נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית מקרר חדש

מספר חודשים לאחר קניית המקרר החלו נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית המקרר


הרקע ותמצית טענות הצדדים

 1. התובע רכש מקרר מתוצרת סמסונג ביום 01.10.09. הנתבעת 1 הנה יבואנית המקרר (להלן: היבואן), והנתבעת 2 היא הגוף שנתן את השרות למקרר (להלן: חברת השירות), בתקופה הרלוונטית.
 2. לטענת התובע, מספר חודשים לאחר רכישת המקרר החלו נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית המקרר, ומשחזרה התקלה לאחר תיקונים חוזרים, הוחלף המקרר בחודש יוני 2011. התובע טען כי גם לאחר החלפת המקרר נתגלתה התקלה פעם נוספת, ושוב החלו מים למלא את תחתית המקרר, ושוב הגיעו טכנאים פעם אחר פעם ובאחד הביקורים אף נדרש לשלם על החלפת תעלת האוויר. חרף כל זאת, התקלה לא נפתרה והוא עתר לחייב את הנתבעות לספק מקרר חדש במקום המקרר הפגום שקיבל.

התובע שלם 5,230 ₪ עבור המקרר והובלתו, והעמיד את התביעה על סך של 7,000 ₪ - ככל הנראה בשים לב לטרחה שנגרמה ולנזקים בשל קלקול האוכל במקרר.
3. היבואן טען כי הוחלפו לתובע 2 מקררים, הראשון בפברואר 2010 והשני ביוני 2011. לטענת היבואן החלפת המקרר הראשון נבעה מתלונות על מספר קלקולים, אז סופק לתובע מקרר שונה ללא תוספת מחיר. היבואן טען עוד, כי התובע רכש ביטוח הרחבת אחריות אצל הנתבעת 2 (להלן: חברת השירות). לטענת היבואן, למרות שהאחריות הסתיימה, הוחלט על החלפה חוזרת של המקרר בשל התלונות על נזילה במקרר השני. היבואן המשיך וטען כי התלונות מצד התובע לפני תום תקופת האחריות היו על רעשים במקרר השלישי, ואז בוצע תיקון במרץ 2012 ולא היתה טענה נוספת עד לחודש נובמבר 2013. בשלב זה בוצעה החלפת תעלת אוויר והתובע שילם 380 ₪ עבור תיקון זה.
היבואן הבהיר כי התובע חזר והתלונן על נזילה וביום 3.2.14 טופלה התקלה באופן סופי וכי כאשר התקבלה תלונה נוספת לאחר מועד זה, לא התיר התובע לבצע בדיקה בביקור הראשון של הטכנאי, ובביקור השני נמצא סדק בגוף המקרר שנגרם ברשלנות התובע, וכי חרף זאת המקרר תוקן ללא חיוב התובע.
4. לטענת חברת השירות מדובר במקרר ללא קרח, שמפשיר עצמו מעת לעת, ובשני תאריכים שונים במהלך אפריל 2012 הוחלפה תעלת האוויר במקרר במסגרת שירותי ההחזקה שרכש ממנה התובע. חברת השירות טענה כי מאז שנת 2013 ניתן השירות על ידי חברה אחרת, כי על פי בדיקות הטכנאים אין כל פגם במקרר, והפרשת אדי הלחות והזעה היא תופעה טבעית, במיוחד בחודשי הקיץ החמים.
5. במהלך הדיון העידו התובע ונציגי הנתבעות. התובע ציין שסירב לאפשר תיקון נוסף לאחר תיקונים חוזרים שלא צלחו, וכי הסדק שנמצא בגוף המקרר נגרם על ידי הטכנאי, שהשתמש בפטיש כדי להסיר את הקרח שנמצא במקרר. לאחר הדיון, וברשות בית המשפט, הגיש היבואן אסמכתאות ל-2 החלפות המקרר, וחברת השירות הגישה את היסטוריית הטיפולים שנעשו עבור התובע.
דיון והכרעה
6. הנחת המוצא היא, כי התקלות בשני המקררים הראשונים הצדיקו את החלפתם, ויש לדון כעת בטענת התובע כי התקלות החוזרות, שנתגלו במקרר השלישי (האחרון), מצדיקות את ביטול העסקה.
7. אני מקבלת את טענת הנתבעות כי המקרר של התובע הוחלף פעמיים, פעם ראשונה במרץ 2010 ופעם שניה ביוני 2011. נראה כי התובע לא זכר את החלפה הראשונה, אך אין בכך כדי לשנות את המסקנה אליה הגעתי.
8. אקדים סוף דבר לראשיתו ואציין כי לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.
9. בדיקת כלל המסמכים שהוגשו על ידי הנתבעות – מכתב חברת השירות מיום 16.3.14 (נ/2), טופס היסטוריית פעילות לקוח (נ/3) ודף היסטוריית טיפולים שהוגש לאחר הדיון, מעלים כי בוצעו מספר רב של טיפולים בשל תקלות ופגמים באטימה ובתעלת האוויר (במסמך נ/3 ההתייחסות לתעלת האוויר היא בשם "דמפר"), בעיקר במקרר האחרון:
(1) ביום 31.01.10 בוצע סידור אטם [במקרר הראשון].
(2) ביום 23.03.11 בוצע סידור תעלת אוויר לאחר תלונה על רעשים [במקרר השני].
(3) ביום 13.04.11 נמצא צורך בהחלפת תעלת האוויר, ככל הנראה התקלה לא תוקנה בטרם החלפת המקרר בפעם השנייה.
(4) ביום 12.03.12 (בהתאם למכתב נ/2 נרשם התאריך 12.3.11, אולם לפי הסדר הכרונולוגי של הרישום נראה שהכוונה היא לשנת 2012) בוצע סידור תעלת האוויר.
(5) ביום 04.04.12 הוחלפה תעלת אוויר.
(6) ביום 30.04.12 הוחלפה תעלת אוויר פעם נוספת.
(7) ביום 31.10.13 בוצעה הפשרה (יש לזכור שמדובר במקרר שאינו מייצר קרח).
(8) ביום 11.11.13 בוצעה החלפת תעלת אוויר.
(9) לאחר פנייה מיום 20.11.13 בוצעה החלפת דמפר + הזזת חיישן + כיפוף צלעות + הרכבת קיט רעשים ועבודות נוספות.
10) לאחר פנייה מיום 01.01.14 על נזילת מים בוצעה החלפה של הצד הדיגיטלי.
(11) לאחר פנייה מיום 08.01.1.4 על נזילת מים במקרר. בוצעה החלפת דמפר.
(12) לאחר פנייה מיום 04.02.14 על נזילת מים במקרר - בוצעה פתיחה לסתימה בניקוז.
(13) לאחר 2 פניות נוספות על נזילת מים במקרר מיום 11.02.14 ומיום 18.02.14 בוצעה החלפת מוליך חום + כיפוף צלעות ונראה כי הורכב קליפס לבמפר.
10. מתוך כלל המסמכים שהוגשו, רק במסמך נ/3 רשומות באופן מפורט ועקבי סיבות הפנייה של התובע לקבלת שירות: בכל הפניות מיום 20.11.13 ועד 18.02.14 הפנייה התייחסה תמיד לנזילת מים במקרר.
11. על בסיס הנתונים שהובאו, לא ניתן לקבל את טענת היבואן כי "ביום 3.2.14 התקלה טופלה באופן סופי" כאשר התלונות על נזילת המים חזרו 3 פעמים נוספות לאחר אותו טיפול.
12. מאחר ובכל הטיפולים שבהם הוחלפה תעלת האוויר לא נרשם כי מדובר בהפרשת אדי לחות שאני מסיקה כי מדובר בנזילת מים של ממש ולא בלחות וטיפות בודדות, ועל כן אינני מקבלת את טענת חברת השירות כי מדובר בתופעה טבעית וכי המקרר תקין.
13. החלפה או סידור של תעלת האוויר 10 פעמים, מתוכם 8 פעמים במקרר השלישי, מעידה על בעיה ממשית וקשה, ואני מקבלת טענת התובע כי הנזילה האמורה גורמת הפרעה משמעותית לשימוש תקין במקרר, כי יש בכך כדי לגרום לקלקול מוצרי מזון ולעגמת נפש, וכי אין טעם לחזור ולאפשר לנתבעת להמשיך ולתקן את המקרר הפגום.
14. הנתבעות לא דאגו להתייצבות טכנאי מטעמן, שיוכל להסביר את מהות התקלה, את הצורך בהחלפות חוזרות של תעלת האוויר, לתאור ולהסביר את כמויות המים הנוזלות לתוך המקרר ואת המשמעות של תקלה בתעלת האוויר וכיוב' שאלות מקצועיות, שלא ניתנו להן תשובות. הימנעות הנתבעות מזימון הטכנאי שטיפל במקרר של התובע, פועלת לחובתן.
15. על פי חוק המכר, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק המכר") על מוכר חלה חובה לספק לקונה את הממכר שנרכש. על בסיס טענות ותיאור התובע את הצטברות המים בתחתית המקרר והמגירות, ובשים לב לכמות ומהות התיקונים שנעשו במכשיר, אני קובעת כי התקלה האמורה אינה מאפשרת שימוש רגיל וראוי במקרר וכי בנסיבות אלה מדובר ב"נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל" - אי התאמה על פי סעיף 11(3) לחוק המכר.
16. על בסיס כל אלה אני מורה על ביטול העסקה לרכישת המקרר ולהשבת מלוא התמורה בסך 5,230 ₪. אינני מפחיתה מסכום זה דבר בגין השימוש הנעשה במקרר, שכן שוכנעתי כי התובע לא הצליח ליהנות הנאה של ממש ולאורך זמן במקרר. מאידך, אינני פוסקת על הסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית, וזאת בשים לב לשימוש שנעשה, ובמיוחד לפרקי הזמן שבהם לא היו תלונות מצד התובע על חזרת התקלה במקרר.
17. התובע לא הוכיח את הנזק שנגרם בגין קלקול מוצרי המזון, ועל כן מצאתי לנכון לכלול פיצוי בגין נזק זה במסגרת הנזק הבלתי ממוני. אין לי ספק כי ביקורים חוזרים ונשנים, רבים מאוד של טכנאי שירות יש בהם משום בזבוז זמן וטרחה לתובע, שנאלץ להמתין בביתו כל פעם מחדש, להתקשר ולהתלונן בעת חזרת התקלה, ומובנת הרגשת התסכול הנובעת מכך. אני קובעת כי התובעת זכאי לפיצוי בגין עגמת נפש ובזבוז זמן, באופן שסכום הפיצוי הכולל יעמוד על מלוא סכום התביעה בסך כולל של 7,000 ₪ בערכים להיום. במסגרת סכום זה לקחתי בחשבון גם את הוצאות המשפט של התובע.
18. בשולי הדברים אציין כי העובדה שחברת השירות העבירה לחברה אחת את האחריות למתן השירות במקרר של התובע החל משנת 2013 ואילך, אינה מסירה מעליה את האחריות בהתאם להסכם למתן השירות שנחתם בינה לבין התובע, ולתקופה אליה מתייחס ההסכם.
סוף דבר
19. התביעה מתקבלת במלואה.
20. הנני מורה לנתבעות, יחד ולחוד לשלם לתובע סך של 7,000 ₪.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת 1 ו/או הנתבעת 2, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקלות במזגן חדש

 2. תקלות בלפטופ חדש

 3. תקלות במקרר אמנה

 4. מזגן לא מקרר בבית

 5. תקלה במכונה למאפיה

 6. שריפה בגלל תנור חימום

 7. תביעה על התקנת מזגנים

 8. ביטול עסקת רכישת מזגן

 9. תביעה בגין רכישת מצלמה

 10. תביעה בגין תיקון מזגן לרכב

 11. תביעה על חוב בגין מוצרי חשמל

 12. שריפה בגלל קצר חשמלי במקרר

 13. תביעה בגין קניית מכונת כביסה

 14. תביעה בגין נזק בלתי הפיך למקרר

 15. תביעה בגין התקנת מזגן מיני מרכזי

 16. תקלה במכונת כביסה - תביעות קטנות

 17. פיצוי על קניית מקרר - תביעות קטנות

 18. האם יש אחריות על תקלות במסך טלוויזיה ?

 19. נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית מקרר חדש

 20. הגיש תביעה בגלל שלא הצליח להתקין מדפסת שקנה

 21. תביעה בגין הסכם שירות לתיקון תקלות מוצרי חשמל

 22. תביעה בגין דלת מיקרוגל שלא נסגרת בצורה הרמטית

 23. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב בגין מוצרי חשמל

 24. מה דינו של מכשיר אשר נמסר לתיקון וניזוק בעת התיקון במעבדה

 25. תביעה קטנה בגין תקלות במכשיר רדיו-טלפון נייד מסוג "בלאקברי 9700"

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון