שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

במרוצת השנים מסתמנת גמישות באשר לאפשרות לעדות באמצעות שיחת וידאו; בהקשר קבעה כ'ב השופטת אור ברעא 3810/06‏ ‏ י. דורי את צ'קובסקי בניה והשקעות בע"מ נ' שמאי גולדשטיין, פ''ד סב(3):

" על דרך העיקרון סבורה אף אני כי ההתפתחויות הטכנולוגיות העכשוויות מחייבות התאמה של הכללים הדיוניים ושתרומתם הפוטנציאלית של אמצעים להיוועדות חזותית לייעול ההליך צריכה להשפיע על מידת הנכונות של בית המשפט להזדקק לאמצעים אלו. .... האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים לבית המשפט לא רק לצפות בעד ולהתרשם ממנו אלא גם לנהל את הדיון ולהחליט על אתר בהתנגדויות, וכך למנוע חקירות סרק ארוכות המתקיימות במקרים בהם נגבית עדות על ידי שלוח. נזדמן לי לא אחת בניסיוני השיפוטי בערכאות הדיוניות לקרוא פרוטוקולים או לצפות בדיעבד ....עם זאת, בצד היתרונות יש לאמצעי היוועדות חזותית גם חסרונות ובעיות, שעיקרם העדר מרות ישירה של בית המשפט על העד הנמצא במרחקים. בנוסף עלולות להתעורר אף סוגיות הנוגעות ליחסים בינלאומיים (ראו מאמרו של דיוויס שהוזכר על ידי חברי). חסרונות אלו מחייבים נקיטת מידה של זהירות בעת הפעלת שיקול הדעת לעניין התרת השימוש בהיוועדות חזותית.".

ודוק יש לדון בכל מקרה לגופו, ויש לנקוט מידה של זהירות בעת דיון בבקשה לשמיעת עד בדרך של שיחת וידאוי, ואין לטעמי לפתוח פתח רחב לבקשות כאלה; התפתחות באמצעים הטכנולוגיים מאפשרת כיום שמיעת עד באמצעות וידאוי אך אין להתעלם כליל מהחסרונות או המגבלות שבשיטה זו ובתוכם העדר התרשמות ישירה מן העד והעדר מרות של בית השפט על העד הנמצא במרחקים.

כב' השופטת אור ב ברעא 3810/06‏ ‏ לעיל, "..חסרונות אלו מחייבים נקיטת מידה של זהירות בעת הפעלת שיקול הדעת לעניין התרת השימוש בהיוועדות חזותית.".

בכל מקרה, בפסיקה הוכרו טעמים טובים להימנעות מהגעה למתן עדות בישראל, ובהם טעמים כגון "טעמים הנוגעים לבריאותם של העדים. טעמים הנוגעים למצב הביטחוני בישראל בעת מתן העדות..וטעמים שונים הקשורים בהתחייבויות קודמות של עדים, שלא ניתן היה להשתחרר מהן ". (ראה רעא 3810/06‏ והפסיקה שם). מצד שני הפסיקה לא הכירה כעקרון במצב כלכלי של העד או בחשש לעיכוב יציאה מן הארץ של העד ע"י נושיו, כ"סיבה טובה" להתיר גביית העדות מחוץ למדינה (רעא 3810/06‏ והפסקיה שם).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיקדון עדים

 2. זימון עד נוסף

 3. עדי הזמה בערעור

 4. חובה להביא עדים

 5. שתיקת עד בחקירה

 6. בקשה לזימון עדים

 7. זימון עד תושב חוץ

 8. בקשה להזמנת עדים

 9. אי הבאת עד רלוונטי

 10. פרסום זהות עד מדינה

 11. תאונת עבודה בלי עדים

 12. ערעור על מהימנות עדים

 13. מהימנות עד - 4 מבחנים

 14. אי הגעת עד לבית המשפט

 15. הימנעות מהבאת עד מרכזי

 16. הזכות לדעת את זהות העדים

 17. הימנעות מהזמנת עד רלבנטי

 18. ערעור על "אמינות" של עדים

 19. ערעור על ביטול הזמנת עדים

 20. הזמנת עדים בבית הדין לעבודה

 21. אי התייצבות עדי התביעה לדיון הוכחות

 22. דחיית בקשה לזימון עדים לדיון הוכחות

 23. בקשה לגביית עדות באמצעות שיחת טלפון

 24. סירוב עדים בבית המשפט לענות על שאלה

 25. עתירה לבג"ץ: בקשה לבטל הסכם עד מדינה

 26. דחיית מועד דיון לצורך התייצבות עדים

 27. ממצאי מהימנות של עד בשני הליכים שונים

 28. מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ?

 29. העדת שופט בעניין שאינו נוגע לתפקידו השיפוטי

 30. ההבחנה בין עד שהוא התובע לבין עד שהוא נתבע

 31. גביית עדות מחוץ לתחום בגלל מצב כלכלי של העד

 32. חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 33. שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

 34. איך מתייחס בית המשפט ל"סתירות" בעדות של עדים ?

 35. נדחתה בקשה לדחות את מועד הדיון שנקבע לחקירת העדים

 36. בקשה לפסילת מותב בטענה שלא ניתנה לא אפשרות להעיד עדים

 37. זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

 38. שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון