע בשכר הטרחה שיגבה.
אשר על כן, ומאחר והעסקה לא יצאה לפעול, אני קובעת על דרך האומדנה כי יש לחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך של 3,5000 ₪ בגין השירותים אותם נתן.
מאחר וההסכם אינו מבהיר כי המדובר בסכום שאינו כולל תשלום מע"מ אני קובעת כי המע"מ כלול במחיר ועל כן 3,500 ₪ הינו סכום הכולל את המע"מ בגין השירותים שניתנו.
סכום זה ישולם ע"י הנתבעים תוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
כן ישלמו הנתבעים סך של 500 ₪ הוצאות משפט לתובע וזאת תוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם מכר מזויף

 2. דמי היתר הסכם מכר

 3. ביטול הסכם מכר דירה

 4. הפרת הסכם מכר עגלים

 5. סירוב לקיים הסכם מכר

 6. זכות קדימה בהסכם מכר

 7. הסכם לביטול חוזה מכר

 8. חוזה מכר למראית עין

 9. חוזה מכר דירה לא חתום

 10. פרשנות הסכם מכר דירה

 11. זיוף חתימה על הסכם מכר

 12. חיוב לחתום על הסכם מכר

 13. הכחשת הסכם מכר מקרקעין

 14. ביטול הסכם מכר שלא כדין

 15. אי חתימה על חוזה מכר דירה

 16. ביטול חוזה מכר בטענת עושק

 17. תנאי מקפח בהסכם מכר דירה

 18. כתיבת סכום נמוך בהסכם מכר

 19. הסכם מכר דירה - הצמדה למדד

 20. עורך דין הסכם מכר / חוזה מכר

 21. חתימה על הסכם לפני חוזה מכר

 22. תוקף משפטי של טיוטת הסכם מכר

 23. התיישנות תביעה לביטול הסכם מכר

 24. ביטול הסכם מכר דירה למראית עין

 25. הפרת הסכם מכר דירה בהעדר מימון

 26. תביעה להצהיר על בטלות הסכם מכר

 27. הפרת הסכם מכר דירה ע''י הקונים

 28. פסק דין הצהרתי חוזה מכר מקרקעין

 29. התיישנות ביטול הסכם מכר מקרקעין

 30. גילוי טעות בהסכם מכר - התיישנות

 31. האם תחלופת מכתבים מהווה הסכם מכר

 32. ביטול הסכם מכר דירה בגלל אי תשלום

 33. סמכות עניינית ביטול הסכם מכר דירה

 34. הפרת הבטחה בעל פה לחתום על חוזה מכר

 35. איחור בביצוע אחד התשלומים בהסכם מכר

 36. האם רטיבות בדירה מהווה הפרת הסכם מכר

 37. ביטול הסכם מכר דירה בשל הפרת הבטחות

 38. ביטול הסכם מכר בגלל שינוי בשער הדולר

 39. הסכם שכר טרחת עו"ד לשלם 10% בתוספת מע"מ

 40. הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא

 41. ביטול הסכם מכר מכינוס נכסים בגין הטעיה

 42. הסכם המכר לא דווח במועד סמוך למועד כריתתו

 43. פיצויים מוסכמים בגין הפרת הסכם מכר דירה

 44. זכות ההשבה וקיזוז בעקבות ביטול הסכם מכר

 45. תביעה להחזר מקדמה ששולמה בהסכם מכר לקניית דירה

 46. תנאי מתלה בהסכם מכר - אישור המושב לקבלת חברים

 47. המרצת פתיחה למתן סעד הצהרתי לפיו בוטל כדין הסכם מכר

 48. תביעה כספית לסלק יתרת תשלום בהתאם להסכם מכר מקרקעין

 49. פער בין מחיר הרכישה בחוזה מכר מקרקעין לבין שווי שוק

 50. פיצוי מוסכם על הפרת הסכם מכר דירה ללא צורך בהוכחת נזק

 51. תביעה: אישור הסכם שכר טרחת עו"ד בעל פה מבלי לחתום עליו

 52. פיצוי מוסכם מהמוכרים בגין הפרת הסכם המכר עקב ליקויי בניה

 53. ביטול חוזה עם אזרח אמריקאי שחתם על הסכם המכר באמצעות מיופה כוחו בישראל

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון