חשש מעיכוב יציאה מהארץ: כניסה לישראל לעדות בביהמ"ש

חשש מעיכוב יציאה מהארץ: כניסה לישראל לעדות בביהמ"ש


ברמ"ש 17660-03-11 נקבע בהקשר זה:

"אשר לחששו של המבקש, כי המשיבה תסכל את ניהול ההליכים בהם פתח בספרד בעניין גירושין ומשמורת, ע"י צו עיכוב יציאה מן הארץ שיצא מלפני בית הדין הרבני לבקשת המשיבה, במסגרת תביעת גירושין שהגישה כאן, הרי שגם טענה זו הינה טענת סרק.

נאמר לעיל, כי החשש מצו עיכוב יציאה מן הארץ,נבחן בפסיקה ונקבע כי אינו מהווה "סיבה טובה" להימנעות מהגעה לארץ לצורך מתן עדות, זכותה הברורה של המשיבה לנקוט נגד המבקש הליכים הקבועים בחוק לשם מניעת עיגונה. יתר על כן, מהמסמך שהוגש ע"י המבקש עולה, כי תביעתו בספרד לא הומצאה למבקשת וטרם נקבע בה מועד דיון.
מכל מקום, להליכים על פי אמנת האג, עדיפות נורמטיבית על פני כל הליך אחר בענייני ילדים. משמעות הדבר, כי לא תתנהל כל תביעה בענייני משמורת ילדים, לא בספרד ולא בישראל, כל עוד ההליך על פי האמנה לא יסתיים בפסק דין חלוט.

אשר לגירושין - המבקש אזרח ישראלי; הצדדים נישאו זה לזה בישראל כדמו"י; המבקש עצמו מעוניין בגירושין שכן הגיש תביעת גירושין בספרד, לפיכך, אם הוא אכן תם לב, ואין הוא מעוניין לעגן את המשיבה, יואיל ויתגרש בבית הדין הרבני ובכך גם יתייתר חששו מעיכוב יציאתו מן הארץ.

נמצא איפוא כי המבקש לא הציג כל "סיבה טובה" להימנעות מהגעה לארץ למתן עדות. מה גם שהסיבות שהעלה מלמדות על חוסר תום ליבו ובנסיבות אלו צדק בימ"ש קמא שלא התיר את שמיעת עדותו בהיוועדות חזותית.

המבקש יוכל כמובן לבחור בין התייצבות לדיון ולחקירה ובין הימנעות מעדות והסתמכות על ראיות אחרות".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ

 2. פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ

 3. עיכוב יציאה מהארץ לתושב חוץ

 4. פיצוי כספי על עיכוב יציאה מהארץ

 5. צו עיכוב יציאה מהארץ בפירוק חברה

 6. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 7. ביטול ערבות לצו עיכוב יציאה מהארץ

 8. בקשה לעיון חוזר בעיכוב יציאה מהארץ

 9. ערבות בבקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ

 10. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ

 11. ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ לילדים

 12. מחדל אי ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 13. עתירה לבג"ץ להארכת צו עיכוב יציאה מהארץ

 14. ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ללא תנאי

 15. ערעור על חידוש צו עיכוב יציאה מהארץ

 16. צו עיכוב יציאה מהארץ לאדם שנמצא בחו''ל

 17. ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ במעמד צד אחד

 18. צו עיכוב יציאה מהארץ נגד מנהל חברה בפירוק

 19. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 20. תביעה נגד עורך דין על הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ

 21. חשש מעיכוב יציאה מהארץ: כניסה לישראל לעדות בביהמ"ש

 22. פיצויי עוגמת נפש על אי ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 23. ביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ עקב אירוע משפחתי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון