מזכר ההבנות בין ממשלת ארה"ב לממשלת ישראל

מזכר ההבנות בין ממשלת ארה"ב לממשלת ישראל

המבקש מפנה בעניין זה כאמור ל"מזכר הבנות בין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ובין ממשלת מדינת ישראל לשיתוף פעולה לאכיפת תשלום מזונות ילדים" מתאריך 5.2/2009; עו"ד יעל שמחי, מועסקת ברשות המרכזית לעניין מזכר ההבנות, באגף סיוע המשפטי במשרד המשפטים, הגישה תצהיר בתמיכה לבקשת המבקש כאן והצהירה כי העובדות הנטענות אמת.

לטענת ב"כ המבקש עקרון ההדדיות בהתאם לאמנה מחייבת התנהלות זהה בין בתי המשפט בישראל לבתי המשפט בארה"ב.

כשמבקשים אכיפת פסק דין ישראלי בארה"ב , הדבר נעשה באמצעות השתתפות טלפונית של המבקש, משכך ומכוח אמנה/מזכר ההבנות בדבר אכיפה הדדית של פסקי דין במזונות, מבקש לפעול בהדדיות לגבי בקשות של אכיפת פסק דין של ארה"ב בישראל, היינו לאפשר למבקש להשתתף בדיון באמצעות שיחת טלפון (סעיפים 7-8 לבקשתו ועמ' 1 ש9-15). ב"כ המבקש הוסיף בדיון הוא כי כך נהגו הצדדים במקרה כאן כאשר המשיבה עצמה השתתפה באמצעות שיחת טלפון בדיון בו נפסקו מזונות לטובת המבקש בארה"ב (עמ'1 ש17-19).

מעיון במזכר זה עולה כי המזכר בא להסדיר מסגרת אחידה בין ישראל לארה"ב להכרה בהחלטות בדבר חיוב במזונות ילדים ואכיפתם., כאשר לצורך כך כל מדינה תמנה רשות מרכזית מטעמה. יחד עם זאת, לא מצאתי בנסיבות ספציפיות של מקרה דנן ב"מזכר הבנות" זה כסיבה טובה" לבקשת המבקש דנן.

מזכר זה נועד להקל עם גביית חיוב מזונות קטינים על מנת להקל עם הקטין ועל ההורה המחזיק בו. במקרה עסקינן פסק הדין של המזונות מחייב האם בתשלום מזונות לאב כאשר האב אינו מחזיק בקטינה אלא הקטינה נמצאת בחזקת אימה בארץ.כך שהמטרה מאחורי המזכר אינה מתקיימת כאן.

בנוסף ,מזכר זה אינו מחליף את בתי המשפט במקרה שקיימת מחלוקת עובדתית ומשפטית בין ההורים בעניין החיוב בתשלום המזונות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון