תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה תוך שהוא חולף על פני רכב התובע, אשר האט מהירותו בכדי לפנות ימינה לאותו הרחוב, ותוך שהוא פוגע עם צידו הימני של הסובארו בפינה הקדמית-שמאלית של הטויוטה; או שמא היה זה התובע אשר חנה בצד הדרך והתפרץ לכביש תוך שהוא פוגע עם הפינה הקדמית-שמאלית של רכבו בחלקו האחורי-ימני של רכב הנתבע?

7. במסגרת פרשת התביעה העידו התובע ואשתו ובמסגרת פרשת ההגנה העיד הנתבע. כן הגישו הצדדים תמונות שצולמו על ידם מיד לאחר התאונה (סומנו על ידי 23-1).

8. התובע העיד כי נהג ברחוב שטטמפר אל עבר הצומת עם רחוב רמב"ם, שהינו צומת T. התובע נהג בצד ימין, שכן לא חנו כלי רכב לצד המדרכה המסומנת באדום-לבן. היום היה יום גשום ומהירות נסיעתו של התובע לקראת הפניה היתה 5 קמ"ש. לפתע, לפני הפניה, הרגיש התובע מכה מצד שמאל. לדבריו, הנתבע המשיך בפניה ימינה וחנה רכבו על המדרכה. "הוא בא בגרסה שהוא לחוץ, ממהר, אין לו זמן".
התובע הסביר כי הפגיעה ארעה כשהיה במקביל לעמוד החשמל (תמונה 1), לא היתה תנועה במקום, לא חנו כלי רכב לצד המדרכה בכיוון נסיעתו (תמונה 6), לאחר התאונה עצר במקום, לא הבחין ברכב הנתבע עד לרגע התאונה היות והיה מרוכז בנסיעה ישר ובפניה ימינה.
התובע אישר כי הזיז רכבו לאחור לאחר התאונה, "לא הזזתי אותו אבל סידרתי אותו במקומו. בשלבים מאוחרים יותר, אחרי שהוא עזב את המקום, הזזתי את האוטו לאחור בשביל לצלם את החיצים שעל הכביש" (תמונות 4, 21-20).

9. אשת התובע, ציונה לוי, העידה כי ישבה לצד התובע שנהג ברכב. נסעו בצד ימין של הכביש, לא היו מכוניות שחנו בצד ימין, בשל הגשם נסע התובע במהירות נמוכה של 40-30 קמ"ש. בעת שהתקרבו לצומת כדי לפנות ימינה, פתאום "משום מקום" הגיע רכב, עקף אותם והתנגש בהם. הרכב המעורב רצה לפנות ימינה תוך כדי נסיעתם בנתיב הימני, "פתאום מהמסלול של הישר הוא נכנס בנו וחתך אותנו". הנתבע החנה על המדרכה לאחר שפנה ימינה ואמר "אני ממהר אני ממהר" והתחיל לצלם. העדה שללה כי רכב התובע עצר בצד הדרך בשלב כלשהו של הנסיעה.
העדה עמדה על כך כי ראתה את הנתבע חונה רכבו על המדרכה לאחר התאונה. לדבריה, לאחר התאונה שהתה ברכב, אולם בחלוף זמן מה יצאה מן הרכב ועמדה ממול בזמן שירד גשם חלש. העדה אישרה כי התובע הזיז את מכוניתו לאחור על מנת לא להפריע לתנועה.


10. הנתבע העיד כי היה זה יום גשום, הוא נהג ברחוב שטמפפר בטור אחד עם עוד כלי רכב שחלקם גלש ימינה וחלקם המשיך ישר. לדבריו, בצד ימין, לפני הפניה ימינה לרח' רמב"ם, חנו לפחות 3 מכוניות – רכב אחד שמצולם מאחורי רכב התובע (תמונה 4), הרכב של התובע "ולדעתי לפנם (לפניו) היה עוד אחד שחנה, אני לא זוכר אותו והוא לא מופיע בתמונות". החל לגלוש ימינה אחרי רכב שנסע לפניו ולפתע שמע חיכוך מצידו הימיני-אחורי. עצר במקום. הבחין ברכב התובע ממנו יצא התובע ומצלמה בידו. רכב התובע היה "עם מעט פניה לתוך הכביש", בסטייה שמאלה, הוא יצא מחניה שחנה בצד ימין. הנתבע פנה ימינה וחנה על המדרכה. צילם אף הוא. הנתבע ציין כי הפנס הקדמי-שמאלי של התובע לא היה סדוק, אלא היה שבור ומתחתיו לא הבחין בשברי פלסטיק. לדבריו, הפגוש של התובע פגע ברכבו ולא הפנס. הנתבע הכחיש כי התובע היה בתנועה לפני הפגיעה ועמד על כך שהיה בעמידה יחד עם עוד כלי רכב שחנו בצד ימין.
להערכת הנתבע עבר לנתיב השמאלי בשל כלי הרכב שחנו בצד כ-400-300 מטרים לפני הפניה ימינה. הנתבע שב וציין כי ראה לפחות 3 כלי רכב חונים בצד ימין ורכבו של התובע היה ראשון.לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובתמונות, ולאחר ששמעתי את העדויות, אני מעדיף את גירסת התובע ועדת התביעה על פני גירסתו של הנתבע וקובע כי הוכח, במידת ההוכחה הנדרשת בהליך האזרחי, כי הנתבע פנה בדרך נמהרת ימינה לרחוב רמב"ם מן הנתיב השמאלי, תוך שהוא עוקף את רכב התובע ופוגע עם חלקו הימני של רכבו בחלק הקדמי-שמאלי
של רכב התובע. להלן טעמי:
התובע העיד באופן עקבי, סדור ומשכנע כי נסע בנתיב הימני, האט מהירות רכבו לפני הפניה ימינה ומשהגיע לקירבת עמוד החשמל שלפני הפניה ימינה (תמונות 3-1, 6-5) חש מכה מצידו השמאלי של הרכב. התובע עמד על כך שלא חנה רכבו לצד המדרכה לפני הפניה ימינה. טענתו לפיה לא הבחין ברכב הנתבע עד לרגע הפגיעה מובנת, שכן תשומת ליבו, מטבע הדברים, היתה ממוקדת בפניה ימינה ובמעבר החצייה שמימין.
גירסתו של התובע נתמכה בעדותה של רעייתו, ציונה לוי, אשר ישבה לצידו בעת התאונה. התרשמתי כי העדה מסרה עובדות כהווייתן, דהיינו כי משהתקרבו לצומת כדי לפנות ימינה עקף אותם רכב הנתבע ופגע בהם מצד שמאל. גם העדה שללה מכל וכל כי התובע החנה את רכבו בצד ימין של הכביש לפני התאונה, אלא עמדה על כך שהתובע היה בנסיעה איטית לפני הפניה ימינה ואז נפגע מרכב הנתבע.
התובע ועדת התביעה העידו כי הנתבע ניגש לרכבם וטען כי הוא ממהר וכי אין לו זמן – עובדה המחזקת את המסקנה כי הנתבע נסע בדרך נמהרת ולא זהירה. גם צילום פוליסת הביטוח של הנתבע בחופזה על ידי התובע ובקשות השלמת הפרטים מצידו מאוחר יותר, מעידים על כך שהנתבע נחפז לעזוב את המקום.
מיקום הפגיעות ברככ – צד שמאלי-קדמי של הטויוטה וצד ימני-אחורי של הסובארו, אף הוא תומך בגירסת התביעה – דהיינו, כאשר רכב מבצע פניה חדה כשהוא צמוד לרכב אחר, ומבלי להקפיד על מרווח בטחון לפנים, הפגיעה שתתרחש תהא זהה לזו שהתרחשה בתאונה. ודוק, מדובר בפגיעה חודרת ונמשכת ברכבו של הנתבע, כזו המעידה על מהירות נסיעה גבוהה יותר של רכבו (תמונה 23).
טוען הנתבע כי התובע הזיז רכבו לאחור לאחר התאונה ובכך יש כדי ללמד על "שיבוש הזירה" – ואולם, התובע הסביר כי הזזת הרכב לאחור באה על מנת לאפשר לו לצלם את סימני החיצים שעל הכביש ואכן, יש בתמונות 4, 21-20 כדי לתמוך בגירסתו.
טוען הנתבע כי חנו כלי רכב בצד המדרכה לפני הפניה ימינה ומפנה לתמונה 4 – אכן בתמונה זו נצפה רכב שיתכן וחונה לצד המדרכה, ואולם לא ברור אם רכב זה שהה במקום בעת התאונה ומכל מקום, מיקומו רחוק מהפניה ימינה ולא חוסם את נתיב הפניה ימינה בסמוך לה באופן שמאלץ את כלי הרכב לבצע את הפניה מהנתיב השמאלי.
תכתובות ה-SMS אותן צירף התובע כנספח לכתב ההגנה תומכות במסקנה כי הנתבע אחראי לתאונה – בתכתובות 10 ו-11 לא טוען הנתבע כי אינו אחראי לתאונה אלא מזמין את התובע לשוחח עימו אם יקבל הצעה טובה לתיקון הרכב מבעל מקצוע. מצופה מאדם חף מאחריות שלא יביע נכונות לשוחח על הצעת מחיר שהוצעה לנהג שהוא טוען שאחראי לנזק ברכבו.
לא ברור מדוע בחר הנתבע לציין בתכתובת 22 כי יאלץ לחשוף את "העובדה שהיתה נוכחת עדה נוספת (נערה) ברכב..." – מה רלוונטית עובדת היותה של "נערה" ברכב?
הנתבע סתר עצמו בענין איזכור מספר כלי הרכב שחנו בצד הכביש והאם רכב התובע היה ראשון (עמ' 6, ש' 10; עמ' 8, ש' 1).


12. מטעמים אלה, כאמור, העדפתי את גירסת התובע ועדת התביעה על פני זו של הנתבע ואני קובע כי האחריות לקרות התאונה רובצת על כתפי הנתבע.

13. לאור האמור לעיל, אני מקבל את התביעה, דוחה את התביעה שכנגד, וקובע כי על הנתבע ונתבעת 2 (הראל חברה לביטוח בע"מ) לשלם לתובע, ביחד ולחוד, את עלות תיקון הרכב ועלות חוות דעת השמאי, כפי שהוכחו במסמכים – סה"כ 4008 ₪, בצירוף החזר אגרת בית משפט, וזאת עד ליום 1.9.14.
לא ישולם הסכום במועד, יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 15 ימים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון