סרבן גט הוכנס לתוכנית להגנת עדים של ה FBI בארה"ב

סרבן גט הוכנס לתוכנית להגנת עדים של ה FBI בארה"ב

לשיטת המבקש, בית הדין הרבני בישראל הטיל עליו חרמות להפעלה באמצעות רבנים בארה"ב עד כי הוכנס לתכנית בדומה לתכנית ההגנה על עדים של ה-FBI בארה"ב;

המבקש לא תמך את טענתו בדבר הימצאותו בתוכנית הגנת עדים בכלום והיא מבוססת על היבל פיו בלבד.

בכל מקרה הטלת בית הדין הרבני לסנקציות על המבקש בשל סרבנותו ליתן גט למשיבה ובתוך זה המבקש גם חושש כי בית הדין הרבני ייתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ , אינם בגדר "סיבה טובה" לאי הגעתו למתן עדות בארץ; ולהפך התנהלות זו של המבקש נגועה כאמור בחוסר תום לב ואף ניסיון לניצול לרעה להליכי המשפט.

בין הצדדים מתנהל הליך גירושין בבית הדין הרבני בישראל, המבקש אינו נותן גט למשיבה, תוך פגיעה בזכותה שלא להיות "עגונה"; לא רק זאת, המבקש נמצא בארה"ב וכשהוא נמצא שם, מגיש בבית משפט כאן מספר תביעות כנגד המשיבה, לרבות תביעה בה עסקינן ואף מבקש מבית המשפט להתחשב בו לאפשר לו גביית עדותו באמצעות שיחת וידוי ולנהל משפטו משם , בד בבד מבקש לחמוק מזרועות החוק כאן שמא יינתן נגדו צו עיכוב יציאה מן הארך עקב סירובו לתת גט למשיבה.

בנסיבות אלה אין ספק כי טעמיו של המבקש הנעוצים למעשה ברצונו לחמוק מזרועות החוק , אינו יכולים להוות סיבה טובה המצדיקה היענות לבקשתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תכסיסנות גט

 2. מזונות מעוכבת גט

 3. תשלום מזונות עד לקבלת הגט

 4. סרבנות גט כעוולה בנזיקין ?

 5. מה גובה הפיצויים על סרבנות גט ?

 6. אישה סרבנית גט תשלם פיצויים לגבר

 7. חיוב אישה בגט ע''י בית הדין הרבני

 8. סרבן גט הוכנס לתוכנית להגנת עדים של ה FBI בארה"ב

 9. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בקבלת גט על ידי בית הדין הרבני

 10. סרבנות גט היא מעשה העולה כדי עוולת רשלנות בנזיקין

 11. האם בעל שאשתו מסרבת לתת לו גט יכול לקבל פיצויים ?

 12. פיצוי על סרבנות גט בבית משפט אזרחי: התנגדות הרבנות

 13. מי נחשב סרבן גט ? אחרי כמה זמן בן הזוג נחשב "סרבן גט" ?

 14. התניית קבלת הגט בהסדרת כל העניינים הרכושיים והממוניים תחילה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון