סמכות עניינית לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעות עיזבון

סמכות עניינית לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעות עיזבון

יוער כי תביעות באשר לנכסים מלבר לעיזבון, כגון כספי פנסיה, פוליסות ביטוח או קופות גמל, נדונות בפני בית המשפט לענייני משפחה ונמצאות תחת סמכותו כאשר ישנה הוראה בצוואה המורה על הכללת כספים אלו בעיזבון, ובית המשפט נדרש לפרש את הוראת הצוואה, ולדון בשאלת תחולתו של ס' 147 לחוק הירושה (ר' למשל: תמ"ש 52341-03-11 ט. ואח' נ' א. ( ניתן ביום 20.11.12); ת"ע 660/09 ע.ב. ואח' נ' י.ח. ואח' ( 3.7.12); ת"ע (ת"א) 101618/03 פלונית נ' אלמונית ( ניתן ביום 26.4.10); בע"מ 1030/06 פלונית נ' בנק הפועלים ואח' [ ניתן ביום 21.9.06]).

תכליות בית המשפט לענייני משפחה, ייחודיותו והיתרונות המוקנים לצדדים מתוקף היות בית המשפט עוסק ב'ענייני משפחה' (ר' רע"א 6558/99 חבס נ' חבס פ"ד נד(4) 337, 342-343 (2000) (להלן: "פס"ד חבס")) אינם מועילים לצדדים הבאים להתדיין בנושא פרשנות חוזה ביטוח, שהינו נושא אזרחי לכל דבר ועניין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה מן העזבון

 2. תשלום למנהל עיזבון

 3. סילוק חובות העזבון

 4. האם ניתן לתבוע עזבון

 5. האם ניתן לתבוע עיזבון

 6. תביעת עזבון בגין תקיפה

 7. פיצוי לעזבון תאונה עם הרוגים

 8. זכות העיזבון לשנות הסכם מתנה

 9. תביעה נגד עזבון מעביד שנפטר

 10. אחריות יורשים לחובות העיזבון

 11. שעבוד מקרקעין ע''י מנהל עיזבון

 12. הסתלקות מעיזבון - נכסים בחו''ל

 13. תביעת העיזבון נבלעת בתגמולי המל"ל

 14. החזר כספים לבעל מן העיזבון של אשתו

 15. כספי פוליסת הביטוח לא כלולים בעיזבון

 16. היקף עיזבון: סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 17. ניתן לחייב יורשים על חובות רק מתוך נכסי העזבון

 18. סמכות עניינית לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעות עיזבון

 19. הסכם פשרה בין נאמן בפשיטת רגל של עזבון לבין משפחת הנפטר

 20. תביעתה של אלמנת המנוח בגין הפיצוי לו היא זכאית כתלויה וכן כיורשת ממחצית מעזבונו

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון