מסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד מייצג

מסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד מייצג


1.     תקנה 477 לתקנות סד"א קובעת כדלקמן:

"ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו, אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי-דין לשם המצאה לפי תקנות אלה - דיה ההמצאה למורשה, ואם יש לו עורך דין, דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו, או בהנחה במשרדו, והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת"

2.     על-פי לשון התקנה, דרך המלך לעניין המצאה כתבי בי-דין, תהא ככל האפשר מבחינה מעשית לנמען גופו. ודוק, מהתקנה נלמד, כי אם מינה הנמען עורך דין, די בהמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו או בהנחה במשרדו, והכל אם ביהמ"ש לא הורה על הוראה אחרת. נציין, כי המצאה למשרד עורך-דינו של בעל-דין במען שאותו ציין על גבי כתבי-בי-דין היא המצאה כדין (ב"ש 927/85 ברקוביץ נ' בודינה, פ"ד לט(3) 838 (1985)).

3.     אין מחלוקת בין הצדדים, כי המשיב מיוצג באמצעות עורך דינו בערכאות אחרות, וכן במסגרת הליכים אחרים, בפני מותב זה (תמ"ש 45099-04-113).

4.     דיני ההמצאה הקבועים בתקנות, על פרטיהם השונים, אמורים להגשים, בין היתר, את ידיעת בעל הדין שכנגד. ודוק, לא נאמר בתקנה, כי עורך-הדין שבו מדובר בה, הוא עורך-דין המייצג את המשיב בעניינו של אותו כתב בי-דין נשוא שאלת ההמצאה. האומנם?

5.     בחלוף השנים, אימצה הפסיקה כלשונה, "כי תכליתה של הזמנה היא להביא לידיעת הצד את קיומה", וזאת אף אם עורך הדין לא מייצג את הצד שכנגד בנושא ההתדיינות אלא בהתדיינות אחרת. (ע"א 23/83 יוחימק נ' קדם, פ"ד ל"ח(4) 309 (1984)).

6.     הלכה זו סויגה בהמשך ונקבע כי אין להסיק מכך שניתן להמציא לעורך דין המייצג את הנמען בעניין אחר (רע"א 1947/91 שטיין נ' כץ, פ"ד מה(4) 705 (1991)). קרי, יש להמציא לעורך הדין הפועל כעורך הדין של הנמען בנושא ההתדיינות.

7.     הלכה זו קיבלה גושפנקא נוספת בע"מ 1378/07 זדה נ' זדה (פורסם בתקדין, 29.04.07) (להלן: הלכת זדה), ציין כב' השופט א' רובינשטיין, בהתייחסות להלכה הקודמת, כלשונו:
"בפרשת יוחימק הנזכרת, ניתנה לתקנה פרשנות מרחיבה, ולפיה ניתן לבצע המצאה לעורך דין, אף אם במסגרת יחסי השליחות בינו לבין הנמען אין הוא מוסמך לייצוג בבית המשפט. ברם אין להסיק מכאן שניתן להמציא לעורך דין המייצג את הנמען בעניין אחר."

8.     בהלכת זדה, הוגשה תביעת גירושין לביה"ד הרבני על-ידי האב, ואילו תביעת מזונות והחזקת הילדים על-ידי הקטינים, לביהמ"ש לענייני משפחה. בא-כוחו של האב בתביעת הגירושין, טען כי מייצגו בתביעה האחרונה בלבד ולא בהליכים המתנהלים בביהמ"ש לענייני משפחה, זאת בהתאם לייפוי הכוח שהוגש. לאחר עיון, ביהמ"ש העליון, כב' השופט רובינשטיין, קבע אם כי בעניין ההמצאה אין יחסי שליחות בין המשיב ובא כוחו, אין לראות בהמצאה לעו"ד שייצג את האב בביה"ד הרבני, המצאה כדין.

9.     דא עקא, עניינו מובחן בהלכת זדה, חרף הסיבות כדלקמן:
א.בהלכת זדה, עורך הדין של האב ייצג אותו בנושא התדיינות אחר, בביה"ד הרבני. עת, הוגשו נגדו תביעות בבית המשפט לענייני משפחה, שאינן קשורות בקשר הדוק לנושא ההתדיינות בביה"ד הרבני. לאור הלכה זו, קבע ביהמ"ש (כב' השופט ג'יוסי) בתיק זה, ביום 31.01.12, כי יש לראות בהמצאת כתב התביעה לעורך דינו של המשיב דאז, עו"ד מאיר בן-חיים כמובטלת.
ב. בהליך הנוכחי, המשיב באמצעות ב"כ, המציא לביהמ"ש ייפוי-כוח המסמיך אותו לדון בבקשת ביטול פסק הדין בתביעת המזונות. סבורני, כי מדובר באותו נושא התדיינות, הליך ביטול פסק הדין קשור בקשר הדוק לתביעת המזונות, שהרי ללא זו האחרונה לא היה מתקיים הליך הביטול.

10.     אף על פי, שענייננו מובחן מהלכת זדה, כמפורט לעיל, הרי לאור החלת "כלל הידיעה" וכפועל יוצא מכך הרי שבוצעה המצאה כדין, לפיכך מתייתר הצורך בהמצאה לידי עו"ד .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה מכיל כתב תביעה ?

 2. כתב תביעה משוחזר

 3. תיקון כתב תביעה

 4. כתב תביעה לא ברור

 5. סירוב לקבל כתב תביעה

 6. בקשה לתיקון כתב תביעה

 7. תיקון כתב תביעה תצהיר

 8. תיקון כתב תביעה בנזיקין

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. הגשת כתב תביעה ללא סכום

 11. צירוף מסמכים לכתב תביעה

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 14. תיקון כתב התביעה התיישנות

 15. תיקון כתב תביעה בתיק פלת''ד

 16. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 17. תיקון כתב תביעה לאחר סיכומים

 18. בקשת רשות ערעור תיקון כתב תביעה

 19. זכותו לתקן כתב תביעה ללא רשות

 20. טענת "אי הבנת טענות כתב התביעה"

 21. תצהיר שונה מהטענות בכתב התביעה

 22. מסירת כתב תביעה לאדם שגר בחו"ל

 23. תיקון כתב התביעה לאחר התיישנות

 24. התחמקות מקבלת כתב תביעה למזונות

 25. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 26. תיקון כתב תביעה ברשלנות רפואית

 27. המצאת כתב תביעה נגד ארגון טרור

 28. בקשה להוספת חוות דעת לכתב תביעה

 29. תיקון כתב תביעה - התיישנות עילה

 30. תיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 31. הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 32. תיקון כתב תביעה לבית הדין לעבודה

 33. שיהוי בהגשת בקשה לתיקון כתב תביעה

 34. תיקון כתב התביעה לאחר מתן פסק דין

 35. תיקון כתב תביעה הוספת סעיפי רשלנות

 36. הגשת בקשה למינוי מומחים עם כתב התביעה

 37. בקשה לתיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 38. דחיית חלקים מכתב התביעה מחמת התיישנות

 39. אין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה

 40. הסתמכות על חוות דעת ללא תיקון כתב תביעה

 41. מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

 42. הוספת חומר רפואי עדכני - תיקון כתב תביעה

 43. פגמים טכניים בהמצאת כתב תביעה לאדם בחו"ל

 44. ערעור על הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 45. מסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד מייצג

 46. דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה - ערעור לעליון

 47. מחיקת סעיפים מכתב התביעה מחוסר סמכות עניינית

 48. אי המצאת כתב התביעה ישירות לידי המשיב הפורמאלי

 49. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 50. כתב תביעה יכיל את שמו של הנתבע ומספר תעודת זהות

 51. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 52. לא הצליחה לאתר את הנתבעים כדי למסור את כתב התביעה

 53. בקשה לביטול צו להמצאת כתב תביעה מחוץ לתחום השיפוט

 54. העברת תביעה לבית המשפט המחוזי לאחר תיקון כתב תביעה

 55. האם תיקון כתב תביעה מחיקת סעדים מהווה מעשה בית דין

 56. ביטול פס"ד בהעדר הגנה: כתב התביעה לא נשלח לעו"ד חיצוני

 57. האם מסירת כתב תביעה ללא טופס הזמנה לדין מהווה המצאה כדין ?

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון