אי התייצבות עד בחו"ל לעדות בישראל מחשש לעיכוב ע"י נושים

אי התייצבות עד בחו"ל לעדות בישראל מחשש לעיכוב ע"י נושים

בר"ע 109/68 נקבע כי :
טוענים המבקשים שביקורם בארץ כרוך בשבילם בסכנת תפיסתם ועיכובם מלצאת חזרה למקומם, באשר יש להם נושים בארץ העשויים להשתמש בהזדמנות ביקורם פה כד לממש את תביעותיהם נגדם. ... יהא דבר זה כאשר יהא, אין אני סבור כי בעל דין אשר רוצה להשמיע את עדותו בתובענה התלויה ועומדת בבית-משפט מוסמך בישראל, יכול להישמע בטענה שלא יוכל להתייצב בבית-המשפט מחמת פחד נושיו".

וכך גם בעא 397/87‏ גיל? ?נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ''ד מד(2) 397:

"המערער טוען, כי נסיבות מיוחדות כאלו אכן מתקיימות בענייננו: את אי-התייצבותו לחקירה בארץ הוא מסביר על רקע חששו שמא יעוכב בארץ על¬ידי נושיו;לטענתו, סירב המשיב להסכים להימנע מנקיטת הליכים משפטיים שעומדים לרשותו כדי לעכב את יציאתו מישראל....בנימוק האמור של המערער אין כדי להצדיק את אי-הופעתו לחקירה על תצהירו ואת שלילת התועלת הנובעת מן החקירה. חשש שמא ינקטו נושים צעדים, הפתוחים בפניהם על-פי החוק, אינו יכול לשמש טעם, המצדיק פטירת המצהיר מן ההתייצבות לחקירה רגילה, כפי שמתחייב על-פי מהלכם הרגיל של הליכים. הרצון לחמוק מצעדיהם של נושים אינו צריך לשמש יסוד לקבלת פטור מן החקירה. בכגון דא אמר השופט ח' כהן בבר"ע109/68 [4].."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריבוי נושים

 2. כפיית הסדר נושים

 3. ביטול הסדר נושים

 4. אישור הסדר נושים

 5. חוסר תועלת לנושים

 6. נושה מובטח הגדרה

 7. עדיפות נושה ראשון

 8. הקטנת קרן חוב לנושה

 9. נושה מובטח - ארנונה

 10. בקשה לציית להסדר נושים

 11. בקשה לאישור הסדר נושים

 12. סיווג נושים לקבוצות שונות

 13. בקשת נושה למתן צו כינוס

 14. אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

 15. רוכשי דירות כנושים מובטחים

 16. חלוקת תמורה של עסקה בין נושים

 17. זכויות גרושה מול נושים של הבעל

 18. התיישנות תביעת נושה נגד החייב

 19. הסדר נושים או פירוק ? מה עדיף ?

 20. בקשה לאישור תכנית הבראה והסדר נושים

 21. מה הרוב הדרוש לאישור הסדר נושים ?

 22. החזר כספים לאחר העדפת נושים אסורה

 23. מכירת דירה לבן בניסיון להתחמק מנושים

 24. פסילת הסדר נושים אשר במהותו הינו "הצעת רכש"

 25. מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

 26. נושה מובטח, זכאי לקרן החוב אך לא לריבית ההסכמית

 27. אין לראות בנושה של החברה בתור "גורם רלוונטי אחר"

 28. תביעות ישירות של נושים כלפי נושא משרה בהליכי פירוק

 29. בקשת נושה לחוות דעת שמאי לגבי נכסי מקרקעין של חייב

 30. האם צריך הליך מכרז לאישור הסדר בין חברה לבין נושיה ?

 31. אי התייצבות עד בחו"ל לעדות בישראל מחשש לעיכוב ע"י נושים

 32. סעיף 3 לחוק הערבות: הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבות

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון