תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

1. לפניי תביעה כספית שהגישה התובעת כנגד הנתבעת-חברת "סונול" ישראל בע"מ.

על פי כתב התביעה, ביום 10.4.11 תדלק אביה של התובעת את רכבה בתחנה של הנתבעת ברח' דרך בן יהודה 57 חיפה בסכום של 325.09 ₪ במזומן. כעבור מספר חודשים זומנה התובעת למשטרה לחקירה בקשר לתלונה שהוגשה נגדה בחשד כי לא שולם בעבור התדלוק. לטענת התובעת,פנתה לנתבעת ושיגרה לה חשבונית המעידה כי אביה שילם כדין עבור התדלוק, אלא שהנתבעת לא פעלה למשוך את התלונה. התובעת הציגה למשטרה את החשבונית ובהתאם התיק נגדה נסגר.

התובעת עתרה לפיצוי בסך 33,000 ₪ בגין הוצאות ונזקים נטענים וכן בגין הוצאת לשון הרע בגין עצם הגשת התלונה.

2. הנתבעת טענה כי דין התביעה להידחות והפנתה לכך שהתביעה הוגשה בשיהוי ניכר- שלוש שנים מיום המקרה, השתהות שלטענת הנתבעת, פגעה ביכולתה להתגונן.

לגופו של עניין,טענה הנתבעת כי עובדת התחנה באותה שעה חשדה, בתום לב, כי רכבה של התובעת תודלק מבלי ששולמה התמורה, ולפיכך הגישה תלונה במשטרה. הנתבעת טענה כי הגשת התלונה חוסה תחת ההגנה הקבועה בסעיף 15 (8) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965. (להלן: "החוק")

דיון והכרעה:

3. ביום 19.6.14 התקיים דיון המעמד הצדדים.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים שוכנעתי כי דין התביעה להידחות.

אין חולק כי עובדת הנתבעת הגישה תלונה במשטרה.עוד אין חולק כי עם הצגת חשבונית התשלום- התיק נסגר.

4. בהתאם לסעיף 15 :"במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו..." הנסיבה הרלוונטית למקרה דנן היא זו הקבועה בחלופה (8) לסעיף 15:

"הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה"

אין ספק כי במקרה דנן,המדובר הוא בפרסום שנעשה על ידי עובדת של הנתבעת במסגרת תלונה שהוגשה "לרשות מוסמכת...לחקור בענין המשמש נושא התלונה".

6. עיון בתלונת העובדת, במשטרה מעלה כי קשה להלום פרשנות של ניסיון רדיפה אישי, או כי הגשת התלונה נעשתה במזיד ובחוסר תום לב, או כי המתלוננת לא האמינה באמיתות התלונה. מדברי המתלוננת עולה כי ביום 10.4.11 קינן בליבה החשד שמא רכבה של התובעת תודלק מבלי לשלם. מן התלונה עולה במפורש שהמתלוננת מציינת כי המדובר בגבר ("בחור אחד") וכי המתלוננת כלל איננה יודעת את זהותו ופרטיו (שורה 4 לתלונה). בהקשר זה יודגש כי התלונה הוגשה בסמוך לאחר המקרה, שכן מועד התדלוק הוא 10.4.11 שעה 20:33, והתלונה היא מיום למחרת בשעה 11:23.

לפיכך, משזהות התובעת כלל לא הייתה ידועה למתלוננת והתלונה הוגשה בסמוך לאירוע הנטען, לא ניתן לקבוע כי הגשת התלונה כנגד התובעת נעשתה בחוסר תום לב.

7. בנוסף ונוכח האמור לעיל, איני רואה גם מקום לחייב את הנתבעת בפיצוי התובעת בגין ההוצאות וההפסדים הנטענים (גם אילו היו מוכחים). לעניין עוולת הרשלנות, ראה דברי השופט שמגר בע"א 310/74 שטרית נ' מזרחי, פ"ד ל (1) 389, 392: "תלונתו השגרתית של אזרח החושד בתום לב במעשה עבירה של אחר והמופנית למשטרה, המופקדת על פי החוק על חקירת עבירות, אינה צריכה לגרור אחריה מסקנה כי בשל שימוש זה של אזרח בזכותו הטבעית להתלונן בפני מי שמוסמך לכך, התחייב במעשה עוולה".

סבורתני כי כמפורט לעיל, אין בתלונה המוגשת למשטרה, בתום לב ומתוך אמונה בתוכנה, כדי להוות מעשה של התרשלות.

למעלה מן הצורך אציין כי בכל מקרה,ההוצאות שנתבעו לא נתמכו בראיות כלשהן והתובעת לא צירפה כל אסמכתא לנזקיה הנטענים. עוד אציין כי לא ניתן לקבל את טענתה של התובעת כי עקב "שמועה" על הגשת התלונה, הופסקה עבודתה וזאת משהטענה הועלתה באופן סתמי מבלי שצורפה להוכחתה כל ראיה שהיא.

8. לאור כל האמור, אני מורה על דחיית התביעה.
יחד עם זאת,בנסיבות, משהתלונה התבררה כחסרת בסיס, לא אעשה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה נחשב לשון הרע ?

 2. פרסום לשון הרע

 3. לשון הרע מרומזת

 4. הגנת אמת הפרסום בלשון הרע

 5. הבעת דעה לשון הרע

 6. לשון הרע נגד מורה

 7. לשון הרע - הכוונה של המפרסם

 8. לשון הרע בכתב ההגנה

 9. לשון הרע נגד דוקטור

 10. לשון הרע משפט עברי

 11. לשון הרע מכתב התראה

 12. לשון הרע בפקס לעבודה

 13. לשון הרע נגד העירייה

 14. לשון הרע נגד עורך דין

 15. הסכמה או אי התנגדות לפרסום

 16. פרסום לשון הרע כנגד איש ציבור

 17. פסיקה בנושא לשון הרע

 18. לשון הרע נגד חבר מושב

 19. עניין ציבורי לשון הרע

 20. לשון הרע דואר אלקטרוני

 21. תביעת לשון הרע נגד גוגל

 22. לשון הרע ברשת ב' ברדיו

 23. האם קללה מהווה לשון הרע

 24. הגנה מפני תביעת לשון הרע

 25. לשון הרע במכתב מעורך דין

 26. פרסום ביקורת או לשון הרע

 27. סמכות בית המשפט לפסוק 50,000 ש"ח

 28. סדר דין בתביעות לשון הרע

 29. תביעת לשון הרע נגד ליברמן

 30. לשון הרע בתוכנית טלוויזיה

 31. לשון הרע במהלך עדות בוועדה

 32. גובה הפיצויים על לשון הרע

 33. לשון הרע במהלך דיון משפטי

 34. לשון הרע במסגרת הליך משפטי

 35. תלונה נגד עורך דין לשון הרע

 36. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 37. גובה הפיצויים בגין לשון הרע

 38. תביעת לשון הרע על מכתב משמיץ

 39. לפי מה קובעים אם יש לשון הרע

 40. הגנת "העניין הציבורי" בפרסום לשון הרע

 41. לשון הרע - דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם

 42. תביעת לשון הרע נגד בנק לאומי

 43. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 44. הקטנת פיצויים בתביעת לשון הרע

 45. לשון הרע נגד נושא משרה ציבורית

 46. לשון הרע - טור רכילות במקומון

 47. פיצויים מוגברים בגין לשון הרע

 48. פרסום לשון הרע בלי לציין שמות

 49. בדיקת האמת לפני פרסום לשון הרע

 50. לשון הרע כתבה בידיעות אחרונות

 51. האשמה בגניבה בעבודה - לשון הרע

 52. האשמה בשחיתות - תביעת לשון הרע

 53. תביעת לשון הרע נגד מאמן כדורסל

 54. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 55. הפצת שמועות על רומן - לשון הרע

 56. האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע

 57. מייל לרשימת תפוצה מהווה לשון הרע

 58. תביעת לשון הרע נגד נהג אוטובוס אגד

 59. פרסום אודות חקירת משטרה - לשון הרע

 60. סירוב לפרסם התנצלות בתביעת לשון הרע

 61. לשון הרע במכתב מחוץ לאולם בית המשפט

 62. תביעת מעביד נגד עובדים בגין לשון הרע

 63. תביעת לשון הרע בגין חשד לגניבה מחנות

 64. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע

 65. תביעת לשון הרע בהתכתבות בין עורכי דין

 66. לשון הרע נגד עורך דין ע"י עורך דין אחר

 67. תביעת לשון הרע נגד עובד - סמכות עניינית

 68. האם חוות דעת שלילית על עובד מהווה לשון הרע

 69. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 70. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 71. המשפט האנגלי - תביעת לשון הרע ע''י רשות שלטונית

 72. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 73. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון