תצהיר ויתור על זכויות של "בן ממשיך" לפי חוק המתנה

תצהיר ויתור על זכויות של "בן ממשיך" לפי חוק המתנה

לשיטת הנתבעת, באשר לתצהיר הוויתור מטעמה לדידה מדובר בהתחייבות לתת מתנה, שכן הענקת זכות בן ממשיך במשק בר רשות מצריכה הסכמת הגופים המיישבים וכל עוד לא ניתנה הסכמת המנהל מראש ובכתב, אנו מצויים רק בשלב התחייבות לתת מתנה ורשאית הנתבעת לחזור בה מהמתנה. הדבר הינו בבחינת תנאי מתלה והוא בבחינת חוזה הטעון הסכמת אדם שלישי כאמור בסעיף 27(ב) לחוק החוזים; תצהיר הוויתור, לא בוצע ולא ניתנה הסכמת הסוכונות והמנהל ומשכך הנתבעת יכולה לחזור בה בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק המתנה. מה גם שהנתבעת טוענת לאורך כל הדרך כי בחתימתה על תצהיר הוויתור לא הייתה כל גמירות דעת (סעיף 22-23 לסיכומים). הנתבעת הוסיפה כי התובעת לא הוכיחה כי שינתה את מצבה לרעה בהסתמך על תצהיר הנתבעת. התשלומים שהוציאה הינם בסכומים מעטים של 2300 ₪,ובכל מקרה ככל שיוכחו תשלומים אלה, יושבו לתובעת .

התובעת לעומת זאת טענה בסיכומיה, מבלי להתייחס לשאלת האם מדובר במתנה או התחייבות לתת מתנה,-כי הנתבעת מנועה מלחזור בה מהסכמתה לוותר על מינויה כבת ממשיכה: התובעת כלכלה את צעדיה ושינתה את מצבה בעקבות הסכמה זו, שכרה אדריכל שילמה את שכרו והכינה תכנית להפרדת מגרש מהנחלה, נתנה הסכמתה כי גודלו של מגרש זה יהא חריג בגודלו כולל של 1263 מ"ר על מנת שיכללו בו הן בית המגורים של הנתבעת ובנוסף את ארבע יחידות האירוח שבנתה בשטח כולל של 200 מ"ר, בשל הסכמתה ופעוליתה של התובעת אושרה תכנית בנין עיר פורסמה והפכה לחלק מהדין. תכנית זו הקטינה/גרעה מזכויות הבנייה בנחלה שנותרו בידיה של התובעת והיא לא תוכל לבנות בית מגורים נוסף על נחלתה- מכיוון שהזכות לבית מגורים נוסף הופרדה והועברה למגרשה של הנתבעת.


בית המשפט פסק כי תצהיר הוויתור של הנתבעת על בן ממשיך הינו בבחינת התחייבות לתת מתנה ולא במתנה גמורה ועל כן רשאית הנתבעת לחזור ממנה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרחבת חזית בתצהיר

 2. בקשה להוספת תצהיר

 3. פגם באימות תצהירים

 4. חתימה על תצהיר שקר

 5. תצהיר עתירה מנהלית

 6. תצהיר של אדם שנפטר

 7. תצהיר כוזב במכרז

 8. הגשת תצהירי חוקרים

 9. עד שלא נחקר על תצהירו

 10. עד שנפטר שחתם על תצהיר

 11. תיקון כתב תביעה תצהיר

 12. זימון עד שלא הגיש תצהיר

 13. בקשה להגשת תצהיר משלים

 14. תצהיר בקשת רשות להתגונן

 15. תצהיר גילוי מסמכים משלים

 16. בקשה לצירוף תצהיר משלים

 17. לא הוגש תצהיר חוקר במועד

 18. תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

 19. תצהיר בקשה לאכיפת פסק חוץ

 20. בקשה להורות על מחיקת תצהיר

 21. טענות בתצהיר התומך בהתנגדות

 22. אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים

 23. דחיית בקשה ללא תצהיר תמיכה

 24. הגשת מסמכים סודיים ללא תצהיר

 25. הגשת תצהירי עדות ראשית באיחור

 26. הוצאת תצהירים מתיק בית המשפט

 27. תצהיר תמיכה בבקשה להיתר המצאה

 28. בקשה להבאת ראיה נוספת (תצהיר)

 29. תצהיר שונה מהטענות בכתב התביעה

 30. תצהיר בכתב כראיה / חקירה בעל פה

 31. תובע שלא הגיש תצהיר עדות ראשית

 32. תצהיר התנגדות בבקשת רשות להתגונן

 33. תצהיר תמיכה לבקשה לגילוי מסמכים

 34. תצהיר תמיכה להתנגדות לביצוע השיק

 35. מחיקת סעיפים מתצהיר גילוי מסמכים

 36. תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי

 37. ראיה לא קבילה בתצהיר עדות ראשית

 38. אי התייצבות מצהיר - מחיקת התצהיר

 39. האם אפשר להגיש תצהיר של עד שנפטר ?

 40. חובת ציון מקום אימות חתימה על תצהיר

 41. טענת הגנה בתצהיר בקשת רשות להתגונן

 42. אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובע

 43. טענת קיזוז בתצהיר / פירוט טענת קיזוז

 44. צירוף מסמכים חדשים בתצהיר עדות ראשית

 45. תצהיר גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 46. ביטול תוקף תצהיר ויתור על זכויות בבנק

 47. בקשה להגשת תצהיר תמיכה בעתירה מנהלית

 48. מחיקת בקשת ביניים עקב אי צירוף תצהיר

 49. האם צריך לצרף תצהיר לבקשת רשות ערעור ?

 50. חתימה על הדף האחרון של תצהיר ללא תוכן

 51. האם צריך לצרף תצהיר לבקשה לפטור מאגרה ?

 52. האם תצהיר של אדם שנפטר נחשב "עדות שמיעה" ?

 53. שיהוי בהגשת בקשה לצירוף נתבע נוסף ללא תצהיר

 54. תנאי פטור מהיטל השבחה כאשר לא נחתמו תצהירים

 55. טעות של מזכירה חדשה ברישום מועד להגשת תצהירים

 56. בקשה כי לא תורשה שמיעת עדות בשל אי הגשת תצהירים

 57. תצהיר ויתור על זכויות של "בן ממשיך" לפי חוק המתנה

 58. בקשה לקבוע מועדים חדשים להגשת תצהירי עדות ראשית

 59. דחיית בקשה ארכה להגשת ערעור משום שלא נתמכה בתצהיר תמיכה

 60. לאור הפסיקה יש לזקוף את אי צירוף התצהיר מטעם אשתו לחובתו של המבקש

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון