תביעה על חוב לנגר

תביעה על חוב לנגר: לא הציג כל מסמך ו/או ראיה ו/או בסיס כלשהוא לשכנע את ביהמ"ש כי הנתבע התחייב בפניו לשלם עבור עבודות שבוצעו ע"י התובע עבור בנו בחנות. נטל השכנוע וחובת הראיה מוטלת על התובע. במובן הכלל, "המוציא מחברו עליו הראיה" (בעניין זה ראה ע"פ 28/49 זרקא וכן ראה ע"פ 641/66 פד"י כ"א (2) 363 שפיר נ' שפיר וכן ראה תקנה 158, 159 לתקנות סדר הדין.

נטל השכנוע, הינו החובה המוטלת על בעל דין להוכיח את טענותיו במידת ההוכחה הנדרשת במשפט. במשפט האזרחי - מאזן הסתברויות. נטל השכנוע רובץ במקרה הנ"ל על התובע לכל רכיבי התביעה כפי שהוגשה על ידו (לעניין זה ראה רע"א 1530/13 אדוארדו גדלוב נ' הארגז מפעל תחבורה בע"מ, ).אין לראות את עדות הבן לפיה אכן בוצעה עבודה עבורו בחנות בשנת 2008 והוא שילם את מלוא תמורתה בסך 3,500 ₪ כטענת "הודאה והדחה", המעבירה את הנטל לנתבע.

טענת "הודאה והדחה" חלה על כל מקרה שבו הודה הנתבע או שהוכחו במלואם הרכיבים הנדרשים להקמת החיוב והנתבע מעלה טענה אחרת שבגינה הוא פטור מתשלום (לעניין זה ראה רע"א 296/11 מוחמד נג'ר נ' שאוקי חמדאן עליאן עמ' 7-8) וכן ראה לעניין זה את פסה"ד המנחה בעניין טפר נ' מרלה.במקרה שבפנינו, לא ניתן לטעון כי מדובר בטענת "הודאה והדחה" המעבירה את נטל ההוכחה לנתבעים וזאת מהנימוקים הבאים:


א. הבן, מר חזי מועלם, אשר העיד כי אכן הוזמנו עבודות נגרות בהיקף מסויים ובשנת 2008 מהתובע - איננו צד להליך שבפני.
ב. יש מחלוקת בדבר היקף העבודות, התמחיר שביסודן וכתוצאה מכך מהו הסכום שיש לשלם בגינן.
ג. טוען ומעיד הנתבע, מר דורון מועלם, כי מעולם לא התחייב לשלם לתובע עבור בנו בגין עבודות שבוצעו בשנת 2008 בחנות של הבן. אין בהודאת הבן על תשלום לתובע בסך 3,500 ₪ עבור העבודות שבוצעו, משום סתירת טענת האב לפיה לא התחייב מעולם לשלם לתובע עבור עבודות שיבצע עבור בנו. ההיפך הוא הנכון.
ד. קיימת גם מחלוקת, האם התובע ביצע עבודות נוספות אחרי שנת 2008. בעניין זה טוענים הנתבעים כי לא בוצעו כל עבודות ע"י התובע מעבר לעבודה שבוצעה על ידו בשנת 2008 ובעבורה קיבל את מלוא התמורה.מכל האמור לעיל עולה כי התובע לא הוכיח את תביעתו לפיה הנתבע התחייב בפניו לשלם עבור עבודות שבוצעו בחנות הבן בקינג ג'ורג' בת"א משנת 2008.

לא למותר לחזור על זה, כי התובע לא הביא כל מסמך לתמוך בתביעתו ובאופן כזה לא ביסס כל רכיב מרכיבי התביעה.
למותר לציין, שעדות הנתבע ובנו סותרת באופן מלא את טענת התביעה. בחקירתם הנגדית, עמדו המעידים על גרסתם.
בנסיבות העניין, ומאחר והתובע לא עמד בנטל המוטל עליו אף לכאורה, אין מנוס מלדחות התביעה שהגיש התובע כנגד הנתבע.לעניין הוצאות המשפט:

מאחר ומדובר בצדדים לאורך תקופה ממושכת היו בקשרי חברות ביניהם, ומתוך רצון שלא להחריף את הסכסוך שהתגלע בין הצדדים - מצאתי לנכון כי בנסיבות העניין לא יחויב התובע בהוצאות הדיון.סוף דבר: התביעה נדחית, ללא צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לאגד

 2. חוב תלוי

 3. שיוך חובות

 4. עורך דין חובות

 5. הגדרת חובות עבר

 6. חוב על סיגריות

 7. חובות של הבעל

 8. חובות של הגרוש

 9. אובדן תביעת חוב

 10. דרישות חוב למשקם

 11. תביעת חוב מיורשים

 12. אישור העדר חובות

 13. תביעה על חוב לנגר

 14. זכות עיכבון על חוב

 15. חוב בגין אספקת בטון

 16. חוב על עבודות סבלות

 17. חוב שנמחל הוא הכנסה

 18. חוב על עבודות תפירה

 19. חוב בגין אספקת סחורה

 20. תביעה על חוב במכולת

 21. עורך דין להסדר חובות

 22. כיסוי חוב של אדם אחר

 23. תביעת חוב ללא אסמכתא

 24. חוב על אספקת ויטמינים

 25. עורך דין לענייני חובות

 26. חיוב צד ג' בחוב הפסוק

 27. העברת חוב לטיפול משקם

 28. תביעה לתשלום חוב לבזק

 29. מכתב התראה על חוב ששולם

 30. חיוב האישה בחובות הבעל

 31. אישור העדר חובות לעירייה

 32. חוב על עבודות אינסטלציה

 33. חוב בגין אספקת חומרי גלם

 34. חוב על עבודות שיפוץ בית

 35. תשלום חוב המזומן ללא קבלה

 36. זקיפת תשלום לכיסוי חוב נערב

 37. האם חובה לעשות בדיקת מי שפיר

 38. חוב בגין אספקת מכונות לתעשייה

 39. מה קורה עם חובות של אדם שנפטר ?

 40. תביעה לתשלום חוב עבור בדי טקסטיל

 41. תביעה על חוב שהצטבר בחשבון עו''ש

 42. תביעה נגד גרושתו של אדם בגין חובות

 43. תביעה לתשלום חוב למוסך על תיקון רכב

 44. זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

 45. תביעה לחייב לשלם יתרת חוב על פי כרטסת

 46. תביעה לתשלום יתרת חוב בגין עבודות נגרות

 47. משמעות זקיפת תשלום לחוב מסוים, הינו פירעונו של החוב

 48. האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון