חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

בע"א 7516/02‏ ‏פישר נ' רו"ח יוכמן, פ''ד ס(1) 69, נקבע:
"אכן, לבית המשפט סמכות להורות, "למען הצדק", על קיום חקירה מחוץ לתחום השיפוט (סעיף 13(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש],תשל"א-1971). סמכות זו פורשה ככוללת את האפשרות לצוות על מתן עדות באמצעות כינוס וידאו (רע"א 3005/02SmithKline Beecham P.L.C. נ' אוניפארם בע"מ (להלן- פרשת אוניפארם [3])). בהקשר זה יש להביא בחשבון את האמצעים הטכנולוגיים הקיימים כיום, המצמצמים את הפגיעה ביכולתו של בית המשפט להתרשם ממהימנותו של עד המצוי באותה שעה מעבר לים (ש' לוין תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד [37], בעמ' 115-114). בית משפט זה אף ניאות להתחשב ברתיעתו של עד מלהגיע ארצה למתן עדות בשל המצב הביטחוני הקשה ששרר בישראל (השופטת דורנר בפרשת אוניפארם [3] וברע"א 10923/02 שניידר נ' Bayerische Landesbank [4]).

אלא שבכך אין כדי לפתוח פתח רחב ובלתי מוגבל לחקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט. כל מקרה ראוי לו שייבחן על פי נסיבותיו (ראו רע"א 6635/02 סופרפלסט בע"מ נ'Soci?t? Nouvelle de Chimie Industrielle [5]).לדעתי, טרם הגיעה השעה שבה אמצעים טכנולוגיים, משוכללים ככל שיהיו, יחליפו את היתרון שבהתייצבות הצדדים ועדיהם זה מול זה, פנים מול פנים. עדיין קיים יתרון בהתרשמות בלתי אמצעית של השופט מן העד היושב על דוכן העדים"..

כן בית המשפט אמץ את המבחנים שנקבעו להפעלת הוראת סעיף 13 לפקודת הראיות גם בשאלה אם להתיר עדות באמצעות כינוס וידאוי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיקדון עדים

 2. זימון עד נוסף

 3. עדי הזמה בערעור

 4. חובה להביא עדים

 5. שתיקת עד בחקירה

 6. בקשה לזימון עדים

 7. זימון עד תושב חוץ

 8. בקשה להזמנת עדים

 9. אי הבאת עד רלוונטי

 10. פרסום זהות עד מדינה

 11. תאונת עבודה בלי עדים

 12. ערעור על מהימנות עדים

 13. מהימנות עד - 4 מבחנים

 14. אי הגעת עד לבית המשפט

 15. הימנעות מהבאת עד מרכזי

 16. הזכות לדעת את זהות העדים

 17. הימנעות מהזמנת עד רלבנטי

 18. ערעור על "אמינות" של עדים

 19. ערעור על ביטול הזמנת עדים

 20. הזמנת עדים בבית הדין לעבודה

 21. אי התייצבות עדי התביעה לדיון הוכחות

 22. דחיית בקשה לזימון עדים לדיון הוכחות

 23. בקשה לגביית עדות באמצעות שיחת טלפון

 24. סירוב עדים בבית המשפט לענות על שאלה

 25. עתירה לבג"ץ: בקשה לבטל הסכם עד מדינה

 26. דחיית מועד דיון לצורך התייצבות עדים

 27. ממצאי מהימנות של עד בשני הליכים שונים

 28. מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ?

 29. העדת שופט בעניין שאינו נוגע לתפקידו השיפוטי

 30. ההבחנה בין עד שהוא התובע לבין עד שהוא נתבע

 31. גביית עדות מחוץ לתחום בגלל מצב כלכלי של העד

 32. חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 33. שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

 34. איך מתייחס בית המשפט ל"סתירות" בעדות של עדים ?

 35. נדחתה בקשה לדחות את מועד הדיון שנקבע לחקירת העדים

 36. בקשה לפסילת מותב בטענה שלא ניתנה לא אפשרות להעיד עדים

 37. זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

 38. שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון