המתקין עזב את הדירה מבלי שסיים את התקנת המטבח בשל התחייבות אחרת

המתקין עזב את הדירה מבלי שסיים את התקנת המטבח בשל התחייבות אחרת

כתב התביעה
ביום 30.6.13 הזמין התובע מן הנתבעת מטבח לדירת מגורים. התובע אמור היה לשלם עבור המטבח כ-23,000 ₪. התובע ביקש כי המטבח יסופק ויותקן בדירה בתחילת חודש אוגוסט 2013, שכן, ביום 25.8.13 אמור הוא להיכנס לדירה החדשה.
ביום 18.8.13 בשעה 20:30 הגיע המוביל לבית התובע והעלה לדירה את הציוד והחומרים. למחרת היום, הגיע מתקין ללא עוזר, ולדברי התובע הוא נאלץ לעזור לו בהתקנת המטבח.
במהלך ההתקנה התגלו פגמים בחומרים שסופקו, כדלקמן:


לא סופק חלק מארון פינתי תחתון (מג'יק קורנר).
לא סופק מגש לסכו"ם.
חלקי מדף היו שבורים וכן לוח מחיצה ראשי.
2 מגירות הגיעו ללא נעילה שקטה.

המתקין עזב את דירת התובע בשעה 19:00, מבלי שסיים את התקנת המטבח, בשל התחייבות להתקנת מטבח נוסף בהרצליה. התובע שילם למתקין 1,600 ₪ (ללא קבלה) ואת היתרה בסך 300 ₪ אמור היה לשלם עם סיום ההתקנה לשביעות רצונו.
המתקין הבטיח לשוב ולסיים את ההתקנה ביום 22.8.13 כשבידיו החומרים החסרים וכן התחייב להחליף את לוח המחיצה השבור.
לטענת התובע, משלא הגיע המתקין ביום המיועד, התקשר אליו וזה אמר לו כי החלקים הגיעו לעפולה במקום לפתח תקוה וכי ידאג להשלים החוסרים וההתקנה ביום 25.8.13. גם ביום זה לא התייצב המתקין, ומשהתקשר אליו התובע, ביקש ממנו המתקין לקחת את החלקים מהמחסן בסגולה ואמר שיגיע למחרת היום. למחרת, בשעה 20:00, התקשר התובע אל המתקין שטען כי הוא נמצא בעפולה. התובע הבהיר למתקין כי אינו סומך עליו וכי אינו זקוק יותר לשירותו.
למחרת, ביקש התובע מנציגת הנתבעת לשלוח מתקין אחר ולסיים את ההתקנה והחלפת החומרים הטעונים החלפה. נציגת הנתבעת הבטיחה כי המתקין יגיע ביום שלמחרת, אך גם אז לא התייצב המתקין בבית התובע. נציגת הנתבעת מסרה לתובע כי תוכל לשלוח לו מתקין לאחר ראש השנה.
בשלב זה, הודיע התובע לנציגת הנתבעת כי הוא עוצר את שני התשלומים האחרונים בחברת האשראי (בסך כ-4700 ₪) וכי ימשיך בעצמו להרכיב את המטבח ואת השלמות החוסרים.
נציגת הנתבעת הסכימה לזכות את התובע בסכום של 1,500 ₪ בגין כיור שבור שסופק לו, ואף עשתה כן.
התובע, איפוא, השלים את הרכבת המטבח בעצמו, אשר כללה – הרכבת ידיות, מגש סכו"ם, פנל תחתון (צוקל), סופר מג'יק, כיווני דלתות. התובע מציין כי לא היתה אפשרות לתקן את המרווח בין חלקו העליון של המטבח לשיש, ליישר את צלע הארון המובנה ואת המחיצה, וכן למגירות לא היה מנגנון סגירה שקטה.
לאחר שהתברר לנתבעת כי התובע ביטל את שני התשלומים האחרונים בחברת האשראי (על סך כ-4,700 ₪), ביקשה התובעת לבטל את הזיכוי בן ה-1,500 ₪ בגין הכיור השבור. התובע הסכים לכך, וסך 1,500 ₪ הוחזר לנתבעת.
לאחר מכן, שבה הנתבעת ודרשה כי ישולמו לה שני התשלומים האחרונים של חברת האשראי אותם ביטל התובע.
מכתב התביעה עולה כי התובע תמה על כך, שכן סבר כי "הענין בא על סיומו" (סעיף 28 לכתב התביעה) – דהיינו, מבחינת התובע, אם היתה מסכימה הנתבעת לביטול שני התשלומים האחרונים "תמורת" השבת ה-1,500 ₪ מהתובע לנתבעת, הענין היה מסתיים.
ואולם, התעקשות הנתבעת לקבל לידיה את שני התשלומים האחרונים הביאה את התובע ונציגת הנתבעת לקיים שיחת ועידה עם נציגת חברת האשראי באשר למחלוקת, שלא באה על פתרונה, שכן הנתבעת עמדה על קבלת שני התשלומים האחרונים.
מכאן תביעת התובע, המבקש לחייב את הנתבעת בנזקיו, כדלקמן:
א. הרכבה לקויה של חלק עליון של המטבח, המהווה קושי בהרכבת הקרמיקה בחיפוי.
ב. הרכבה לקויה של ארון בילד-אין והפרש בין חלק תחתון ועליון של כ-3 ס"מ.
ג. התקנת פאנל תחתון, 18 ידיות, כיוונון דלתות – כ-120 ₪.
ד. פיצוי בגין לוח צד שבור, המהווה מחיצת קיר וחוזק באמצעות חתיכת עץ וברגים – 950 ₪.
ה. הרכבת סופר מג'יק – כ-150 ₪.
ו. הרכבה ותיקון של מדפים ומרווחים בין הקיר לארון – כ-405 ₪.
ז. זמן המתנות (25 שעות כפול 150 ₪ לשעה) – כ-3,750 ₪.
ח. פיצוי עבור שרות גרוע ועוגמת נפש.

התובע העמיד את סכום התביעה על 6,500 ₪.

גירסת הנתבעת
הנתבעת הגישה כתב הגנה במסגרתו ביקשה לדחות את התביעה.
לטענתה, לאחר התקנת המטבח התקבל דו"ח מהמתקין, חתום על ידי התובע, לפיו "המטבח הורכב לשביעות רצונו של הלקוח, למעט ידית, תחתית מגירה וכיור שהגיעו פגומים" – כבר כאן יצויין, כי התובע טען בפני במהלך הדיון כי החתימה המופיעה במסמך מיום 19.8.13 אינה חתימתו.
עוד טוענת הנתבעת כי ביום 21.8.13 שרות הלקוחות מטעמה ביצעה שיחת משוב עם התובע, בה הביע את שביעות רצונו מהרכבת המטבח.
הנתבעת מודה כי אכן נפלה טעות וכי חלקים לא נשלחו בעת ההתקנה הראשונית – מג'יק קורנר, סכומון וכיור (הגיע שבור והתובע ביקש זיכוי בגינו, זיכוי שהועבר אליו ביום 9.9.13).
החלקים הועברו לסניף פתח תקוה והתובע אסף אותם, לבקשתו.
הנתבעת טוענת כי התובע התקין על דעת עצמו את המג'יק קורנר והידית והתקשר לאחר מכן להלין על כך שהמתקין לא הגיע. מבירור שנערך עם המתקין, כך הנתבעת, עלה כי המתקין אמר שהתובע לא היה מוכן לקבלו וכי לא שילם את כל התשלום עבור ההרכבה.
לטענת הנתבעת, עם קבלת הודעת חברת האשראי על ביטול התשלומים עבור המטבח (9,000 ₪), פנתה לתובע, וזה הלין על מספר חלקים שנפגמו במהלך תקופת השימוש ואז ניתק את השיחה.
הנתבעת מכחישה בעיית גובה בין החלק העליון של המטבח לבין השיש, שכן התקנת החלק העליון בוצעה בנוכחות התובע ועל פי אישור בעת ההתקנה; לענין המחיצה השבורה – זו הגיעה תקינה לבית התובע והמטבח מצוי בשימוש מעל 8 חודשים; לגבי המג'יק קורנר – התובע התקינה בעצמו ועל כן, אין הנתבעת אחראית לנזק שנגרם.

בדיון בפני, חזרו הצדדים על טענותיהם.

דיון והכרעה
לאחר שקראתי את כתבי הטענות ושמעתי את הצדדים בדיון שהתקיים לפני, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבעת לפצות את התובע בסכום של 1,500 ₪.
בנקל יכולה היתה הנתבעת לסתור את טענות התובע ביחס לתקינותם של חלקי המטבח שסופקו; לסחבת שננקטה על ידי המתקין מטעם הנתבעת כלפי התובע; ולענין שביעות רצונו, לכאורה, של התובע מהתקנת המטבח. זאת על ידי הבאתם לעדות של מתקין המטבח – שעל פי טענת הנתבעת הלין על כך שלא שולם לו כל שכרו וכי התובע חתם על קבלת המטבח לשביעות רצונו – ועל ידי הבאת נציגת השרות ששוחחה עם התובע במהלך התקופה הרלוונטית לכתב התביעה.
ואולם, הנתבעת בחרה שלא לעשות כן, והסתפקה בשליחת נציג מטעמה.
טענתו של התובע כי המטבח לא סופק לו במועד המיועד, ולשביעות רצונו, לא נסתרה על ידי הנתבעת, ועיון במסמכים המצורפים לכתבי הטענות (ראה נספח 4(2) לכתב התביעה) מעלה כי התובע העלה טענותיו בשלב מוקדם.
אכן, העובדה שהתובע החליט על דעת עצמו לבצע את התקנת החלקים הנותרים של המטבח, כ"איש טכני" כפי שהעיד על עצמו, לא מאפשרת לקבוע אם תרם בעצמו להיווצרות נזקים במטבח, ואולם, בנושא זה אין להטיל את האשמה במלואה על התובע, שרצה לקדם התקנת המטבח בעוד מצא עצמו עסוק ברדיפה אחר המתקין וחלקי החילוף אותם התחייבה הנתבעת לספק.

לא הוכח בפני כי הרווח בין החלק העליון של המטבח לבין השיש נוצר באשמת המתקין או הנתבעת. על פי הנסיון, החלק העליון של המטבח מותקן בתיאום עם בעל הדירה, והתובע העיד כי נכח בעת ההתקנה, ועל כן, יכול היה לבקש מהמתקין לקבוע את החלק העליון בגובה שונה (ראה נספח 6 לכתב התביעה).
מנספח 2 לכתב התביעה אכן עולה כי הותקנה, באופן לא אסטתי וכטלאי, חתיכת עץ המחוזקת בברגים, כנראה שלצורך תמיכה בלוח המחיצה.

יחד עם זאת, אני סבור ש"ראשי הנזק" המפורטים בכתב התביעה הינם מוגזמים ובלתי פרופורציונליים לנסיבות אליהן נחשף בית המשפט כעולה מכתבי הטענות וגירסאות הצדדים בפני, והדברים אמורים ביחס לסעיפים ד' ו-ז' לעיל.

בסופו של יום אני קובע כי לאור התנהלותה הבעייתית של הנתבעת באספקת המטבח, בענין התנהגות המתקין, החוסרים בחלקים והיות אחדים מהם פגומים, אחראית הנתבעת לחלק מנזקיו של התובע.
מנגד, בחר הנתבע, על דעת עצמו להמשיך במלאכת הרכבת המטבח, מבלי שיש לו הכשרה לכך, ובשל העובדה כי מתקין מטעם הנתבעת התמהמה, באופן לא מוצדק, בהשלמת ההתקנה.
באיזון בין כלל השיקולים, ראיתי לנכון לפסוק לטובת התובע את סכום הפיצוי האמור לעיל.

אני מורה לנתבעת לפצות את התובע בסכום של 1,500 ₪, אשר ישולמו עד ליום 1.9.14. לא ישולם הפיצוי במועד, יישא הפרשי ריבית והצמדה עד ליום התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בתוך 15 ימים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שריטות במטבח חדש

 2. ליקויים במטבח חדש

 3. דלתות מטבח פגומות

 4. תלונות על מטבח חדש

 5. תביעה נגד חברת מטבחים

 6. כתם בכיור תביעת פיצויים

 7. תביעה בנושא ארונות מטבח

 8. הזמנת מטבח - תביעות קטנות

 9. תביעה בגין שיפוץ והזמנת מטבח

 10. פיצוץ צינור מים מתחת לכיור

 11. קניית מטבח חדש - תביעות קטנות

 12. נזילה מתחת לכיור - תביעות קטנות

 13. היתר לבניית מטבח (דלפק "BAR") במרתף

 14. תביעה על נזילה בצנרת מטבח בשל עבודות אינסטלציה

 15. חלוקת אחריות בין מעסיקים לתאונת עבודה של עובד מטבח

 16. תביעה בגין פיגור בזמני הרכבה של מטבח וגודל שונה מזה שהוזמן

 17. המתקין עזב את הדירה מבלי שסיים את התקנת המטבח בשל התחייבות אחרת

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון