יעילות החקירה בדרך של היוועדות חזותית

ברעא 3810/06‏ נקבע כי :

"מעבר לסימני השאלה העולים סביב שאלת יעילות החקירה בדרך של היוועדות חזותית בנסיבות העניין, דעתי היא כי אין להיעתר לבקשת המבקש כיוון שהיא נגועה בחוסר תום לב ואינה מגלה "סיבה טובה". ... על פי אישור משטרתי שצרף המשיב, נגד המבקש מתנהלת חקירה משטרתית בעניין המחלוקת שבין השניים, חקירה שלא ניתן להשלימה עקב כך שהמשיב עזב את הארץ, וכמובן אין גם אפשרות להגיש כתב אישום. בכוונת המשטרה להכריז על המבקש כדרוש לחקירה, ולהשלים את החקירה מיד כשיגיע ארצה. כמו כן הוצאו נגד המבקש צווי מאסר בתיקי הוצאה לפועל בעניינים אחרים. עובדות אלה שנטענו בתצהירו של המשיב לא נסתרו,שכן המבקש לא הגיש תצהיר שלו עצמו, אלא רק תצהיר של עורכת דין כץ, מומחית לדיני הגירה, ולא הציג כל גרסה נגדית. בנסיבות אלו עולה לכאורה כי התחמקותו של המבקש מתחום השיפוט אינה בתום לב. רצונו של המבקש להימנע מהגעה לישראל כדי להינצל מזרועות החוק אינה יכולה להוות סיבה טובה המצדיקה היענות לבקשתו".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רשימת חומר חקירה

 2. פרסום קלטת חקירה

 3. חקירת סיבת המוות

 4. העדר חקירה נגדית

 5. חשיפת חומר חקירה

 6. הגדרת חומר חקירה

 7. פרסום תיעוד חקירה

 8. הזכות לחקירה נגדית

 9. מחדלי חקירה משטרתית

 10. חקירת חייב בעיר אחרת

 11. קבלת רשימת חומרי חקירה

 12. בקשה לערוך חקירה נגדית

 13. חקירת נסיבות מוות - חוק

 14. מכות בחדר חקירות משוטר

 15. חקירה רשלנית של המשטרה

 16. איסור פרסום חומרי חקירה

 17. חקירת עורך דין - חיסיון

 18. חקירת מצהיר בעתירה מנהלית

 19. בקשה לקבל חומר חקירה נוסף

 20. חקירת מומחה מטעם בית המשפט

 21. התנגדות לשאלה בחקירה ראשית

 22. חקירת מומחה על גובה אחוזי נכות

 23. שיבוש הליכי משפט והדחה בחקירה

 24. חקירה במשרד החקלאות נגד וטרינרים

 25. חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

 26. חקירת מומחה רפואי שקבע 0 אחוז נכות

 27. יעילות החקירה בדרך של היוועדות חזותית

 28. חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 29. חקירת מומחה רפואי מטעם בית המשפט על גובה אחוזי נכות

 30. העברת חומר חקירה בקובץ אקסל excel)) "פתוח לקריאה בלבד"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון